Zbytočná hystéria okolo výrubu stromov pri Hrone kvôli ochrane pred povodňami

SPRÁVY
11 /


O protipovodňovej ochrane mesta Banská Bystrica pred storočnou vodou sa hovorí už veľmi dlho, minimálne od veľkej povodne v roku 1974. Vlani v lete sa bystrická verejnosť mala možnosť oboznámiť s výsledným europrojektom protipovodňovej ochrany mesta, ktorý na úseku v dĺžke v dĺžke 7,38 kilometra rieši územie od Majera po Radvaň.

Vodohospodári vopred informovali o postupe výstavby

Celkové náklady na výstavbu, ktorú zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik, predstavujú čiastku 25,786 milióna eur s DPH. Krátko po predstavení projektu sa objavila iniciatíva bystrických aktivistov Za Hron bez betónu, ktorá začala boj proti výstavbe protipovodňových opatrení na Hrone petíciou tvrdiac, že sa vraj ide zabetónovať Hron a zničiť zeleň.  Aktivisti chceli dokonca zastaviť financovanie stavby z eurofondov u Európskej komisie.

Drvivá väčšina občanov však prijala tento projekt s pochopením, hoci skupina aktivistov sa hlasno snažila upútať na seba pozornosť médií, využívajúc pri tom najmä sociálne siete. Tie dnes slúžia na rozpútavanie rôznych kampaní či antikampaní, dávajúc obrovský priestor zväčša anonymným podporovateľom často účelovo nastolených názorov určitej záujmovej skupiny ľudí.

hron4

Slovenský vodohospodársky podnik začiatkom marca vydal tlačovú správu, v ktorej uvádzal  konkrétne  fakty o pokračovaní výstavby protipovodňových opatrení na brehoch Hrona dňom 11. marca 2019 výrubom stromov a drevín v exponovanej časti mesta:

V centre medzi lávkou pre peších pri zimnom štadióne a cestným mostom k malej stanici ŽSR je nutné odstrániť 54 ks drevín, nakoľko v tejto lokalite bude vybudovaná prečerpávacia stanica, ktorá bude mať ochrannú funkciu a v čase povodní zabezpečí prečerpanie vody z Rudlovského potoka do koryta rieky Hron. V tomto úseku vznikne pri realizácii projektu aj nový promenádny chodník, ktorý bude zároveň slúžiť ako protipovodňová ochrana,

Ďalej tlačová správa pokračovala:

„Medzi autobusovými zastávkami Národná a Štefánikovo nábrežie sa výruby uskutočnia z dôvodu, že do zeleného pásu je nutné preložiť kábel vysokého napätia Stredoslovenskej energetiky a súbor trakčných káblov, ktoré zabezpečujú napájanie trolejového vedenia . V týchto miestach budú následne vysadené nové vzrastlé dreviny. V časti Iliaš je na výrub určených 17 drevín. Ukončenie prác je plánované v 13. týždni. Po výstavbe protipovodňovej ochrany bude v týchto lokalitách vysadených celkovo 85 nových stromov v pôvodnej druhovej skladbe.“

vizual-hron1

Hystéria okolo plánovaného výrubu stromov

K tomu boli priložené vizualizácie stavu hronských nábreží po skončení výstavby aj so sadovými úpravami. Stačilo však túto informáciu zverejniť so zvýraznením výrubu stromov a na sociálnych sieťach zopár aktivistov rozpútalo hystériu, akoby išlo o ekologickú katastrofu.

ragan3

Žiaľ chtiac – nechtiac k tomu dopomohli aj niektoré bystrické portály, o čom svedčia titulky ich článkov:

„Stromy popri Hrone sa začnú rúbať už čoskoro; Výrub popri Hrone sa rozbehol naplno, na internete vyvolal prudké reakcie;  Pokračovanie prác na protipovodňovej ochrane Bystrice. Vyrúbu desiatky stromov; Bystričanom sa naskytol smutný pohľad. Pri Hrone sa začalo s výrubom.“

Na Facebooku vynikol najmä hudobník a neúspešný kandidát na mestského poslanca Róbert Ragan, ktorý sa v poslednej dobe prezentuje ako občiansky aktivista kritizujúci pripravovanú revitalizáciu mestského parku a aj protipovodňové opatrenia. Na sociálnych sieťach zverejnil čiernobiele fotografie výrubu stromov v priestore oproti zimnému štadiónu s ironickým podtitulom „Ďakujeme“ Ján Nosko, páni poslanci & ing. Milan Žiak a vodohospodári – betonári!

ragan4

Tento bystrický aktivista a jemu podobní vôbec nepostrehli, že primátor mesta ani poslanci nemajú so stavbou Slovenského vodohospodárskeho podniku nič spoločné, pretože stavebné povolenia vrátane výrubov stromov vydala Štátna vodná správa. Svoju nekompetentnosť však aktivisti prekryli neslušnými urážkami a nenávisťou.

Ako sa v poslednej dobe na Slovensku stalo zvykom, nasledovali súhlasné reakcie  účastníkov internetovej diskusie. Kto vyslovil opačný názor pod svojím menom, ako napríklad poslanec Ľubomír Motyčka, okamžite sa stal terčom nenávistných a urážlivých útokov.

Malá skupina aktivistov sa opäť pokúsila vyvolala dojem, že Bystričania sú kvôli výrubom stromov proti výstavbe protipovodňových opatrení na Hrone. Nie je to pravda, aj keď mlčiaca väčšina nereaguje akceptujúc ochranu mesta pred storočnou vodou.

Predstavitelia banskobystrickej samosprávy sa v utorok stretli s petičným výborom  Za Hron bez betónu k stavbe protipovodňovej ochrany mesta. Dohodli sa, že mesto na svojej webovej stránke zverejní  dokumentáciu k stavbe aj s vyznačením výrubov a náhradnej výsadby. Počas výstavby chce mať mesto svojho zástupcu na výrobných poradách k projektu.

Zároveň samospráva poskytne občanom všetky potrebné informácie o pripravovaných environmentálnych projektoch na svojom území, ktoré plánuje uskutočniť v ďalšom období.

vizual hron

Autor: (tom), Foto: FB Róbert Ragan a vizulizácia SVP