Prieskum: Medzi Slovákmi naďalej prevažuje nostalgia za socializmom

SPRÁVY
49 /

socializmus1

Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v apríli 2018 uskutočnila agentúra Focus.

Ako rozmýšľajú ľudia

Lacné potraviny, ale aj dlhé rady na mäso či banány, nezriedka prázdne regály s nedostatkovým tovarom, ktiorý sa dal zohnať len pod rukou alebo v Tuzexu za bony. Istá práca, zdravotníctvo a školstvo bez poplatkov. Prívetivejšie medziľudské vzťahy, ktoré boli aj o hodnotách a nielen o peniazoch. Nesloboda – názorová, náboženská i v cestovaní.

V novembri 1989 sme odmietli štátny byrokratický socializmus a ideálom sa stal švédsky či rakúsky model demokratického štátu, ktorý ponúkal kombináciu vysokého životného štandardu a sociálnych istôt. Čiže niečo medzi socializmom a kapitalizmom.

To, čo prišlo, privatizácia a veľké rozdiely medzi bohatými a strednou vrstvou obyvateľstva, nezamestnanosť, poplatky za školy a zdravotníctvo, veľa ľudí rozladilo. Preto najmä staršie ročníky, ktoré zažili socializmus, aj po takmer troch desaťročiach od pádu socializmu pociťujú akúsi nostalgiu  za časmi minulými…

Prieskum Focus

V aprílovom prieskume sa až 42,6 percenta respondentov domnieva, že ľuďom sa lepšie žilo pred rokom 1989, pričom podľa 19,8 percenta výrazne lepšie a podľa 22,8 percenta o niečo lepšie. Opačný názor zastáva 32,1 percenta respondentov, 13 percent ľudí sa domnieva, že sa teraz žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989, podľa 19,1 percenta je to o niečo lepšie. Rozdiel v prospech prednovembrových nostalgikov je naďalej výrazný, pred 17 rokmi však bol až päťnásobne väčší.

V roku 2001 súčasnosť preferovalo iba 12,8 percenta respondentov, kým život pred rokom 1989 uprednos­tňovalo až 61,9 percenta respondentov. Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami bol vtedy až 49,1 percenta.

Rozdiely v postojoch k životu pred a po roku 1989 medzi mužmi a ženami sú minimálne. Výrazným diferenciačným kritériom sú však vek a vzdelanie respondentov. Respondenti s nižším vzdelaním výrazne preferujú život do roku 1989 pred súčasnosťou, v skupine respondentov so stredoškolským vzdelaním s maturitou sú oba postoje zastúpené vyrovnane, medzi respondentmi s vysokoškolským vzdelaním prevažuje uprednostňovanie súčasnosti pred prednovembrovým socializmom.

Čím starší, tým nostalgickejší

Nostalgia za životom v socializme stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Preferuje ho až 72,5 percenta respondentov vo veku 65 a viac rokov, kým vo vekovej skupine 15 – 24 rokov je to len 15,8 percenta a v skupine 25 – 34 rokov 21,7 percenta.

Z hľadiska volebných preferencií prejavujú najvyššiu mieru inklinácie k životu pred rokom 1989 voliči dvoch vládnych strán Smeru a SNS. Na opačnom póle sa nachádzajú voliči dvoch strán parlamentnej opozície SaS a OĽaNO. Na úrovni priemeru sa nachádzajú voliči strán Kotleba – ĽSNS a Sme rodina. Mierne nadpriemerný príklon k životu v socializme prejavujú voliči Mostu – Híd a KDH.

Detaily prieskumu

 Agentúra Focus uskutočnila v dňoch 24. až 30. apríla 2018 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1046 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Reprezentatívny prieskum agentúry Focus sa uskutočnil v rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte.

 

Zdroj: TASR a Focus, Foto: ilustračné