Opäť po roku spoločne oslávime Deň rodiny v Banskej Bystrici

Aj tento rok pripravili dobrovoľníci v spolupráci s Mestom Banská Bystrica Deň rodiny 2019. Hlavný program bude v sobotu 18. mája od 10:00 hod. v Parku pod Pamätníkom SNP.