Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

Výstava
1 /

Múzeum Slovenského národné povstania v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav a Ministerstvo kultúry SR otvoria výstavu ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944. Výstavný projekt slávnostne otvoria v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave pri príležitosti okrúhleho 75. výročia SNP.

Výstavný projekt „Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944“ pripravilo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Fotografická výstava zachytáva problematiku vzniku, existencie a zániku povstaleckej – 1. čs. armády na Slovensku.

„Výstava je tematicky rozčlenená na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy Slovenského národného povstania, vznik Vojenského ústredia, samotný vznik povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru,“

hovorí Daibor Lesník z Marketingu Múzea SNP.

Jednotlivé celky sa venujú prvým bojom povstaleckej armády, jej skúsenostiam a reorganizáciám a mobilizáciám. Pôsobenie jednotlivých taktických skupín povstaleckej armády ako aj armádnych jednotiek je samostatne dokumentované v príslušných tematických celkoch. Zánik povstaleckej armády a význam Slovenského národného povstania tvorí záver výstavy.

„Slovenské národné povstanie predstavuje jeden z medzníkov slovenských dejín. Popri Varšavskom povstaní a odpore v okupovanej Juhoslávii patrí k najväčším ozbrojeným vystúpeniam proti Nacizmu v Európe. Rozhodujúcou zložkou SNP bola povstalecká armáda – 1. čs. armáda na Slovensku,“

dodáva Lesník.

Presun pešej roty poručíka Jozefa Petroviča. Rota Pešieho pluku 2 z Trenčína bola presunutá vlakom 25. augusta 1944 do Turian a Kraľovian na ochranu továrne a železničnej trate pred partizánmi. Po vypuknutí povstania bola rota presunutá do Príboviec k pešiemu práporu Oškvarek (kapitán Ján Oškvarek). Pôsobila ako zaisťovacia jednotka v priestore Nitrianskeho Pravna. Od 2. do 10. septembra 1944 bola rota v rámci práporu Oškvarek nasadená do bojov o Dubnú Skalu. Následne sa spolu s práporom Oškvarek presunula do Sučian a Kraľovian, kde bol prápor v bojoch rozbitý. Zvyšky roty boli začlenené do jednotiek III. a IV. taktickej skupiny. (Archív Múzea SNP)

Táto výstava pozostáva s niekoľkých prezentačných panelov, výstavných prvkov a samostatného multimediálneho dotykového informačného systému. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo štvrtok 11. júla 2019 o 17:00 hod. Následne bude výstava inštalovaná v priestoroch Českého národného múzea v Prahe v septembri 2019.

Zdroj: Dalibor Lesník, Foto: archi