Ladislav Topoľský: Učíme premýšľať?  

Blog
6 /

Väčšina z nás odpovie, že samozrejme. Stredná a staršia generácia predsa vyštudovala strednú a vysokú školu a sú v živote úspešní. Takže asi zbytočná otázka. Postupne sa začal objavovať červík pochybnosti a boli tu medzinárodné testovania PISA v matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti. Výsledky slušne povedané sú slabé.

Naviac nám pribudol nový fenomén, že veľká väčšina mladých ľudí fandí a prijíma názory extrémistov a na sociálnych sieťach dosť veria konšpiračným teóriám.

Kto má naučiť deti a mladých ľudí používať zdravý rozum? Odpoveď sa núka rodina alebo škola. Keďže väčšinu dňa mládež je v škole, pozrime sa, ako škola učí premýšľať.

Škola by mala byť o myslení a tvorivosti. Nechcem sa dotknúť väčšiny školských predmetov, ale jedničkou by mala byť matematika.

Vyučovanie matematiky by sa mala začínať riešením problému z histórie alebo z reálneho života. My začíname s definíciami a nie s úlohami. Žiaci sú cvičení, aby opakovali argumenty a nie aby argumentovali. Matematika je ťažká práca, je to pomalý a hĺbavý proces, čiže druh krásneho umenia. Najhoršie je, ak vyučovanie zúžime na odovzdávanie informácií, čo potom čaká žiakov.

Kto si po absolvovaní strednej školy pamätá, čo je Talesova veta alebo aký je vzorec na riešenie kvadratickej rovnice? Vyzerá to, že od žiakov chceme, aby nám opakovali vzorce a definície. Potom škola je cvičenie detí k výkonu, aby sme ich potom mohli zatriediť. Myslím si že žiaci pri takomto spôsobe nemajú motiváciu.

Nepamätám si, žeby sme sa spýtali žiakov, čo si myslia o vyučovaní a zvlášť o matematike. Taktiež neviem, či neuspokojivé výsledky v testovaniach boli obsahom okrúhlych stolov a nerozvinula sa diskusia o obsahoch, metódach a výsledkoch vyučovania našich detí. Nielen aby o tom diskutovali učitelia, ale aj rodičovská verejnosť. Musíme dostať do centra pozornosti súčasný stav a perspektívy vzdelávania. Je už päť minút po dvanástej.

Všetci majú šancu vyjadriť sa a úlohou politikov nie je tlačiť vo vzdelávaní na prípravu pracovnej sily, ale na prípravu tvorivého a múdreho človeka. Ak si chceme pomôcť a poradiť, pozrime sa na krajiny, ktorých vzdelávacie systémy patria medzi najlepšie na svete.  Najbližšie je Fínsko.

Autor: Ladislav Topoľský, Foto: ilustr.

Ladislav Topoľský

Ladislav Topoľský