Vladimír Sklenka: V Tajove pri Banskej Bystrici odhalili prvú sochu Jozefovi Murgašovi

Blog
3 /

Minulý týždeň na Jána odhalili v obci Tajov pri Banskej Bystrici pomník s prvou sochou slovenskému vedcovi svetového formátu, národovcovi, vynálezcovi, katolíckemu farárovi Jozefovi Murgašovi (1864 – 1929).

Významný rodák z Tajova

Ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Svojimi patentmi si získal uznanie celého sveta. V USA ho navštevovali v jeho laboratóriu najvýznamnejší vedci sveta, dokonca aj samotný prezident USA. Americký prezident Theodor Roosevelt navštívil v roku 1905 laboratórium Jozefa Murgaša vo Wilkes Barre.

Laboratórium Jozefa Murgaša

Laboratórium Jozefa Murgaša

V roku 1925 ho ďalší prezident USA Calvin Coolidge vymenoval za predsedu prvej “Komisie pre rádiokomunikácie Spojených štátov amerických“. V roku 1944 pensylvánsky guvernér Edward Martin vydal deklaráciu, v ktorej vyhlásil nedeľu 12. novembra 1944 za Deň reverenda Jozefa Murgaša.

Pár slov k trom úspešných tajovským podujatiam: „V Tajove je zasvätený stredoveký kostol sv. Jánovi Krstiteľovi a je to jeden z najväčších sviatkov obce. Okrem Jozefa Murgaša má Tajov aj ďalšieho významného slovenského vzdelanca a národovca spisovateľa Jozefa Gregora – Tajovského. Celý deň bol v Tajove sviatočný. O 11:00 hod. prebehlo slávnostné udelenie pamätnej medaily in memoriam ministra obrany Slovenskej republiky vojnovému veteránovi prvej svetovej vojny Eduardovi Gregorovi, známemu ako jednoruký rezbár z Tajova – ktorý bol bratom Jozefa Gregora-Tajovského. O 13:30 hod. sa v priestoroch kostola uskutočnila slávnostná prezentácia monografie Tajov a Jabríková a deň sa zakončil o 14:30 hod. slávnostným odhalením pomníka so sochou Jozefa Murgaša.“  

Slávnosť v Tajove

Slávnosť v Tajove

Jozef Murgaš

Narodil v roku 1864 v obci Jabríková (Jabríková sa v roku 1944 zlúčila s obcou Tajov). Základnú školu absolvoval v Tajove, neskôr študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1876 – 1880),  ale zaujímalo ho predovšetkým maliarstvo. Vo všetkých kostoloch, v ktorých ako kňaz pôsobil, namaľoval oltárny obraz. Jeho obraz sa nachádza aj v kostole sv. Alžbety na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Už na štúdiách sa zaujímal aj o elektrotechniku.

V roku 1896 ako presvedčený predstaviteľ slovenskej inteligencie musel odísť z Uhorska v dôsledku maďarizácie do USA – do novozaloženej slovenskej baníckej obce Wilkes Barre v Pensylvánii. Dňa 23. novembra 1905 zorganizoval rádiové spojenie, ktoré sa uskutočnilo medzi obcami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 km. Murgaš umožnil rozhovor ich starostom.

Počas prvej svetovej vojny sa angažoval pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov v Československej republike. Pomocou svojich kontaktov pripravil pôdu pre rokovania na podporu vzniku ČSR, ktorá mala vzniknúť na základe dohody z 30. mája 1918 v Pittsburgu. Murgaš bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody. Zorganizoval medzi americkými Slovákmi zbierku s výťažkom 1 milión dolárov na základný valutový fond ČSR.

Na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Chcel sa tu usadiť natrvalo a zomrieť v rodnom kraji. Ale vedcovi svetového formátu a spoluzakladateľovi Československa a hlavnému predstaviteľovi Slovákov po smrti Milana Rastislava Štefánika československé úrady na čele s Eduardom Benešom neumožnili vyučovať elektrotechniku na niektorej škole (vraj nemal dostatočné vzdelanie). Preto sa musel vrátiť naspäť do USA a  zomrieť v cudzej krajine 11. mája 1929 vo Wilkes Barre.

