Aktivisti naďalej brzdia projekt revitalizácie mestského parku, mesto prichádza o eurofondy

SPRÁVY
17 /

Bystričania si ešte pamätajú vlaňajšiu snahu niektorých miestnych aktivistov zabrániť v realizácii pripraveného projektu revitalizácie mestského parku za 1,6 milióna eur z eurofondov. Skončilo to tak, že napokon došlo k zrušeniu vydaného právoplatného stavebného povolenia a celý proces správneho konania začal odznova, možnosť čerpania zdrojov EÚ v tomto čase však pominula…

Čo mala priniesť rekonštrukcia parku

Predmetom projektu revitalizácie Mestského parku bolo využitie spoločných opatrení – hospodárenie s vodou (zadržiavanie vody v krajine), mestské prvky drobnej architektúry a obnova a výsadba zelene. V rámci projektu mali byť zrealizované nasledovné aktivity:

– rekonštrukcia chodníkov
– rekonštrukcia centrálnej kruhovej časti
– vybudovanie parterov, kvitnúce korzá
– vybudovanie dvoch fontán a dvoch pitných fontán
– rekonštrukcia umeleckých diel
– rekonštrukcia elektrického osvetlenia parku
– vybudovanie voľne prístupnej voľnočasovej pohybovej zóny a detského ihriska s altánkom
– osadenie mestského mobiliáru (lavičky, koše na odpadky, informačné tabule a pod.)
– terénne úpravy a sadovnícka koncepcia (zdravotné ošetrenie vzrastlých stromov alejí, dosadba stromov, výsadba izolačnej zeleni, výrub nevhodných a poškodených drevín). V rámci sadovníckej koncepcie realizácie celého projektu sa plánuje vysadiť ďalších 64 vzrastlých stromov a 1229 drevín, spolu 1293 kusov.

Nekonečné odvolávania neznámeho združenia

Aj napriek tomu, že Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pred pár týždňami rozhodol, že  posudzovanie projektu sa ukončí v zisťovacom konaní podľa zákona o EIA , voči rozhodnutiu sa odvolala doteraz neznáma „Občianska iniciatíva občanov mesta Banská Bystrica“. Celý proces sa bude teda musieť opäť opakovať.

Vo svojom odvolaní okrem iného argumentujú, že stavebnou činnosťou pri oprave chodníkov, výmene osvetlenia a mestského mobiliáru môže údajne dôjsť k poškodeniu stromov. Podľa takejto logiky by sa ale výmena chodníkov a osvetlenia v parku nemohla uskutočniť nikdy.

Ďalej žiadajú prehodnotiť projekt navrhnutého osvetlenia a miesto toho navrhujú riešiť bezpečnosť v parku v nočných hodinách oplotením a uzamykaním. Táto neznáma občianska iniciatíva nie je nikde registrovaná a nemá ani webstránku. Jediné čo o nej vieme je, že za ňu podania podpisuje neúspešná kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva Beata Hirt.

Mesto prišlo o aktuálnu možnosť čerpať na obnovu parku eurofondy

Nás zaujímalo, či v tejto situácii má mesto ešte šancu čerpať financie na túto verejnoprospešnú investíciu z eurofondov. Predpokladanú výšku investície 1,6 milióna eur zo štrukturálnych fondov EÚ v dvoch etapách schválilo mestské zastupiteľstvo s päťpercentným spolufinancovaním z mestského rozpočtu 26. júna 2018.

Hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková nám poskytla nasledovnú odpoveď:

„V súčasnej dobe je výzva na nenávratný finančný príspevok už uzatvorená. Po vydaní rozhodnutia zo zisťovacieho konania, že nie je potrebné ďalej pokračovať v posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA, pristúpime k podaniu novej opakovanej žiadosti o stavebné povolenie. Ak sa nikto neodvolá, tento proces môže trvať približne dva mesiace. V zime by sme mohli mať stavebné povolenie a pokiaľ bude vyhlásená nová výzva, opäť sa zapojíme a podáme žiadosť o nenávratný finančný príspevok.“

Vzhľadom k tomu, že kvôli koronakríze sa prehodnocujú doterajšie výzvy na čerpanie eurofondov a očakáva sa vyhlásenie nových výziev v rámci rozhodnutia Európskej komisie o poskytnutie mnohomiliardovej finančnej pomoci členským krajinám EÚ, v tejto chvíli nie je jasné, či a kedy sa bude môcť mesto Banská Bystrica opätovne uchádzať o eurofondy na revitalizáciu mestského parku.

Keďže financovanie tejto  pripravovanej investície z napnutého mestského rozpočtu po koronakríze reálne neprichádza do úvahy, musí mesto čakať na iné mimorozpočtové zdroje.

Dnes môžeme už iba konštatovať, že sme zbytočne premárnili jedinečnú príležitosť  získať na obnovu národnej kultúrnej pamiatky eurofondy. Nebyť  vlaňajšieho  útoku aktivistov na projekt revitalizácie parku s rozlohou viac ako 6,4 ha spojeného s protestom prokuratúry, dnes by sme ho už mali obnovený tak, ako sa na historický mestský park založený v polovici 19. storočia patrí. Zatiaľ si môžeme pozerať aspoň video, ako to dnes v našom parku mohlo vyzerať…

Autor: (tom), Foto: ilustračné a vizualizácia