Marek Modranský: Osud Kališťa si treba neustále pripomínať pre budúce generácie

Blog
2 /

Spolu s mojou manželkou Dankou a našou dcérkou sme sa zúčastnili v poradí už 16. ročníka Stretnutia generácií pri príležitosti pripomenutia si tragického osudu obyvateľov obce Kališťa v roku 1945. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok a tešil som sa z osobných stretnutí so vzácnymi ľuďmi.

Obec Kalište v Nízkych Tatrách, v našom Banskobystrickom okrese doplatila na nacistické represálie ku koncu druhej svetovej vojny najvyššou cenou – svojou existenciou. Jediná nebola nikdy obnovená a nevstala z popola. Aj preto sa stala symbolom všetkých vypálených obcí na Slovensku a každoročne sa tam koná spomienkový pietny akt, krátko pred výročnými oslavami SNP.

Spoločne s mojím kolegom – poslancom MsZ Banská Bystrica Stanislavom Mičevom sme na znak úcty položili k Pamätníku na Kališti veniec.  Dlhoročný riaditeľ Múzea SNP, spoluzakladateľ a spoluorganizátor tohto krásneho podujatia ma doprevádzal počas celého dňa.

Som veľmi rád, že som sa vďaka jeho osobnosti a dobrým kontaktom mohol zoznámiť a porozprávať s desiatkami milých ľudí, ktorí našu vlasť a históriu naozaj milujú. Bol to pre mňa silný zážitok byť hlavne medzi návštevníkmi, ktorí sem chodia roky, poznajú sa už navzájom a vedia veľmi dobre z duše povedať, o akých hodnotách sa tu nielen do mikrofónov hovorí…

Mám rád ľudí. Žijeme tento život predsa medzi sebou všetci, nie medzi diplomami, peniazmi či inými statkami. Naša rodina a priatelia sú predsa tými, ktorí budujú aj ten náš vlastný svet. Poznať históriu, a poučiť sa z jej neduhov, dáva nám všetkým predpoklady na pokojný život v priateľstve a mieri aj do ďalších rokov.

O to milšie bolo pre mňa stretnúť na podujatí aj svojich protikandidátov na bystrického župana. Kamarátsky sme si podali ruky a celé pietne podujatie sme absolvovali vo vzájomnej úcte. Tak to má by, v takýto deň musí ísť politika bokom.

Ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí si s pietou pripomenuli tragický osud dnes už bývalej obce Kalište a jej obyvateľov spred 77 rokov. Túto tradíciu treba aj s ohľadom na súčasnú dobu určite zachovať a  v hlavách ľudí neustále utvrdzovať hodnoty slobody a mieru. Presne o tom bolo Stretnutie generácií na Kališti 2022.

Autor: Marek Modranský , Foto: FB a archív

Marek Modranský