Murgašov hrob vo Wilkes Barre

Murgašov hrob vo Wilkes Barre

Pietna spomienka venovaná Eduardovi Gregorovi, bratovi Jozefa Gregora -Tajovského

Uskutočnila sa pri pamätnom dome J. G. Tajovského. Podujatie organizovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci s obcou Tajov. Ministerstvo udelilo Eduardovi Gregorovi pamätnú medailu in memoriam. Na úvod odznela v podaní vojenskej kapely hymna Slovenskej republiky, na záver to boli tóny historickej hymny Slovenska.

Ocenenie prevzala vnučka Eduarda Gregora Wanda Gregorová. Podujatia sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer, plukovníci Slovenskej armády, riaditeľ Vojenského historického ústavu Miroslav Čaplovič, riaditeľ AŠK Dukla BB Matej Tóth, starostka obce Tajov Janetta Cimermanová, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Pavol Boroň, predseda Klubu Jozefa Murgaša a J. Gregora – Tajovského Ján Šebo, Anita Murgašová, Dr. Anna Chlebovcová, ja ako poslanec i predseda komisie kultúry mesta Banská Bystrica a ďalší. V programe vystúpili vojnový veterán Vladimír Strmeň či Mirko Turčan a študenti Gymnázia Jozefa Gregora – Tajovského z Banskej Bystrice.

Účastníci spomienky na Eduarda Gregora

Účastníci spomienky na Eduarda Gregora

Slávnostná prezentácia monografie Tajova Jabríková v kostole sv. Jána Krstiteľa

V Tajove sa  v priestoroch tajovského kostola uskutočnila slávnostná prezentácia monografie Tajov a Jabríková v tajovskom kostole sv. Jána Krstiteľa. Do života ju uviedol najstarší obyvateľ Tajova Jozef Keusch prostredníctvom bielej tajovskej hrnčiarskej hliny. Podujatie uvádzala Slávka Očenášová, na fujare hral pán Kliment z Detvy.

Odhalenie pomníka Jozefovi Murgašovi

Zavŕšením krásneho dňa v Tajove bolo slávnostné odhalenie pomníka Jozefovi Murgašovi. Starostka Tajova na úvod odhalenia pomníka Janetta Cimermanová privítala všetkých prítomných. Pomník s prvou sochou venovanou vedcovi svetového formátu je situovaný medzi parkom Jozefa Murgaša v Tajove pri Obecnom úrade a kostolom sv. Jána Krstiteľa. Každý kto prechádza cez Tajov do Kordík, Králik či na Skalku a do Kremnice prejde popri soche nášho slovenského velikána.

Autorom sochy je Art. Mgr. Martin Kalman, rodák z Brezna a ďalšej časti pomníka banskobystrický architekt Ing. arch. Marián Šovčík, CSc. Hlavnú zásluhu na vzniku pomníka má tajovský pán farár Mgr. Jozef Petrík, ktorý sa na dohotovení diela aj priamo podieľal. Sochu požehnal banskobystrický emeritný dekan Mons. Jaroslav Pecha Th.D.

Odhalený pomník Jozefovi Murgašovi v Tajove

Odhalený pomník Jozefovi Murgašovi v Tajove

Doterajšie pamiatky na Jozefa Murgaša

 • Rodný dom Jozefa Murgaša v Tajove v lokalite Farbenô
 • Pamätná izba J. G. Tajovského a Jozefa Murgaša v Tajove
 • Symbolický hrob s náhrobným pomníkom Jozefa Murgaša na cintoríne v Tajove
 • Pomník, busta Jozefa Murgaša v Bratislave, budova GTC Slovak Group
 • Pamätná tabuľa na budove Slovenskej pošty v Bratislave
 • Pamätná tabuľa na kostole v Chrenovci
 • Pomník Jozefa Murgaša vo Wilkes-Bare v Pensylvánii
 • Pomenovanie vojnovej lode „Reverend Jozeph Murgas“ v štáte Georgia v roku 1944
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
 • Základná škola Jozefa Murgaša v Šali
 • Modely patentovaných vynálezov J. Murgaša v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach
 • Kópie patentov v Národnom technickom múzeu v Prahe
Rodný dom Jozefa Murgaša v Tajove

Rodný dom Jozefa Murgaša v Tajove

Autor: Vladimír Sklenka , Foto: autor a archív

Vladimír Sklenka