COVID-19 v kraji: Jedna stredná škola zatvorená, najviac prípadov hlási okres Lučenec

Z regiónu
0 /

Prinášame aktuálne informácie o vývoji situácie s ochorením COVID-19 v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v týždni od 7. do 13. septembra.

BBSK je v zelenej zóne

Všetky okresy Banskobystrického samosprávneho kraja sú k dnešnému dňu podľa oficiálnych informácií Úradu verejného zdravotníctva v zelenej zóne. V našom kraji od začiatku pandémie 6. marca 2020 dodnes zaznamenali 308 ľudí infikovaných koronavírusom, čo je najmenej na Slovensku.  Najviac aktívnych prípadov ochorenia COVID-19 bolo k 10. septembru v okresoch Lučenec, Banská Bystrica a Zvolen.

S ohľadom na počet aktívnych prípadov k celkovému počtu obyvateľov pristúpil Banskobystrický samosprávny kraj koncom uplynulého týždňa v okrese Lučenec k zvýšeniu ochrany klientov v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS).

Zákaz návštev v ZSS pre okresy Lučenec a Poltár

Až do odvolania platí pre ZSS v okrese Lučenec zákaz návštev, pobyt klientov mimo zariadenia je obmedzený na nevyhnutnú mieru a zvýšená pozornosť je venovaná zdravotnému stavu klientov i zamestnancov v zariadeniach. Sprísnený režim bude platiť až do zlepšenia celkovej pandemickej situácie v okrese.

„Zákaz návštev v ZSS dnes pre okresy Lučenec a Poltár vyhlásil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci, rozšíril sa tým aj na zariadenia, ktoré nespadajú do pôsobnosti BBSK. Chceli by sme apelovať na rodinných príslušníkov klientov, aby tieto nariadenia rešpektovali. Rovnako ich žiadame o dodržiavanie plánov návštev a pokynov v ostatných zariadeniach. Len ak budeme všetci zodpovední a ohľaduplní, budeme mať situáciu aj naďalej pod kontrolou,“

hovorí Denisa Nincová, riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Úradu BBSK. V karanténe podľa jej slov momentálne nie je žiadne zariadenie sociálnych služieb v pôsobnosti kraja.

Dve školy pod kontrolou RÚVZ

Pod kontrolou regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) sú v okrese Lučenec dve stredné školy.

Stredná odborná škola vo Fiľakove je v červenej zóne a vyučovanie je tu podľa nariadenia úradu verejného zdravotníctva prerušené do 20. septembra. V domácej izolácii sú do tohto dátumu všetci žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy. Žiaci i zamestnanci sa podrobia testovaniu podľa pokynov RÚVZ Lučenec.

V oranžovej zóne je podľa pokynov RÚVZ Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola v Lučenci. Tu je vyučovanie prerušené v jednej triede, ktorú navštevuje žiak, ktorého rodinní príslušníci boli pozitívne testovaní na COVID-19.

Vyučovanie v triede je predbežne prerušené do 16. septembra, o ďalšom postupe rozhodne príslušný RÚVZ na základe výsledkov testovania žiaka.

Zdroj: Lenka Štepáneková, Foto: ilustračné