Čo s medveďom hnedým v slovenských horách či blízko obydlí po usmrtení človeka na Liptove?

Príroda
7 /

Nedávny stret človeka s medveďom v katastri obce Liptovská Lužná, pri ktorom zahynul 57-ročný muž, opätovne spustil verejnú diskusiu o týchto chránených šelmách, ktoré sa pohybujú voľne v prírode i v blízkosti ľudských obydlí. Medzi ochranármi a poľovníkmi sa rozhorel spor o reguláciu počtu medveďov na území Slovenska.

Strety človeka s medveďom sú čoraz častejšie

Slovenskí poľovníci a lesníci sú vzhľadom na premnoženie medveďov za obnovenie ich regulovaného lovu. Podľa ochranárov však poľovníkom ide len o lov a peniaze, by sa  mali pozrieť predovšetkým na seba a svoje správanie.

Žiadosti o regulačný odlov medveďov sú však podľa poľovníkov  dlhodobo zamietané ministerstvom životného prostredia ako neopodstatnené, čo má vplyv na neúnosný nárast medvedej populácie. Medvede sa už vyskytujú aj v oblastiach, ktoré pre tieto šelmy nepredstavujú prirodzené prostredie (napriklad v okolí Senice či Galanty).

„Následkom zvyšujúcich sa stavov medveďov pri náraste turistiky bude dochádzať k čoraz častejším stretom ľudí s tými šelmami,“

hovorí viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák.

Alojz Kaššák

Alojz Kaššák

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

„MŽP SR prijalo s poľutovaním správu o obeti útoku zveri v Liptovskej Lúžnej. Podľa doterajších informácií by malo ísť o medveďa. Útok medveďa na človeka je ojedinelý.

Takýchto kolízií bolo v roku 2020 iba päť. Ich príčinou zväčša býva neočakávané priblíženie sa k zvieraťu, ktoré zostane prekvapené, začne krátku defenzívu a následne utečie – je to tak najmä v prípade vystresovaných samíc s mláďatami.

Okolnosti aktuálneho prípadu, kedy došlo ku napadnutiu človeka, budú preto predmetom vyšetrovania. Experti ŠOP odoberú vzorky DNA z trusu zvieraťa, aby sa zistil druh a pohlavie, pričom výsledkom by mohlo byť aj konkrétne identifikovanie zodpovedného jedinca.

Kolízia sa udiala mimo vyznačených turistických chodníkov, v lese, mimo obce, čiže v prirodzenom prostredí zvieraťa. Zásahový tím pre medveďa hnedého doteraz nedostal žiadne hlásenie o problémových medveďoch (alebo kontajnerových) v tejto lokalite.

Ministerstvo v súčasnosti rozhoduje o posilnení Zásahového tímu pre medveďa hnedého, ktorý dokáže reálne riešiť ochranu bezpečia a zdravia obyvateľov, ale aj životného prostredia. V tejto súvislosti by sme preto chceli vyzvať všetkých občanov, aby akékoľvek rizikové správanie medveďov hlásili na telefónnom čísle 0903 201 879.

Štátna ochrana prírody celoročne upozorňuje návštevníkov horských a podhorských lokalít na opatrnosť v lese. Apeluje, aby turisti, či návštevníci lesov nepodceňovali riziko stretu s divou šelmou. Treba zachovať zodpovedný prístup, či už ide o turistiku a horolezectvo, alebo o riziko hadov a kliešťov, respektíve riziko stretu s medveďom.

