V Česku opravujú výtlky aj v mrazoch, my to nevieme?

SPRÁVY
13 /

Položili ste si už otázku, ako to robia v zahraničí ďalej na západ od nás, že na cestách nemajú výtlky ani počas zimy? Pohľad na naše rozbité bystrické cesty je strašný, ale naozaj sa to množstvo dier nedá kvalitne opraviť aj v mrazoch?

silkot topkaVieme už dosť dlho, že technológia liateho asfaltu alebo obaľovanej asfaltovej zmesi, ako ich poznáme na Slovensku, je v teplotách pod bodom mrazu a vo vlhkom počasí neúčinná. Výplň sa dostatočne nespojí s pôvodným asfaltom na okraji výtlku. Znamená to, že pri striedavom zamŕzaní a odmŕzaní vody pokračuje devastácia opravenej vozovky a po čase sme tam, kde sme boli predtým, dokonca narušená je ešte väčšia plocha cesty.

Preto sa u nás čaká na lepšie jarné počasie. Až potom vyjdú do ulíc mechanizmy s asfaltom, aby zaplnili diery na cestách. Ibaže keď ten čas príde zistíme, že už nám nepostačí opravovať jednotlivé výtlky, ale musia sa vyfrézovať celé plochy asfaltu s položením novej vrstvy. Kde však na to vziať a nekradnúť?

Možno ku kompetentným na Slovensku ešte nedorazila informácia o českom patente inžinierov Miroslava Kotrbatého a Jiřího Charváta, ktorí vyvinuli unikátny stroj SILKOT na kvalitnú opravu výtlkov asfaltových vozoviek aj v tuhých mrazoch. Základným princípom je ohrev recyklovanej asfaltovej zmesi v špeciálnom vozidle, na ktorého zadnej časti sa nachádza doskové čelo s infražiaričom, pomocou ktorého sa zohreje výtlk aj s okolím a následne sa kladie rovnako horúca asfaltová výplň.  

„V zásobníku vozidla sa asfaltový recyklát zohreje na 150 až 160°C. Po príjazde na miesto sa z vozidla spustí zahrievacie čelo, ktoré sa rozohreje na 1100°C a ním sa nahreje výtlk aj s jeho najbližším okolí na teplotu recyklátu,“ popisuje  technológiu originálneho spôsobu opráv výtlkov Vít Jakoubek z firmy Dipos J&C, ktorá so strojom SILKOT pracuje nepretržite už štvrtý rok.

„Následne sa zaplní výtlk nahriatym recyklátom a mechanicky sa spojí nová výplň s pôvodným asfaltom po okrajoch tak, že nevznikne žiadna trhlina a povrch je homogénny. Celá oprava sa dokončí  cestným vibračným valcom,“ dodáva Jakoubek.

Výhodou použitia tejto unikátnej technológie je možnosť opráv výtlkov na cestách v každom počasí (aj v zimných mrazoch) a kvalita výkonu. V zime opravené miesto sa už nemusí v lete dodatočne upravovať. Pri plnom dopravnom zaťažení vydrží minimálne dva roky, počas ktorých berie firma na seba plnú záruku za kvalitu opravy.

silkot1Medzi ďalšie výhody patri to, že oprava je rýchlejšia a lacnejšia, ako pri iných štandardne používaných technológiách. Stroj SILKOT opraví výtlk do  20 minút a okamžite môžu po opravenej vozovke jazdiť autá.  Podľa používateľov novej technológie  vyjde oprava m2 výtlku do 5 cm hrúbky na cca 520 českých korún bez DPH (20 euro), pričom bežná oprava si vyžiada náklad od 900 do 1 200 ČK bez DPH (35-47 euro). Cena jedného stroja SIKOLT aj s príslušenstvom sa pohybuje okolo 3 miliónov ČK (cca 118 000 eur).

K stroju treba mať odborne vyškolený personál a technologicky musí byť zvládnutá homologizovaná výroba novej zmesi z recyklovaného asfaltu. To si môžu na Slovensku dovoliť iba zavedené profesionálne spoločnosti vykonávajúce opravy a údržbu ciest vo veľkom. Do úvahy by možno prichádzalo aj najímanie firiem, ktoré takéto stroje vlastnia, ale nepoznáme praktické podmienky a možnosti takejto spolupráce. Vieme len to, že český patent SILKOT sa u nás ešte nepresadil. Vlani sa hovorilo o tom, že sa čaká na testy a skúsenosti z českých miest, kde túto technológiu začali používať vo väčšej miere.

Vybrali sme tento český príklad efektívneho riešenia opráv výtlkov počas mrazov preto,    lebo vzhľadom na aktuálnu situáciu na cestách v Banskej Bystrici i po celom Slovensku je nepredstaviteľné a dlhodobo ekonomicky neúnosné, aby sme čakali s opravami obrovského množstva výtlkov až do jari. Nehovoriac o neustálom zvyšovaní adrenalínu všetkých účastníkov cestnej premávky a zbytočnom ničení motorvých vozidiel na deravých cestách.

To sa nenájde nikto, kto konečne zoberie  zodpovednosť za nevynutnú opravu našich ciest do správnych rúk? Ako vidno, netreba vymýšľať nič nové, lebo riešenie už existuje, iba sa treba rozhodnúť a zabezpečiť v rozpočtoch potrebné financie. To je úloha dňa od štátu, cez regionálne až po miestne samosprávy. Aj koncom roka 2013 totiž príde zima a to už môže byť pre nás a naše cesty hotová katastrofa…

silkot-pred a po

Výtlk pred a pod oprave.