Jakub Gajdošík: Stretnutie s Rudlovčanmi v Muštárni

Blog
0 /

V utorok večer sme diskutovali s obyvateľmi Rudlovej v kultúrnom stredisku, miestni ho poznajú ako „Muštáreň“. Prišlo ich takmer 40 a spoločne sme strávili viac ako dve hodiny. Rozprávali sme sa o pripravovanej výstavbe kanalizácie, problémoch s potokom, cintoríne či stave ciest. Neobišli sme tému dezolátneho stavu kultúrneho strediska, do ktorého sa roky neinvestovalo, ale ani futbalového ihriska, ktoré plánuje v Rudlovej zmodernizovať Marek Hamšík. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť, nech sa páči podrobnejšie info k jednotlivým podnetom:

Kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť má pripravený projekt odkanalizovania Rudlovej a do mesiaca požiada Okresný úrad o vydanie stavebného povolenia na túto stavbu. Požiadali sme preto vedenie vodární, aby sme spoločne zorganizovali stretnutie s obyvateľmi za účelom detailného predstavenia projektu.

Rudlovský potok

Obyvatelia upozornili na nánosy odpadu v koryte potoka. Dnes ráno sme požiadali správcu vodného toku – Vodohospodársky podnik, aby koryto prečistili. Dnes popoludní mi už telefonovali z riaditeľstva Vodohohspodárskeho podniku, že vo štvrtok urobia obhliadku na mieste.

Cintorín na Bánoši

Mesto v súčasnosti preferuje využívanie centrálneho cintorína v Kremničke. Až v prípade, že tam budú naplnené kapacity, budeme uvažovať nad inými lokalitami na území mesta.

Futbalové ihrisko Rudlová

Toto ihrisko má v dlhodobom v prenájme futbalová škola Mareka Hamšíka – Jupie. Chcú do zanedbaného ihriska investovať vlastné prostriedky, ale potrebujú ho majetkovo vysporiadať. Obyvatelia a poslanci za časť Rudlová – Sásová s odpredajom pre Hamšíkovcov súhlasia, ale požadujú časť získaných financií investovať späť v Rudlovej. Rovnako požadujú opraviť cestu na ulici M. Čulena, ktorá vedie k ihrisku.

Kultúrne stredisko “Muštáreň”

Všetci sme sa zhodli na potrebe jeho rekonštrukcie, lebo do budovy sa desiatky rokov neinvestovalo. V priebehu roku 2019 by sme pripravili hrubý odhad nákladov a spolu s kolegami poslancami sme dali prísľub, že počas tohto volebného obdobia by sme sa pustili aj do samotnej rekonštrukcie.

Bariéry na chodníkoch

Venovali sme sa aj rôznym bariéram pre chodcov, imobilných a rodičov s kočíkmi, či chýbajúcim chodníkom. Veľmi detailne spracoval tento materiál jeden mladý otecko. Jeho podnetom sa už zaoberajú odborné útvary na Mestskom úrade.

Dopravná situácia

Na jednosmerky a zákazy parkovania na niektorých uliciach sú medzi obyvateľmi rôzne názory. Preto sa obyvatelia jednotlivých ulíc poradia a keď budú mať jasno čo chcú, požiadajú mesto o súčinnosť. Prisľúbili sme, že požiadame dopravnú políciu, aby v Rudlovej vykonala častejšie merania rýchlosti. Tá 30tka tak predsa nie je na okrasu. Na základe uvedeného sme dnes požiadali o spoluprácu riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu. Ten nám obratom prisľúbil, že vykonajú viac meraní v tejto mestskej časti a o výsledku nás polícia bude informovať.

Ďakujeme za konštruktívnu diskusiu a príjemnú atmosféru Rudlovčania :)

Autor: Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

4 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu