Ján Nosko: Ako sa menila Fončorda za štyri roky

Blog
7 /

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

Odpočet 2014-2018

Investovali sme do súvislej obnovy chodníkov:
– Bagarova
– Jilemnického
– Moskovská
– Okružná
– Oremburská
– Stredná
– Šalgotarjánska
– Tulská
– Zelená
– Okolie Kyjevského námestia

Chodníky

Pokračovali sme v opravách vnútroblokov:
– Družby 9 – 15 a 7 – 23
– Jilemnického 38 – 46
– Moskovská 2 – 30
– Nálepku 2 – 18
– Švermova 2 – 5 a 7 – 11

Vnútrobloky

Zrekonštruovali sme schodiská na THK, Tulská – MŠ, Tulská – Boneta a na Spojovej ulici.

Schodiská

Začali sme s výstavbou prvej cyklotrasy centrum – Fončorda (THK) – Podlavice.

Cyklotrasa

Komplexne sme zrekonštruovali roky chátrajúce cesty na Poľnej a Strednej ulici, prepojenie na Mládežnícku ulicu, vrátane otočky autobusov.

Cesty

Zrekonštruovali sme telocvične v základných školách Moskovská a Spojová.

Telocvičňa

Pri Základných školách Moskovská a Spojová sme vybudovali nové multifunkčné ihriská.

Multifunkčné-ihrisko

Obnovili sme sedem detských ihrísk na THK, Wolkerovej, Tulskej, Slnečnej, Nešporovej a Internátnej ulici.

Ihriská

Pripravili sme projekt komplexnej revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici, ktorý chceme financovať z fondov Európskej únie. V rámci neho plánujeme opraviť chodníky, osvetlenie a osadiť nové lavičky. Vybudovať nové ihriská a zrevitalizovať zeleň.

Vnútroblok-tulská-1024x576

Spustili sme výstavbu 150 nových parkovacích miest na Tulskej ulici č. 9 – 35 a č. 41 – 59.

Parkovisko-1024x768

Kompletne sme zrekonštruovali Materskú školu na Družby, vďaka čomu bola zvýšená kapacita tejto škôlky. Vymenili sme okná v škôlkach na Šalgotarjánskej, Tulskej a Novej ulici.

Materská-škola

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

Foncorda-1024x785

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

52 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.