Opáskované stromy popri Hrone sa rúbať nebudú

SPRÁVY
9 /

tlacovka primatora

Potom,  ako sa pred polrokom objavili v meste klamlivé letáky, že sa zatvára nová autobusová stanica, niekto v noci zo štvrtka na piatok rozvešal na stromy pri Hrone v blízkosti zimného štadióna letáky a opáskoval ich. Vraj sa kvôli protipovodňovým opatreniam idú všetky vyrúbať. Na sociálnych sieťach sa pod statusom “Za Hron bez betónu” objavilo množstvo klamlivých informácií namierených proti projektu protipovodňových opatrení pre Banskú Bystricu.

Opáskované stromy pri Hrone sa rúbať nebudú

Mesto Banská Bystrica spolu s Štátnou vodohospodárskou výstavbou, ktorá zabezpečuje výstavbu protipovodňových opatrení v meste pod Urpínom, preto v piatok popoludní zvolali na tvári miesta tlačovú besedu.

Na nej primátor Ján Nosko informoval, že opáskované stromy sa nejdú v žiadnom prípade vyrúbať a jedná sa o klamlivú informáciu:

„Od rána sa Banskou Bystricou šíri správa, že stromy popri rieke Hron, ktoré v noci neznámy páchateľ opáskoval, budú pre protipovodňové opatrenia vyrúbané. Toto tvrdenie nie je pravdivé. V drvivej väčšine budú totiž vyrúbané stromy priamo z koryta Hrona, kde z bezpečnostných dôvodov byť nemôžu. Nejde o stromové aleje popri rieke, pri ktorých bude zásah minimálny a každý jeden vyrúbaný strom bude nahradený novým.“

Ako sme sa mohli presvedčiť, v danom mieste bude podliehať výrubu iba zopár stromov označených hnedou farbou, ktoré bránia v realizácii navrhnutých protipovodňových opatrení.  Na celom šesťkilometrovom úseku Hrona, ktorý je zahrnutý do stavby, sa mesta týka výrub 59 stromov, na ktoré bolo vydané platné výrubové povolenie. Ďalších 316 stromov určených na výrub sa nachádza na dolnom toku Hrona priamo v jeho koryte popri R1 a tieto budú tiež kompletne nahradené novou výsadbou.

IMG_20180608_135150_resized_20180608_044502758

Okolie Hrona sa nezabetónuje

Po stredajšej verejnej prezentácii protipovodňového projektu sa cez sociálne siete šíria dezinformácie, že popri Hrone sa postaví dvojmetrový betónový múr. Je to lož. Vodohospodári s primátorom vysvetlili, že rekonštrukcia existujúcich betónových múrikov v centre mesta je potrebná preto, že pod nimi sa vybudujú podzemné tesniace steny, ktoré vyriešia aj problémy so spodnou vodou ľuďom bývajúcim pri Hrone.

„V centre mesta nepribudnú takmer žiadne nové betónové múry brániace ľuďom v kontakte s riekou. Už existujúce betónové múriky budú nahradené novými, z ktorých ani jeden nebude vyšší ako 1,2 m.,“

povedal primátor Ján Nosko.

Na zrekonštruované betónové múriky bude možné osadiť mobilné hradenie v čase hroziacich povodni. Výnimkou je len 2 metrový múr pri ceste I/66, ktorý bude na úseku 200 metrov chrániť chodcov od cesty na zapustenom chodníku pri rieke.

Nové protipovodňové múriky sa vybudujú od bývalej Smrečiny po Majer v dĺžke cca 2,5 km a od Huštáku po Iliaš pod R1 v dĺžke približne 3 km, ktoré budú pred povodňami chrániť aj tieto časti mesta. Vybudujú sa tu aj nové chodníky, ktoré poslúžia ako cyklotrasy či na inline korčuľovanie.

IMG_20180608_140527_resized_20180608_044815478

Autor: (tom), Foto: redakčné