Jožo Ivan: Vyhlásenie najlepších športovcov mesta by malo ľudí spájať a nie rozdeľovať

Blog
3 /

V stredu 21. marca sa v priestoroch Robotníckeho domu uskutočnilo vyhlásenie najlepších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 2017. Všetci tí, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, my isto dajú za pravdu, že to bolo pekné  a dôstojné podujatie.

 Aj keď tohto roku bol galavečer do veľkej miery poznačený neúčasťou ocenených športovcov, ktorí reprezentovali naše mesto a Slovensko na športových podujatiach v zahraničí. Zástupcovia mesta ním vyjadrili podporu našim športovcom a  poďakovali im  za vzornú reprezentáciu nielen nášho Banskej Bystrice, ale i Slovenska.

Uvedená anketa si za 22 rokov svojho pôsobenia získala nielen v meste pod Urpínom, ale i v širokom okolí významné postavenie. Veď v ktorom slovenskom meste za posledných päť rokov sa v takejto ankete oceňovali olympijskí víťazi a popri nich  i  medailisti z vrcholných európskych či svetových podujatí?

Umiestnenie v ankete sa medzi športovcami stalo prestížnou záležitosťou. Utvrdili ma v tom i ohlasy, ktoré sa objavili či už na Bystricovinách  človekom píšucim pod značkou Dukla, v článku uverejnenom 23. 3. 2018  na slovenskom internetovom portáli šport24.sk pod názvom „Fiasko v Banskej Bystrici. Hamšík s dlhým nosom, doma ho úplne odignorovali” alebo v blogu mestského poslanca Igora Kašpera  na facebooku pod názvom “MAREK HAMŠÍK PREPÁČ”.

Všetky sa týkali nezaradenia Mareka Hamšíka do uvedenej ankety mesta. Úlohou tohto článku nie je hľadať vinníkov, kto a akým spôsobom to zapríčinil. Hlavní vinníci sa i bez toho, aby som ich spomínal, sami medzi riadkami môjho príspevku nájdu. Mrzí ma, že túto situáciu bez potrebnejšieho poznania veci hodnotia ľudia, ktorí si nedali ani toľko námahy, aby  spravili to najpodstatnejšie – na základe výzvy z Oddelenia športu Mestského úradu Banská Bystrica zverejnenom v dostatočnom časovom predstihu na stránkach mesta, portáli Bystricoviny.sk ,na internete alebo v Radničných novinách, ktoré dostáva každá rodina, napísali a predložili návrh na Marekovo ocenenie.

Podľa nadpisu tohto článku nechcem ľudí v tejto otázke rozdeľovať, ale spájať. A tak hlavnú vinu i napriek tomu, že nie som organizátorom tejto ankety, zoberiem na seba. Keď sme pred 22 rokmi spolu s Jánom Chladným a Vladimírom Hudecom v meste zakladali túto anketu, ako základný cieľ sme si dali spoločensky oceniť športovcov, trénerov a športových funkcionárov banskobystrických športových oddielov či  klubov, ktorí sa svojimi športovými výkonmi a prácou na úseku telovýchovy a športu zaslúžili o propagáciu Banskej Bystrice.

Až do tohto ocenenia som tejto zásade zostal verný a do ankety som navrhoval len športovcov z banskobystrických športových oddielov a klubov. Pred touto anketou som svoje zásady vedome porušil  a zdôvodnil som to i v blogu na Bystricovinách uverejnenom 2. februára tohto roku pod názvom ”Anketa najlepších športovcov mesta”.

Dnes viem, že podľahnúť módnemu trendu bola veľká chyba. Treba sa vrátiť k pôvodnému a základnému cieľu tejto ankety. On je totiž nadčasový  a bude stále platný. Významné športové osobnosti z nášho mesta, ktoré pôsobia v kluboch mimo Banskej Bystrice a  v zahraničí, je možné oceniť  rôznym spôsobom i mimo tejto ankety.

Ako príklad som už uviedol ocenenie banskobystrických hokejistov po úspechoch na majstrovstvách sveta. Už viac rokov i publikovanými článkami na Bystricovinách som sa snažil apelovať na členov komisie MsZ pre školstvo a šport, aby pripravili štatút alebo zásady uvedenej ankety, ktoré by zohľadnili súčasné  potreby pre túto anketu (termín jej konania, rozdelenie športovcov podľa vekových kategórii a podobne). Naposledy i v spomínanom článku na Bystricovinách 2. 2. 2018.

Som presvedčený o tom, že po tohtoročnej skúsenosti členovia uvedenej komisie takéto zásady alebo štatút v spolupráci zo zástupcami Vojenského športového centra a vysokoškolskými pedagógmi pripravujúcimi športovcov  a  učiteľov telesnej výchovy spracujú tak, že sa stanú návodom a pomôckou i pre ďalšie mesta, ktoré takúto anketu organizujú.

Banskobystrická športová i laické verejnosť po oboznámení s takto  vypracovaným štatútom alebo zásadami ankety bude dopredu vedieť presný postup, ako navrhovať banskobystrických športovcov na toto ocenenie.

Verím a som presvedčený o tom, že uvedená anketa má svoje opodstatnenie a aj v budúcnosti bude väčšina obyvateľov nášho mesta hrdá na športovcov, ktorí šíria dobré meno Banskej Bystrice a zároveň sa umiestnia  v tejto ankete  

Autor: Jožo Ivan, Foto: ilust

Jozef Ivan

Jozef Ivan