Detský folklórny súbor Radosť Banská Bystrica má už 50 rokov

KULTÚRA
0 /

V sobotu 1. októbra 2022 oslávil DFS Radosť Banská Bystrica 50. výročie svojho vzniku vystúpením na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. K polstoročiu úspešného reprezentovania slovenského foklóru a mesta pod Urpínom Radosti želá všetko najlepšie aj naša redakcia.

DFS Radosť oslavuje päťdesiatku

Slávnostného vystúpenia DFS Radosť na GAS sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Nosko:

„Som rád, že v Banskej Bystrici pôsobí viacero profesionálnych a amatérskych súborov, ktoré sa rozhodli zachovávať tradície našich predkov a pestovať spoločné záujmy. Jedným z nich je aj Detský folklórny súbor Radosť Banská v ktorom sa stretáva približne 70 detí vo veku od 4 do 16 rokov. Ja osobne som nadšencom a obdivovateľom ľudového umenia, o to viac ma teší, že sa mu vo svojom voľnom čase aj v dnešnej dobe venuje veľká časť mladej generácie. Práve v ich rukách je naša budúcnosť a ďalšie smerovanie nášho kultúrneho bohatstva a dedičstva.“

Banskobystrický primátor zablahoželal k 50. výročiu  vedeniu súboru, deťom, ale aj ich rodičom, ktorých podpora je mimoriadne dôležitá. Na záver povedal:

„Verím, že sa im bude dariť minimálne tak, ako doteraz a my budeme naďalej svedkami pekných tanečných, speváckych a hudobných vystúpení, ktoré zakaždým vyčaria úsmev každému jednému z nás. Všetko najlepšie k jubileu.“

História súboru

Detský folklórny súbor RADOSŤ vznikol v septembri roku 1972 na pôde Základnej školy na Mládežníckej ulici a zo začiatku v ňom pôsobili len žiaci tejto školy. Lenže záujem o prácu v súbore sa rozšíril na celé mesto a do kolektívu prichádzali talenty aj z iných škôl a zároveň sa hlavným zriaďovateľom stalo toho času Junior – centrum voľného času. Súbor má zložku tanečnú, hudobnú, spevácku a inštrumentálnu.

Zakladateľkou DFS Radosť je Elena Hlasicová, vedúcou súboru Mgr. Zuzana Ružinská, tanečnou pedagogičkou PaedDr. Janka Prísažná, hlasovou pedagogičkou Mgr. Jitka Ťatliaková a vedúcim ľudovej hudby Mgr. Rudolf Veselovský.

Dlhodobým úsilím a dobrým prístupom k deťom sa tomuto kolektívu už 40 rokov darí držať súbor na dobrej úrovni a každý rok prijímať nových prívržencov detského ľudového umenia. Ako hostia v súbore spolupôsobili na choreografiách známe mená vo folklórnom hnutí ako Igor Kovačovič, Juraj Bartko a Ján Husárik.

V Radosti sa stretáva okolo 130 detí vo veku od 4 do 15 rokov, prevažne z mesta Banská Bystrica, ale aj tanečníci z Priechoda, Seliec, Kynceľovej, Malachova, Hronseku, Badína, Králik, Čerína, Hornej Mičinej, Tajova, Slovenskej Ľupče, Poník a Hrochote. Vôbec im nevadí, že musia dochádzať z obcí do mesta, pretože do súboru chodia radi a ľudový tanec, spev a muzika im prirástli k srdcu. Po skončení ZŠ odchádzajú do stredoškolských a vysokoškolských súborov, aby pokračovali v tom, čo sa v Radosti naučili.

DFS RADOSŤ pracuje v mestskom prostredí kde deti živý folklór nezažili, učia sa ho poznávať v súbore. Folklórny materiál čerpá z oblastí Horehronia, Podpoľania, Liptova, Čierneho Balogu, Hontu a pre spestrenie aj z východného a západného Slovenska.

Za piesňami a tancami dospelých kráčajú deti so svojimi riekankami, vyčítankami, hrami a tančekmi a rozvíjajú detskú tvorivosť a prirodzený detský talent. V ľudových hrách a riekankách sú motívom radosť, nápaditosť, spojená s detským vystrájaním a šantením. Dokážu zaujať obecenstvo a rozohrať javisko spontánnym prejavom detskej úprimnosti.

DFS RADOSŤ uskutoční 30-40 vystúpení ročne, a to samostatných, alebo v komponovaných predstaveniach pri rôznych príležitostiach, podľa požiadaviek objednávajúcich. Zúčastňuje sa pravidelne všetkých tvorivých súťaží a kvalitatívnych prehliadok.

Okrem domácich festivalov v Likavke, Detve, Polomke, Heľpe, Červeníku, Ponikách, Veľkej Lehote a Zvolene účinkoval aj v zahraničí. Absolvoval festivaly detských folklórnych súborov v Belgicku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Švajčiarsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Juhoslávii, Bulharsku, Turecku, Ukrajine, Rumunsku, Česku, Veľkej Británii, Macedónsku, NDR v Taiwane a to niekde aj viackrát.

A takto to vyzeralo pri oslavách 45. výročia vzniku DFS Radosť Banská Bystrica na GAS:

Zdroj: (tom) a DFS Radosť, Foto: mesto BB a DFS