Občianske rady majú byť pre občanov, nie pre neúspešných politikov

SPRÁVY
12 /

Ak si niekto myslel, že po minuloročných novembrových komunálnych voľbách a sformovaní  mestského zastupiteľstva na určitý čas opadne politická aktivita vybudená vo volebnej kampani, je na omyle. V Banskej Bystrici badať prvý opak.

Platí to najmä v najväčšom volebnom obvode Radvaň s 12 poslancami, ktorý zahŕňa okrem Radvane a Fončordy aj okrajové časti mesta – Kremničku, Rakytovce  Iliaš, Pršiansku terasu a Kráľovú. Aktuálne sa tu volia nové Občianske rady, do ktorých sa derú zhodou okolností neúspešní politici z volieb, podporovaní aj poslancami Banskobystrickej alternatívy.

Všetka česť občianskym aktivitám, ktoré robí  neúspešná kandidátka na primátorku Janka Slaná bývajúca v Kremničke, rovnako ako neúspešní kandidáti na poslancov Erika Karová z BCF s firemným filantropizmom či architekt Peter Rusnák s občianskou participáciou. Každý z nich má právo byť aj členom Občianskej rady, rovnako ako zvolení poslanci v príslušnom volebnom obvode či ktorýkoľvek občan.

Dobrovoľník Peter Fehér z facebookových novín, ktorý sa na svojom profile označuje za redaktora, editora a fotografa, začal mediálnu kampaň proti poslancom v Občianskych radách, hoci tí sú prirodzene ich iniciátormi. Na druhej strane preferuje aktivistov – neúspešných politikov.

Podľa štatútu členov Občianskej rady navrhujú obyvatelia príslušného volebného obvodu, volí  a odvoláva ich príslušný Výbor mestskej časti, teda zvolení poslanci. A tu je asi zakopaný pes.  Aktivisti v tom vidia rozpor: „Pokiaľ si teda do Občianskej rady dosadia „poslušných“ občanov, bude sa im počas celého volebného obdobia lepšie žiť.“

Tu sa však natíska otázka, prečo by Občianske rady mali byť kolbišťom na politické zápasy v meste? V zmysle platného štatútu sú poradným orgánom Výborov mestských častí. Tie tvoria poslanci zvolení v jednotlivých volebných obvodoch. V prvom rade je to konkrétna práca pre občanov, žiadna politika!

Podľa nových aktivistov by štatút Výborov mestských častí a Občianskych rád potreboval zmenu:. „Občianske rady, rovnako ako ich predsedov, by si mali voliť samotní občania a poslanci by do tejto rozhodovacej právomoci nemali vôbec zasahovať. V rámci zákona by mali OR rozhodovať aj o účele využitia finančných prostriedkov v danej mestskej časti a možno by sa potom za verejné peniaze nevyrábali predvolebné „pseudopomníky“ a gulášové kortešačky,  možno by sa poslanci viac snažili riešiť potreby obyvateľov. Koniec koncov nejedná sa o malé peniaze.“

Z rozpočtu mesta ide do Výborov mestských častí 1,25 eura na hlavu obyvateľa volebného obvodu, o ktorých využití pochopiteľne rozhoduje  aj Občianska rada. Nevedno, prečo majú byť problémom zodpovední poslanci, ktorým dali vo voľbách dôveru občania z príslušného volebného obvodu a prečo by ich mali nahradiť neúspešní politici. Iba ak by niekto  v tom videl paralelnú cesta k tomu, ako sa dostať k „participatívnej moci“ a robiť si kampaň pred ďalšími voľbami v roku 2018…

Za svoj terč si redaktor, editor a fotograf vybral dvoch azda najaktívnejších poslancov zastupujúcich v minulosti okrajové časti mesta Milana Smäda a Igora Kašpera, ktorí s prevahou uspeli vo voľbách  aj v aktuálne zlúčenom  najväčšom volebnom obvode Radvaň. Ďalším je úspešný poslanec Daniel Karas, ktorý krátko po voľbách prišiel s iniciatívou na vyhlásenie Fončordy za samostatný volebný obvod a organizuje k tomu občiansku petíciu.

Zrazu prekážajú poslanci, ktorí dokázali s občanmi organizovať množstvo zaujímavých akcií a zabezpečili dôležité investície do volebného obvodu. Pokiaľ bude tento nezmyselný politický zápas o ovládnutie Občianskych rád pokračovať, môže sa ľahko stať, že to znechutí práve tých ľudí, ktorí spolu so svojimi poslancami odviedli kus poctivej práce a dôverujú im. Ak sa niekto profiluje ako politik (hoc aj neúspešný), mal by ním zostať a ďalej nezištne pracovať pre ľudí, ale nevnášať politiku medzi nich. Platí totiž, že niekedy naoko pekné úmysly dláždia cestu do pekla…

Autor: Miro Toman, Foto: Ilustr.