Jožo Ivan: Plavecké oddiely a výučba plávania v Banskej Bystrici

Blog
4 /

Naše mesto je jedno z mála slovenských miest ktoré má zásluhou modernej 50 – metrovej krytej plavárne na Šiavničkách, 25 – metrového krytého bazéna v priestoroch Filozofickej fakulty UMB na Tajovského ulici 40 a privátneho bazéna na Internátnej ulici 24 (v nákupnom stredisku Astra) vytvorené veľmi dobré podmienky na vykonávanie plaveckých kurzov pre všetky vekové kategórie a na športovú prípravu plavcov.

Od roku 1997, kedy sa v našom meste ako jednom z prvých na Slovensku začal realizovať projekt odstraňovania plaveckej negramotnosti, tieto podmienky využilo viac ako 50 tisíc detí, ktoré prešli základným plaveckým výcvikom. V uvedenom období si úspešne počínali i športoví plavci jednotlivých plaveckých oddielov, ktoré v našom meste pôsobia.

Je to i zásluha početných , vysokoškolsky a odborne vzdelaných trénerov, ktorí v týchto kluboch pôsobia. Týmto článkom chcem zhodnotiť športové úspechy plavcov našich oddielov v uplynulom roku a poskytnúť rodičom detí, ktorí by chceli dať svoje deti či už do základných, zdokonaľovacích alebo športových foriem plávania, bližšie informácie o činnosti plaveckých oddielov pôsobiacich v našom meste.

Zisk medailí z Majstrovstiev Slovenska žiakov v roku 2017

Meno plavca                   Športový klub                      Zlato       Striebro      Bronz

Andrej Siklenka            AŠK Dukla                            2               3                   1

Peter Perašín                 AŠK Dukla                                             1                    1 + 1 (v kateg. dospelých)

Šimon Paulíny               ŠK UMB Trian-plávanie                                           1

Podrobnejšie o ďalších športových úspechoch uvádzam pri hodnotení jednotlivých plaveckých oddielov.

Športový klub Dukla – plávanie

Uvedený profesionálny športový klub pripravuje vrcholových plavcov – reprezentantov našej vlasti a je hodnotený na základe ich dosiahnutých výsledkov. Pozitívne je, že popri tréningoch vrcholových plavcov sa venuje i príprave plavcov v kategórii žiakov. Práve ich zásluhou prišlo vlani do Banskej Bystrice osem medailí z majstrovstiev Slovenska žiakov.

Jeho členovia v uplynulom roku okrem zisku medailí z domácich plaveckých šampionátov úspešne reprezentovali Slovensko aj na vrcholných európskych a svetových podujatiach (letných majstrovstvách sveta v Budapešti a na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne v Kodani).

Účasť športovcov v tomto klube je limitovaná priestorom a počtom plavcov, ktorí v rámci tréningových hodín majú možnosť využívať jednu plaveckú dráhu tak, aby plavecký tréning bol efektívny. Popri vrcholových športovcoch klubu, ktorí sa v Banskej Bystrici pripravujú – Barbore Mišendovej, Tomášovi Púchlemu, Filipovi Vajdovi a Tomášovi Klobučníkovi, sa pozornosť venuje i mladým plavcom Michalovi Halinárovi, Maximiliánovi Medveckému, Petrovi Perašínovi a Andrejovi Siklenkovi.

Dvaja posledne menovaní prešli tohto roku do kategórie juniorov. I pre nich platí, že ich ďalšie pôsobenie v klube nie je automaticky dané, ale i oni musia pre zotrvanie v ňom splniť stanovené kritériá a limity. Členmi klubu sú v súčasnosti i dvaja najlepší slovenskí plavci Richard Nagy a Katarína Listopadová, ktorí sa pripravujú mimo nášho mesta. Ak sa chcete o činnosti uvedeného klubu dozvedieť viac, na otázky Vám zodpovie tréner Ľuboš Križko na tel. č. 0915 788 904 alebo e-mailom krizko.lubos@gmail.com.

Športový klub UMB – Trian plávanie

Slovo Trian v názve klubu evokuje u mnohých spojenie s duatlonom, akvatlonom a triatlonom. Nie je to celkom tak, lebo od roku 2004 pôsobí v klube plávanie samostatne. Cieľavedomá práca na úseku plávania priniesla vlani tomuto klubu nielen zisk bronzovej medaily z majstrovstiev Slovenska žiakov, o ktorú sa pričinil Šimon Paulíny, ale v rámci šesťkolovej súťaže Slovenského pohára v plávaní sa klub spomedzi 60 plaveckých oddielov na Slovensku umiestnil na 24. mieste.

Po ŠK Dukla ako druhý najlepší v našom meste. Okrem žiakov pôsobia v klube i juniori. Klub má v súčasnosti 38 registrovaných plavcov. Tréningy bývajú v krytom bazéne Filozofickej fakulty na Tajovského ulici 40. šesťkrát v týždni, z toho je jedenkrát rehabilitácia, ktorú klub ako jediný v meste poskytuje svojim športovcom. V jarných mesiacoch od februára do mája a v jeseni od septembra do decembra klub organizuje základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy pre deti od 6 rokov. Po ich absolvovaní zapájajú deti podľa záujmu buď do tréningového procesu v plávaní alebo pre ich ďalšie pokračovanie v akvatlone, duatlone alebo triatlone, kde plávanie je ich súčasťou.