Treba sa pohybovať iba po vyznačených turistických chodníkoch. Nevybrať sa na turistiku sám, dôležité je upozorniť na seba aj zvukovo – rečou, pískaním, či zvončekmi. Informácie sa dajú získať na webstránke Zásahového tímu medveďa hnedého http://zasahovytim.sopsr.sk/.“

Ján Budaj

Ján Budaj

Ďalšie ohrozenia človeka medveďom hnedým

Medveďa, ktorý od jesene minulého roka prenikal do intravilánu obce Sučany, vedúceho zásahového tímu Jaroslava Slašťana minulý štvrtok ráno uspali. MŽP SR informovalo, že nedospelý jedinec prenikal do intravilánu obce, kde hľadal potravu. Ničil majetok miestnych ľudí, najmä kompostéry, oplotenie, odpadové nádoby či tepelnú izoláciu:

„Pri stretnutí s človekom nejavil známky plachosti, nereagoval na plašenie svetlom, zvukovými efektmi či svetlicami. Nevyrušovala ho pyrotechnika, paintballové strelivo a ani medvedí sprej. Všetky tieto druhy plašenia vyskúšal zásahový tím bez výsledku. Medveď naďalej navštevoval osídlené oblasti, čo predstavovalo riziko pre bezpečnosť a zdravie ľudí.“

Ďalší medveď minulý piatok ohrozil cyklistku na cyklotrase v Kežmarku. Žene sa našťastie podarilo ujsť. Polícia na sociálnej sieti vyzýva Kežmarčanov na ostražitosť s tým, že  o prípade informovala aj Štátnu ochranu prírody SR a situáciu intenzívne monitoruje:

„K stretu cyklistky s medveďom malo dôjsť na cyklistickom chodníku. Polícia na základe tejto udalosti vykonáva všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti občanov. Zvýšili sme počet hliadok. Miesta, kde by mohol medveď vstúpiť na územie samotného mesta, boli políciou zabezpečené.“

Reakcia Slovenskej poľovníckej komory

„Rázne odmietame tvrdenia environrezortu, že poľovníci spustili kampaň, pretože celkom prirodzene čakajú na výsledky pitvy a konečné potvrdenie príčin tragédie na Liptove.

Naopak, vyjadrenia ministra ŽP SR, ktorý sa okamžite snažil prekryť túto tragédiu útokom na poľovníkov, len potvrdzujú schizofréniu a neschopnosť MŽP SR problém s neúnosne vysokými stavmi medveďa na Slovensku riešiť. Zároveň potvrdzujú aj neschopnosť niesť za svoje rozhodnutia a ich dôsledky zodpovednosť.

MŽP vôbec neprezentuje fakt, že tí, ktorí požadujú lov medveďa nie sú poľovníci, ale ľudia z vidieka, obyvatelia obcí, ktorí chcú užívať svoje lesné pozemky, ale majú strach, pretože medveďov tam majú viac, ako ktorejkoľvek inej zveri. Samosprávy miest a obcí chcú chrániť život a zdravie svojich občanov, no nie je im to umožnené.

Minister BUDAJ sa už mnohokrát KLAMLIVO vyjadril pre médiá, že:

– poľovníci sú tí, ktorí sú si chcú zastrieľať na medvede,

– poľovníci chcú medvede loviť len pre akúsi trofej,

– poľovnícka komora je tá, ktorá keby mala na starosti manažment šeliem, už tu dnes žiadne nemáme,

– že poľovníci lákajú medvede do blízkosti miest vnadením diviačej zveri.

Na ani jedno z týchto tvrdení minister nemá dôkazy a poškodzuje tým dobré meno poľovníkov.

MŽP manažment šeliem dlhodobo nezvláda. Nekomunikuje s nikým z miestnych ľudí, so samosprávami, či odbornými organizáciami. Vládne len od „zeleného stola“, MŽP tu už dávno nie je pre ľudí, ale pre granty, ktoré prijíma na nezmyselnú ochranu toho, čoho ochranu už dávno zabezpečili poľovníci a ľudia z vidieka!“

Slovenská poľovnícka komora (SPK) už vlani v auguste vyzvala ministra životného prostredia SR Jána Budaja (OĽaNO), aby prehodnotil a zverejnil svoje konečné stanovisko k potrebe manažmentu medveďa hnedého na Slovensku.

