Miro Toman: Prečo tie útoky na ivermektin, keď štát stále zabúda na prevenciu a liečbu covidu?

Blog
8 /

Podľa odborníkov sa nachádzame v tretej vlne pandémie koronavírusu, očkovanie proti covidu na Slovensku zrejme dosiahlo svoj vrchol a viazne, o prevencii či liečbe pacientov s covidom už v ambulanciách takmer nepočuť. A zrazu v tejto situácii všetky mienkotvorné médiá nekriticky preberajú bombastickú správu BBC o údajne zmanipulovaných štúdiách účinnosti ivermektínu na Covid-19. A nie je to po prvý raz…

Zvláštne, lebo o ivermektine sa už dlhšie nehovorí a témou dňa aj vo svete je očkovanie, pred časom prezentované ako údajne jediná cesta k zdraviu a slobode. Pomaly však prenikajú na verejnosť opatrné tvrdenia vládnych odborníkov o tom, že s tou účinnosťou používaných experimentálnych vakcín pri stále sa meniacich mutáciách a najmä pri starších ľuďoch to nie je až také optimistické, ako sa predpokladalo.

Názor, ktorý sa pred časom považoval div nie za hoax, že prirodzená imunita človeka získaná prekonaním ochorenia Covid-19 je silnejšia a trvácnejšia ako po očkovaní (dokazujú to napríklad seriózne výskumy bunkovej imunity ľudí tímom docentky Ireny Koutnej z brnenského laboratória Masarykovej univerzity), sa dnes už berie ako fakt aj na Slovensku.

Farmaceutické firmy po vyčerpaní účinkov základnej vakcinácie prichádzajú s potrebou ďalších očkovacích dávok, ale aj s  ponukou nových liekov na covid.  Americká spoločnosť Merck, ktorá je jednou z firiem vyrábajúcich liečivá, nedávno vyhlásila, že nie sú žiadne vedecké dôkazy o účinnosti ivermektínu na liečbu pacientov s koronavírusom.

Medzinárodne rešpektovaný protokol FLCC (protokol o liečbe covidu), hovorí o podávaní ivermektinu v prevencii aj liečbe ochorenia.  Odvoláva sa na 64  štúdií, z toho 31 randomizovaných (s náhodným výberom účastníkov kontrolnej vzorky), zahŕňajúcich 47 617 pacientov.

Preto  požiadala americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), aby schválil na núdzové použitie liek proti ochoreniu Covid-19 s názvom molnupiravir. Na základe predbežných výsledkov klinických štúdií tento liek znižuje riziko hospitalizácie alebo úmrtia pacienta infikovaného koronavírusom o polovicu. Európska lieková agentúra začala posudzovať podobný liek švédskej spoločnosti Biovitrum.  A do toho prichádza kritika ivermektinu.

Zdá sa však, že najväčším problémom ivermektinu je jeho nízka cena, prakticky na úrovni niekoľkých eur, pričom ceny v súčasnosti používaných liekov v nemocniciach (napr. remdesivir) sa pohybujú rádovo v stovkách ba až tisíckach eur. Lacný, hoc účinný liek  asi nie je pre farmaceutické firmy zaujímavý, čo paradoxne rešpektujú aj demokratické štáty či nemocnice.

Úplne inak sa na to pozerajú praktickí lekári v ambulanciách (niektorí aj v nemocniciach), ktorí prichádzajú do kontaktu s covidovými pacientmi ako prví a najlepšie poznajú ich zdravotný stav. Napokon k nim majú pacienti najväčšiu dôveru.

Za úspešnou liečbou covidu na Slovensku s pomocou ivermektinu stoja dvaja lekári z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM), patriacej pod Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VUSCH). Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. a doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. sa od začiatku pustili do odborného sledovania vývoja ochorenia spojeného s vírusom Covid-19 a jeho liečby. Na Slovensku sú v tejto oblasti priekopníkmi. Pozitívne výsledky pri záchrane životov pacientov s ťažkým priebehom ochorenia aj s použitím ivermektinu hovoria za všetko.

