Marek Modranský: V mestských komisiách musí prevládať odbornosť, politika patrí inde

Blog
4 /

Na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (30. apríla 2019) bola k voľbe neposlancov do odborných komisií pestrá diskusia. Kritika smerovala k voľbe niektorých nominantov.

 Bolo to z dôvodu, že niektoré poslanecké kluby (BBA, Banskobystrická pravica) trvali na zvolení ich kandidátov, a to aj napriek tomu, že títo nespĺňali základnú požiadavku – odbornosť. Logicky som bol proti tomu a požiadal ich o doplnenie nových osôb, ktorí túto podmienku odbornosti splnia.

Vysvetlím, prečo ako predseda dopravnej komisie som trval na tom, aby práve v tejto „mojej“ komisii boli z radov neposlancov čo možno najlepší odborníci z dopravného prostredia (Okresný úrad, Polícia, Dopravný podnik mesta a ďalší.).

V Banskej Bystrici máme v mestskom zastupiteľstve 31 poslancov. Sú to zástupcovia občanov za jednotlivé volebné obvody mesta. Popri mestskom zastupiteľstve je zriadených až 12 komisií. Každá z nich má svoje zameranie (ekonomika, doprava, životné prostredie, vzdelávanie a iné). Ich zloženie je vyskladané zo z radov poslancov a následne sa ešte volia ako doplňujúci odborníci aj neposlanci.

Diskusia v zastupiteľstve a aj predchádzajúce stretnutia medzi predsedami poslaneckých klubov (SMER – SNS, Nezávislí, BBA, Srdcom Bystričania, Banskobystrická pravica) boli k tejto téme veľmi ostré, nakoľko si niektorí z nich (BBA a Banskobystrická pravica) predstavovali, že do komisií si na ich politické kvótu môžu bez kontroly odbornosti nominovať kohokoľvek.

Presne táto požiadavka sa stala aj v mojej dopravnej komisii, ktorej predsedám. Utŕžil som si od nich ostrú kritiku za to, že vraj nedodržujem politické dohody. Píšem to sem náročky, pretože za svojím názorom si stojím a nemám problém ho vysvetliť aj verejne.

„Odborné komisie zložené len z poslancov (pri všetkej úcte ku každému poslancovi vrátane mňa osobne) nemusia byť v každom prípade zárukou odbornosti ako takej. Preto zastávam názor, že ak do komisie máme doplniť ďalších riadnych členov, musia to byť odborníci.“

Je to nielen moja požiadavka, ale je to dokonca podmienka zakotvená v rokovacom poriadku a Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Preto som požiadal predsedov klubov BBA – Banskobystrickej alternatívy (V. Pirošík) a Banskobystrickej pravice (M. Klus), aby mi na ich kvótu do komisie navrhli takých zástupcov, ktorí túto podmienku splnia. Nakoľko v súčasnosti nedisponujú inými odborníkmi, ako predseda komisie pre dopravu som im garantoval otvorené dvere v komisii. Keď mi doručia nové mená, na najbližšom zasadnutí komisie to zaradím do rokovania.

Mám za to, že práve dopravná komisia patrí k tým naj dôležitejším z hľadiska kombinácie rozpočtu mesta a praktických a viditeľných vecí pre našich obyvateľov. Doprava je vlastná aktivita každému z nás ako jedna z prvých, ktorú robíme ráno po opustení domu. Či v tom zahŕňame parkovanie, kvalitu ciest a chodníkov, schodísk, či MHD v meste. A je čo zlepšovať a riešiť.

Od ľudí zbieram všetky podnety a pravidelne ich zaraďujem do programu komisie. Na rokovania chodia pravidelne aj zástupcovia verejnosti a dávame každému dostatočný priestor na prezentáciu ich podnetov.

A to je hlavný dôvod, prečo ako predseda chcem, aby v tejto komisii sedeli nielen politickí zástupcovia, ale hlavne odborníci, ktorí nám na zasadnutiach komisie pomôžu vyriešiť nastolené problémy a život v meste budeme posúvať spoločne dopredu.

Autor: Marek Modranský, Foto: ilustračné

Marek Modranský

Marek Modranský