Deviaty september je Pamätným dňom holokaustu a rasového násilia, pietna spomienka v Múzeu SNP

História
1 /

Na Slovensku i v Banskej Bystrici si 9.septembra pripomíname obete holokaustu a rasového násilia. Tento Pamätný deň zároveň vyzýva ľudí k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie.

Holokaust na Slovensku

Práve 9. september sa v roku 1941 neslávne zapísal do histórie Slovenska, a to schválením tzv. Židovského kódexu. Išlo o vládne nariadenie o právnom postavení Židov, ktoré ich nekompromisne pripravilo nielen o základné občianske a ľudské práva, ale aj o majetok. Väčšina Židov tak bola odkázaná na pomoc od štátu, ktorý následne ich situáciu „riešil“ deportáciami.

Ľudácky režim sa snažil zbaviť Židov a tým aj sociálneho problému, ktorý sám vytvoril. K definitívnemu rozhodnutiu o deportáciách Židov zo Slovenska na územie okupované Nemeckom prišlo na začiatku roku 1942.

Prvý transport 1 000 židovských žien vypravili z Popradu 25. marca 1942, v polovici apríla začali Slovensko opúšťať transporty, v ktorých už deportovali celé rodiny. Posledný transport odišiel 20. októbra 1942.

Nemecko súhlasilo s deportáciou slovenských Židov pod podmienkou, že slovenská vláda zaplatí za každého deportovaného poplatok vo výške 500 ríšskych mariek, čo sa aj stalo. Väčšina z celkového počtu 57 transportov smerovala do Lublinskej oblasti, 19 transportov do tábora v Osvienčime.

Celkovo bolo zo Slovenska v roku 1942 deportovaných takmer 58 tisíc Židov a túto vlnu deportácií prežilo iba niekoľko sto ľudí. Druhá vlna transportov bola v čase nemeckej okupácie Slovenska v réžii nacistov a týkala sa zhruba 13 tisíc ľudí.

Pietna spomienka v Múzeu SNP a koncert v Záhrade Chavivy Reik

Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia, ale aj 81. výročia prijatia Židovského kódexu na Slovensku, sa v piatok 9. septembra 2022  od 11:00 hod. v Pietnej sieni banskobystrického Múzea SNP.

V programe je pietne kladenie vencov, príhovor predsedu Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Jaromíra Wolta s čítaním mien obetí holokaustu u nás, prejav riaditeľa Múzea SNP Mariana Uhrina a hudobný vstup Sisy Sklovskej. Tá v  gitarovom doprovode Adama Mareca vystúpi podvečer o 18:00 hod. na koncerte v Záhrade Chavivy Reik.

Autor: (tom) , Foto: archív a ilustračné