Pozrime sa, čo o praktickom využívaní ivermektínu pri liečbe aj ťažších prípadov v prvej a druhej vlne pandémie hovorili praktickí lekári, ktorí v hraničnej situácii nesledovali  odborné štúdie, ale nebáli sa nasadiť rokmi overený  protizápalový liek:

 

Na Ministerstvo zdravotníctva SR bola 26. januára 2021 doručená žiadosť hlavného odborníka pre infektológiu MZ SR prof. MUDr. Ivana Schrétera, CSc. o skupinové povolenie neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. Ministerstvo zdravotníctva  vydalo povolenie terapeutického použitia neregistrovaného lieku ivermektin pre potreby zdravotníckych zariadení na obdobie 6 mesiacov. Hlavnou indikáciou ivermektinu je profylaxia a liečba pacientov s COVID-19. Liek bol dostupný okrem nemocníc aj v lekárňach na lekársky predpis.

Dnes vám ho môže predpísať váš praktický lekár, pokiaľ ho dostanete v lekárni. Napriek mediálnej antireklame farmaceutických firiem a ignorácii zo strany štátu to robia viacerí „odvážni“ lekári, pretože s ivermektinom mali dobré skúsenosti pri liečbe svojich pacientov počas predchádzajúcich dvoch pandemických vĺn a logicky v tom pokračujú. Dobrým príkladom je MUDr. Etela Janeková, ktorá v júlovom rozhovore v TA3 povedala:

Vo svete je veľmi veľa výrobcov lieku s účinnou látkou ivermektin pod rôznymi názvami. Liek vznikol v 70-tych rokoch minulého storočia  ako antiparazitikum s vynikajúcim protizápalovým účinkom, čo je presne aj prípad liečby vírusového ochorenia aj COVID-19.

MUDr. Etela Janeková nezmenila svoj názor na používanie ivermektinu v kombinácii s ďalšími liekmi podľa potreby ani počas tretej vlny pandémie v októbri 2021. Vyzdvihuje prácu ambulantných lekárov, ktorá je pri prevencii a liečbe veľmi dôležitá a dokáže predchádzať pobytu pacientov v nemocnici.

Etela Janeková

Etela Janeková

Kriticky mysliaci človek si na základe uvedeného musí nevdojak položiť otázku, prečo ani po 19 mesiacoch od vypuknutia pandémie koronavírusu na Slovensku  nekladie ministerstvo zdravotníctva a jeho odborníci okrem očkovania dôraz aj na prevenciu a účinnú liečbu? Z praxe vieme, ešte pred zabratím nemocničných lôžok to dokážu účinne riešiť priamo s pacientmi praktickí lekári v prvej línii, aj s využitím osvedčeného ivermektinu.

Miesto toho, aby  ministerstvo zdravotníctva posilnili práve tento segment zdravotnej starostlivosti, prichádza ministerstvo financií so šetriacim balíkom peňazí pre zdravotníkov v  návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu.

Hlavne že sa bude naďalej testovať a očkovať, prípadne sa budú nakupovať nové drahé lieky, hoci tu máme lacný ivermektin spolu s osvedčenými vitamínmi C, D, E, zinkom, selénom a antibiotikami. Už nejde o to, aby sme podľa možnosti čo najviac covidových pacientov zachytili a vyliečili ešte pred bránami nemocníc?

Obzvlášť keď vieme, že očkovanie nie je všeliek. Napokon je trochu zvláštne, že sa prednostne venujeme  očkovaniu zdravých, ale zandebávame ličbu chorých. Prečo o účinnej prevencii a liečbe covidu verejne nediskutujú odborníci, pričom tých s praktickými skúsenosťami a inými názormi ako establishment vytláčajú vplyvné médiá div nie na okraj spoločnosti? Oui bono?

Vladimír Lengvarský

Vladimír Lengvarský

Autor: Miro Toman, Foto: ilustračné

Miro Toman