Ak chceme mať poriadok v meste, neparkujme pred nádobami na odpad

SPRÁVY
12 /

Osádky zvozových vozidiel komunálnych odpadov sa pri každodennom výkone služby stretávajú s mnohými problémami. K najväčším patrí parkovanie priamo pred kontajnermi, čo zabraňuje spoľahlivému výkonu ich práce.  Riešenie často závisí od ľudského prístupu.

Napriek posilnenému zberu komunálneho odpadu a vývozu odpadu aj počas vianočných sviatkov, sa pre nevhodné parkovanie priamo pred kontajnermi nepodarilo zabezpečiť vývoz odpadov na každom mieste.

„V dôsledku nevyvezenia odpadu sa po zaplnení kapacít nádob odpad hromadí vedľa, a znečisťuje tak okolie našich domovov. Zároveň majú obyvatelia často pocit, že sa vývoz odpadov neuskutočňuje, čo nie je pravda,“

uvádza vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Peter Suchý.

S takouto situáciou sú zvozové osádky komunálnych dopadov konfrontované takmer denne, a to aj napriek tomu, že parkovanie pred nádobami je v zmysle príslušného VZN č. 9/2016 mesta o nakladaní s komunálnym odpadom zakázané. Ide najmä o ulice Starohorská, Tatranská, Strážovská, Moskovská, Oremburská či Radvanská, kde je tento problém celoročný.

Neprístupné kontajnery Strážovská

„Problém predstavuje aj to, keď zaparkované vozidlá zasahujú do cestného profilu takým spôsobom, že zvozové vozidlo sa nevie dostať do časti ulice a k stojisku kontajnerov. Týmto spôsobom môže byť ohrozená i bezpečnosť a zdravie obyvateľov, keďže väčšími vozidlami disponujú i pohotovostné a záchranné zložky. Stretávame sa s tým najmä vo vnútroblokoch na uliciach Trieda SNP, 29. augusta a na Kalinčiakovej ulici,“

hovorí referent Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Michal Štúber.

„Apelujeme na obyvateľov mesta, aby pri parkovaní zohľadňovali túto skutočnosť a každý deň okrem nedele, v čase od 6:00 do 16:00 hod. umožnili výkon služby zberu odpadov. Zároveň opätovne žiadame o dodržiavanie termínov zberu objemných odpadov. Harmonogram nájdete v novembrových Radničných novinách alebo na stránke mesta www.banskabystrica.sk,“

upozorňuje hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová .

Nakoľko vozidlá stále pribúdajú, mesto bude hľadať ďalšie možnosti ako na tento problém obyvateľov upozorniť. Aby bol zber zabezpečený včas, musia na to vytvoriť podmienky aj obyvatelia.

Zlepšenie môžeme dosiahnuť len spoločným úsilím. Všetkým Banskobystričanom mesto vopred ďakuje za spoluprácu, pretože len vďaka tomu je možné zabezpečiť službu a čistotu každej ulice mesta.

Prístupné kontajnery

 

Zdroj: mesto BB, Foto: ilustračné