Podľa SPK stavy medveďov na Slovensku nie sú v dôsledku pretrvávajúcich aktivít niektorých mimovládnych organizácií v súčasnosti regulované a problémy s rastom početnosti medveďa hnedého na Slovensku sa pomaly, ale isto prenášajú na celú občiansku spoločnosť.

Stavy medveďa hnedého by sa podľa komory mali každoročne objektívne vyhodnocovať a v záujme komfortu využívania ekosystémových služieb obyvateľstvom primerane regulovať. Budajovo ministerstvo  poľovníci požiadali o vyňatie medveďa hnedého zo zoznamu prísne chránených druhov a jeho zaradenie do zoznamu chránených druhov, čo je možné manažovať.

Minister životného prostredia Ján Budaj by mal za svoju prípadnú pretrvávajúcu nečinnosť v oblasti regulácie početných stavov medveďa hnedého v problémových oblastiach vziať na seba plnú osobnú zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo živote každého občana, ktorá preukázateľne nastane v dôsledku neustále rastúcej hustoty populácie medveďa hnedého na Slovensku. To sa žiaľ potvrdilo teraz na Liptove, ale zodpovednosť nevzal na seba nikto.

Ochranári: Lov nič neriešipoľovníkom ide o peniaze

Náčelník lesoochranárskeho združenia VLK Juraj Lukáč zaujal k  návrhom poľovníkov odmietavý postoj:

„Regulačný lov medveďa sa na Slovensku realizoval desiatky rokov bez akýchkoľvek výsledkov. Konflikty s medveďmi boli každoročne približne rovnako početné. Problém vidím úplne inde ako v údajnom premnožení medveďov, čím argumentujú poľovníci a Lesy SR.“

Podľa Lukáča sa konflikty s medveďmi nedajú riešiť plošným odstrelom časti populácie:

„Hlavným problémom vzniku týchto konfliktov je extrémne prikrmovanie a vnadenie kombinované s necieleným odstrelom. Práve týmto sa narúša štruktúra medvedej populácie a deformuje jej prirodzené správanie. Zásadnou príčinou tohto, ale aj iných konfliktov je práve absolútne nevhodné obhospodarovanie medveďa poľovníkmi.“

Šéf  združenia VLK tvrdí, že poľovníkom ide o peniaze. Odvoláva sa pritom na cenník Lesov SR pre lov. V ňom je poplatok 3 500 eur za ulovenie medveďa s hmotnosťou do 100 kilogramov, 4 800 eur s hmotnosťou do 120 kilogramov, za ďalšie kilo navyše sa dopláca podľa cenníka.

Regulačný lov podľa ochranárov znamená návrat k trofejovému lovu medveďov, ktoré nikdy nemuseli spôsobiť žiadne škody, ani ohroziť svojím správaním ľudí. Dodávajú, že lovecká turistika na Slovensku bola praktikovaná a poľovníci vynakladajú veľké úsilie, aby ju bolo možné obnoviť.

Zatiaľ čo ministerstvo životného prostredia a ochranári sa sporia s poľovníkmi a lesníkmi, ako riešiť neúnosnú situáciu s množiacimi sa útokmi medveďa na človeka, ľudia žijúci v mieste ich výskytu sa boja ísť do prírody a niektorí večer aj vychádzať z domu. Otázka znie, čo je dôležitejšie – bezpečnosť a ochrana života obyvateľov Slovenska alebo  prísna ochrana medveďa hnedého?

Juraj Lukáč

Juraj Lukáč

Medveď hnedý

Dospelý jedinec dorastá do dĺžky od 2 do 3 m, chvost meria 5 až 20 cm a dosahuje hmotnosti od 100 až do 350 kg. Medvede hnedé sú silne stavané s typickým svalnatým hrbom v oblasti lopatiek. Na labách má nezatiahnuteľné pazúry.

Pohlavný dimorfizmus v veľkosti je veľmi malý, ale samce bývajú dvakrát ťažšie ako samice, ktoré majú menšie a ľahšie kosti. Srsť medveďov hnedých je tmavohnedá, blond až čierna. Vo voľnej prírode sa dožívajú 25 rokov, v zajatí o niečo viac.

