Jakub Gajdošík: Na hlavnom cestnom ťahu popri Hrone pribudnú inteligentné semafory

Blog
20 /

Aj napriek tomu, že cesta I/66 prechádzajúca popri Hrone patrí štátu, cestnú svetelnú signalizáciu na nej má vo vlastníctve a v správe mesto Banská Bystrica. Jej technický stav je už po životnosti a ani funkčnosťou nespĺňa nároky, ktoré si súčasná dopravná situácia vyžaduje.

Komplexná rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie

Kľúčovým nedostatkom je napríklad statický signálny plán, t. j. dopredu naprogramované intervaly pre jednotlivé farby na semafore, ktoré sa neprispôsobujú aktuálnej situácii na ceste v konkrétnom čase. Stáva sa preto, že nejaký dopravný prúd má stále zelenú a pritom z toho smeru už neprichádzajú žiadne vozidlá, vďaka čomu sa zbytočne plní iné rameno križovatky.

Naším cieľom bolo preto pripraviť projekt komplexnej rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie na tomto významnom dopravnom ťahu, vrátane vybudovania inteligentného riadenia všetkých križovatiek, ktoré sa tu nachádzajú.

Jedná sa o svetelne riadené križovatky pri Dome kultúry, v Kapitulskej ulici, pri Europa Shopping pod nadjazdom a svetelne riadené priechody pre chodcov v Národnej ulici a na Štadlerovom nábreží. Na tento projekt sme získali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu nenávratný finančný príspevok vo výške 742 890,73 eur.

Dynamické riadenie križovatiek

Tým, že nové semafory budú inteligentné a navzájom komunikovať, mala by sa zvýšiť plynulosť prejazdu jednotlivými križovatkami. Znamená to, že na základe informácií zo senzorov umiestnených vo všetkých jazdných pruhoch vo vozovke, bude riadiaci softvér na pozadí vyhodnocovať aktuálnu situáciu na ceste v reálnom čase a na základe toho prepínať svetlá na semafore.

S tým súvisí aj častá otázka vyskytujúca sa na sociálnych sieťach, či budú mať nové semafory aj odpočítavanie času. Ako vyplýva z predchádzajúcich riadkov, nejedná sa o statický signálny plán, preto semafor nedokáže dopredu určiť, aký dlhý interval je potrebný na vyprázdnenie jazdného pruhu.

Pri dynamicky riadených križovatkách sa tak odpočítavadlá času z logiky veci neumiestňujú. Celý systém bude doplnený aj o bezpečnostné prehľadové kamery prepojené na riadiace stredisko, odkiaľ sa bude dať v prípade krízovej situácie vykonať okamžitý zásah do systému.

Preferencia verejnej dopravy

Ďalšou významnou funkciou, ktorú nám nová svetelná signalizácia poskytne, je preferencia verejnej dopravy. Každý autobus alebo trolejbus MHD bude mať v sebe palubnú jednotku, ktorou sa po priblížení ku križovatke prihlási do jej riadiacej jednotky. V prípade, že autobus alebo trolejbus bude mať meškanie oproti cestovnému poriadku, svetelná signalizácia bude ich prejazd priorizovať.

Ak vozidlá MHD budú stáť na zastávke pred križovatkou, signalizácia im vyšle hlásenie do palubnej jednotky, kedy je ideálny čas pohnúť sa z nej, aby nemuseli po pár metroch brzdiť a opäť sa pohýnať. Okrem toho sa tak vytvorí ešte väčší priestor pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich.

V pláne sú aj ďalšie križovatky

Okrem piatich svetelných križovatiek z tohto projektu, by sme chceli obdobným spôsobom zrekonštruovať aj zvyšných šesť semaforov vo vlastníctve mesta a rovnako pripravujeme zámer vybudovania dvoch úplne nových svetelných križovatiek na Kyjevskom námestí a pri OC Point. Na realizáciu plánujeme opäť využiť európske zdroje a ušetriť tak financie v rozpočte mesta.

S prácami na ceste 1/66 sa začalo už v pondelok. Prebiehať by mali najmä v nočných hodinách, aby boli obmedzenia pre vodičov čo najmenšie. Rekonštrukcia bude prebiehať postupne a vždy sa bude pracovať iba na jednej križovatke, kde v tom období budú musieť byť semafory vypnuté.

Dopravu bude počas dňa preto riadiť dopravná polícia, za čo sa im chcem vopred veľmi pekne poďakovať a vodičov požiadať o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie ich pokynov.

S riadením dopravy popri Hrone pomôže polícia, osviežme si pamäť

V pondelok večer sa spustila rekonštrukcia cestných svetelných signalizácií na hlavnom ťahu popri Hrone. Semafory sa budú robiť postupne – po jednom, od Domu kultúry smerom na Hušták.

Aj keď sa bude pracovať najmä v noci medzi 23:00 – 4:00 hod., semafor, na ktorom budú prebiehať práce, bude musieť byť vypnutý aj cez deň. Dopravu v križovatke tak bude počas dňa riadiť dopravná polícia.

Keďže si už niektorí z vodičov možno od tohto druhu riadenia križovatiek odvykli, prikladám vyobrazenie základných pokynov dopravných policajtov. Verím, že disciplinovanosťou a vzájomným rešpektom im uľahčíme prácu a spoločne to zvládneme bez nehody.

Autor: Jakub Gajdošík, Foto: ilustračné

Jakub Gajdošík

11 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu