Daniel Karas: Slabšie regióny potrebujú pomoc od vlády

Blog
4 /

Mnohí ma poznáte ako miestneho poslanca za Fončordu. Táto samostatná mestská časť – dnes to už môžem takto povedať aj vďaka podpore Vás, obyvateľov, je moja osudová. Poznám ju veľmi dobre a chcem, aby sa vám v nej dobre žilo.

Môžem zodpovedne povedať, že za desať rokov v komunálnej politike, vidieť za mojou prácou aj konkrétne výsledky. Desiatky nových detských ihrísk, dobudovanie infraštruktúry, občianskej vybavenosti, rekonštrukcie ciest, chodníkov, most cez Tajovský potok, obnovy vnútroblokových komunikácií.

Menej rozvinuté regióny si vyžadujú osobitný prístup

Tento mandát z komunálu mi dal nádej, že postupnými krokmi sa dá dospieť k lepšiemu. Aj preto som pred časom prijal výzvu a stal som sa splnomocnencom Úradu podpredsedu vlády pre najmenej rozvinuté okresy. Schválením zákona na podporu dotknutých okresov, prúdia do dvadsiatich okresov s mierou evidovanej zamestnanosti vyššou ako je 1,5 – násobok priemeru, priame finančné dotácie.

Financie, ktoré by nikdy samotné samosprávy nemali z vlastných rozpočtov a neboli by schopné väčších investícií.  Od platnosti tohto zákona (r. 2015)  bolo v rámci Banskobystrického kraja z Akčných plánov zazmluvnených celkovo 181 projektov v rôznych oblastiach, v celkovej sume takmer 16 miliónov eur.

Najrozšírenejším typom projektov boli projekty zamerané na podnikateľskú činnosť a tým pádom na podporu zamestnanosti, alebo na rozvoj infraštruktúry, školstva, cestovného ruchu. Chcel som tým však povedať, že cielená podpora a táto forma pozitívnej diskriminácie prináša svoje ovocie. Ukazujú to konkrétne čísla – nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji klesla približne o polovicu.

Zmena sa postupne dá dosiahnuť, v podpore treba pokračovať

Táto moja filozofia ma priviedla aj ku kandidatúre na poslanca do Národnej rady. Som presvedčený, že kvalitný a plnohodnotný život si zaslúžia všetci, nielen ľudia v Bratislave a že práve preto je nutné v takejto podpore pokračovať.

Očakávajú to starostovia, ale najmä ľudia, ktorí v týchto mestách žijú. A ja im rozumiem. Kvalitné podmienky na život musíme vytvárať v regiónoch – aby nám nevznikali hladové doliny a mladí mali motiváciu zostať tam, kde sa narodili. Nie je to ľahké a bude to chcieť ešte veľa práce, ale ja sa tejto myšlienky nevzdávam.

Takto by som chcel pristupovať aj k môjmu mandátu v parlamente. Som presvedčený, že viem posúdiť dopad zákonov na bežný život.Nemyslím si, že najmenej rozvinuté okresy potrebujú podporu vlády vo forme kultúrnych a športových podujatí, ani zľavu na diaľničných známkach, tak ako to navrhujú niektoré iné politické strany.

Toto nie je realita, to je absolútna neznalosť pomerov v regiónoch.Toto majú byť riešenia pre ľudí v Rimavskej Sobote či Poltári, Veľkom Krtíši, Lučenci, Revúcej? Chcem podržať aj tie slabšie obce a stále byť v kontakte s realitou. Tá, mám pocit, že niektorým chýba.

Aj preto by hlas z regiónu mal mať svoje zastúpenie v parlamente. Ja Vám ponúkam moje skúsenosti. Poznám Vaše skutočné problémy, lebo nie som ten, ktorý rozhoduje či posudzuje od stola.

Autor: Daniel Karas, Foto: ilustračné a FB

Daniel Karas

Daniel Karas