Marta Medzihradská: Chlapček

Blog
0 /

Spomínam si na jednu západnú turistku na banskobystrickom námestí, z ktorej zrazu veľmi spontánne vyšlo: „Oni si tu farbia kamenné domy.“ Jej výraz jasne ukazoval, že „oni“ znamená „oni blázni“.

Predstavujem si, čo by sa asi stalo, keby sa takáto rekonštrukcia sochy Chlapček od Karola Dúbravského z roku 1971 urobila v Anglicku.

Náš zmysel pre minulosť, osobnú aj spoločnú, nie je tak silný ako v západných štátoch. Otázka však je, či máme priestor na to, aby sme si ho spoločne vytvárali. A nielen zmysel pre minulosť, ale aj estetické cítenie, vzájomnosť a spoločnosť. A či nám v ňom pomáhajú dostatočne kvalitní odborníci.

Výtvarníčka, pani Ľubica Lintnerová nedávno spustila facebookový Great Fire proti rekonštrukcii sochy Chlapček a vyzvala mestský úrad na zastavenie ďalších rekonštrukcií. Netušila som, aké množstvo odborníkov je za rekonštrukciou mestských sôch. Takže téma uviazla v slepej uličke a zostáva už len rozoberať, kto sa ako správal.

Nikto nedokazoval, že nedošlo k proporčným zmenám, k zbrúseniu detailov, ulomeniu sochy, nikto neukázal obrázok pôvodnej sochy, ktorý by potvrdil podobnú farebnosť alebo podobné rekonštrukcie v iných mestách, nebola ochota prešetriť výtvarnú stránku rekonštrukcie…

Reakcie kompetentných neprekvapili, boli ružové a mocné.  „Vážime si, že vedenie mesta nenecháva výtvarnú krásu mesta spadnúť.”„Mesto Banská Bystrica sa ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.“

„Obnova výtvarných diel, ktorá sa práve vďaka podpore mesta v Banskej Bystrici postupne realizuje, prebieha na patričnej odbornej úrovni. Ide o veľmi ojedinelý príklad dobrej praxe, ktorý na území Slovenska stále nie je bežný. Ide o pomerne komplexnú odbornú problematiku.“

„Mesto má svoje odborné komisie na schvaľovanie týchto prác, ktorých členmi sú na slovo vzatí odborníci. Všetky postupy konzultujú s ďalšími špecialistami, aby sa nestalo nič z toho, čo zdôrazňujú práve nepravdivé správy diskutujúcich.“

„Apropo, mnohí asi ani nepoznajú ako vyzerali tieto diela v pôvodnej podobe. Táto úprava zabezpečuje ochranu povrchu do budúcich rokov a ich život v pôvodnej kráse pre ďalšiu generáciu.“    

A zaklincované: „Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby sa neodborníci vyjadrovali k veciam, ku ktorým sa pristupuje nanajvýš zodpovedne už niekoľko rokov.“

Je takáto ignorácia a vysmievanie sa z pozície moci prijateľnejšia ako rozčúlenie pani Lintnerovej a ostatných diskutujúcich? Nebolo by lepšie vykomunikovať si podobné aktivity najskôr s verejnosťou a až potom sa pustiť do skrášľovania mesta?

Autor: Marta Medzihradská, Foto: ilustračné

Marta Medzihradská

Marta Medzihradská