Medveď hnedý je všežravec. Pazúrmi vyhrabáva korene a hľuzy, ale v prípade dostupnosti konzumuje aj mäso. V zime, keď je v lese nedostatok potravy, prečkáva tým, že sa až na 6 mesiacov skryje v brlohu a hibernuje. Kvôli tomuto zimnému spánku sa musí intenzívne vykrmovať od jari do jesene.

Pre svoju veľkosť, silu a nepredvídateľné správanie bol dlho nebezpečenstvom pre ľudí a dobytok. Je rýchly, lesnú zver dokáže zabiť úderom laby. Najnebezpečnejšie sú medvedice s medvieďatami. Našťastie sa medvede zväčša vyvarujú stretnutiam s ľuďmi, pokiaľ ich neprekvapíme. Na zadné nohy sa stavajú, aby mali lepší rozhľad, či sa v blízkosti nenachádza nebezpečenstvo alebo potrava. Mláďatá vrhnú počas zimného spánku.

Koľko medveďov žije na Slovensku?

V roku 1970 žilo na Slovensku okolo 200 – 300 jedincov a v poslednom sčítaní z roku 2014 bolo na území Slovenska 1 256 ks medveďa hnedého.  Vyskytovali sa aj v okolí Banskej Bystrice. Zástupcovia  spoločnosti Mestské lesy s. r. o. vtedy pre náš portál uviedli:

„Presný počet medveďov  žijúcich na našich lesných pozemkoch sa určuje veľmi ťažko, lebo títo predátori často migrujú. Náš odhad je okolo 30-40 kusov Videli ich už aj v Banskej Bystrici pri starom kameňolome bývalej cementárne a dokonca aj na amfiteátri, nad Šachtičkami, v Jakube, na Starej Kope, Harmanci či Starých Horách. Ak si medveď zvykne chodiť ku kontajnerom k ľudským obydliam, ťažko si od toho odvykne a to môže byť nebezpečné pre ľudí. S prípadným odstrelom je to však aj vtedy ťažké, pretože ide o chránený druh a súhlas musí dať Štátna ochrana prírody.

V súčasnosti sa počet medveďov na Slovensku zisťuje určuje vedecký výskum, ktorého výsledky by mali byť známe v lete. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja tento výskum sa uskutočňuje na základe vzoriek DNA, ktorých odber bol ukončený vo februári. Následne sa vzorky vyhodnotia v laboratóriách Karlovej univerzity v Prahe.

Podľa oficiálnej štatistiky vedenej Národným lesníckym centrom vo Zvolene bol jarný kmeňový stav medveďa hnedého v roku 2020 (teda pred narodením mláďat) 2 760 kusov. Lesy SR uvádzajú, že napríklad len v takom poľovnom revíri Prašivá, kde došlo k tragickej udalosti, to bolo v roku 2020 až 18 kusov medveďa hnedého, čo predstavuje jednu šelmu na každých 288 hektárov (necelé 3 kilometre štvorcové).

Počet medveďov žijúcich na Slovensku odhadujú podobne aj poľovníci. Ich počet narastá o 30 percent ročne z vypočítanej populácie podľa  genetického výskumu. Čo s tým?

Aktuálne medveďa hnedého v noci z nedele na pondelok v uliciach Žiaru nad Hronom pri výkone služby spozorovala policajná hliadka. Zviera sa pohybovalo v blízkosti biskupského kaštieľa, vo dvore nového domova dôchodcov a po ulici Slovenského národného povstania.

Policajná hliadka kontaktovala všetky príslušné orgány ochrany prírody i samosprávu. Napriek tomu, že medveď nikoho neohrozil ani nespôsobil žiadne škody, vyzýva polícia obyvateľov mesta na zvýšenú opatrnosť.

Autor: (tom), Foto: ilustračné