V súčasne prebiehajúcom kurze majú zaradených 100 detí. O športovú prípravu plavcov sa starajú 3 plaveckí tréneri, 3 tréneri vedú prípravu na suchu a 6 plaveckých trénerov zabezpečuje základné a zdokonalovacie plavecké kurzy. Bližšie informácie môžete získať na www.sportklub.umb.sk/Trian alebo u trénera Petra Mandzáka na čísle tel. O9O7 129 432.

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela

Po športovej stránke a na základe dosiahnutých športových výsledkov bol uplynulý rok (po rokoch 2012 a 2013) jeden z najhorších v minulosti popredného plaveckého oddielu. Zo zimných a letných majstrovstiev Slovenska sa im v kategórii žiactva nepodarilo získať ani jednu z medailí. Bolo to zapríčinené i tým, že v uplynulom roku držitelia medailí z predchádzajúcich majstrovstiev Slovenska Lucia Hovorková, Emma Bitalová, Lucia Vološinová, Ema Žilíková a Matúš Perašin prestúpili do novovytvoreného plaveckého klubu Warriors. Peter Perašin prestúpil do ŠK Dukla, Samuel Matušov a Zuzka Mojžišová do Trian ŠK UMB. Pozitívne je, že všetci menovaní v plávaní pokračujú.

Horšia situácia je s Alexandrou Súlovcovou, Paulou Kamoďovou, Michaelou Berackovou, Luciou Roubcovou, Michaelou Majtánovou, Ingrid Kováčovou a Danielou Mackovou.Uvedené dievčatá boli v predchádzajúcich rokoch tiež držiteľkami medailí z majstrovstiev Slovenska. Vlani sa z klubu vytratili a ich mená nefigurujú ani pri prestupoch do iných oddielov. Zdá sa, že v plávaní už nepokračujú. Kedže tréner Záborský nevyužil ponuku uvedené veci vysvetliť, mali by to urobiť ich rodičia. Prečo sa rozhodli pre prestup svojich detí z popredného plaveckého oddielu do novovzniknutého plaveckého klubu, prečo nepokračujú v plávaní spomínané dievčatá.  Športovú česť klubu vlani zachraňovala Veronika Kolníková, ktorá v kategórii žien na zimných majstrovstvách Slovenska získala dve strieborné medaily (800 a 1500 m voľný spôsob).

Plavci uvedeného klubu sa vlani okrem zahraničných a domácich pretekov zúčastnili majstrovstiev Slovenska žiakov a pretekov Slovenského pohára.Na základe dostupných výsledkov uvádzam ich umiestnenie ktoré si vyplávali na pretekoch Slovenského pohára žiakov:

Ročník narodenia 2005-2006: Hugo Mário Brhlík/35. miesto/, Matúš Mesároš /72./, Nina Znášiková /76./, Tomáš Ilkanič/92./, Tomáš Tišliar /98./, Lea Babjaková/130./, Filip Súlovec/172. miesto/. Ročník narodemia 2007-2008: Viktor Lapin/35./, Lenka Kováčiková /55./, Klára Bohušová /81./, Matuš Perašin /135. miesto/.

Bližšie informácie o činnosti tohoto oddielu sa dozviete na www.poumb.sk.

Športový klub RAJA

Ponúka ucelený systém výučby plávania od prípraviek cez základný, zdokonaľovací až po kondičný športový plavecký kurz. Výučbe plávania a odstraňovaniu plaveckej negramotnosti sa venujú od roku 2003. Klub s uvedeným názvom bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2013. V súčasnosti sa plaveckého výcviku zúčasňuje 180 detí od 4 do 15 rokov. Venujú sa aj výučbe rekreačného a zdravotného plávania detí a mládeže.

Vlani v klube vytvorili 15 – členný plavecký top tím a jeho plavci sa zúčastnili plaveckých pretekov na úrovni kraja organizovaných slovenskou plaveckou federáciou a krajským plaveckým združením. Výborné výsledky dosiahli so svojimi pretekármi na majstrovstvách Slovenska v biathle, ktoré je súčasťou moderného päťboja, kde patria medzi najlepšie kluby na Slovensku. V klube pôsobí 11 trénerov a 2 asistenti. Plavecké tréningy bývajú v krytej plavárni na Štiavničkách 2 x do týždňa v ranných a 3 x do týždňa vo večerných hodinách. Plavecký top tím okrem toho absolvuje prípravu v telocvični a v teréne. Bližšie informácie na www.plaveckaskolaraja.cominfo@plaveckaskolaraja.com alebo na tel. čísle 0948 525 755.

Plavecký klub Warriors

Uvedený plavecký klub vznikol 1. 2. 2017. Organizuje prípravné a zdokonaľovacie kurzy plávania pre deti od 4 do 15 rokov, kde vytvára podmienky pre začínajúcich plavcov a potencionálnych reprezentantov. Ako jediný plavecký klub okrem ŠK Dukla deklaruje, že ich cieľom je výchova profesionálnych športovcov. V športovom plávaní je v klube zapojených 30 členov. V uplynulom roku sa zúčastnili Slovenského pohára žiakov, kde zo všetkých banskobystrických klubov dosiahli najlepšie umiestnenie.

V kategórii dievčat ročník narodenia 2005 – 2006 si Lucia Hovorková vyplávala konečné 11. a Emma Bitalová 16. miesto na Slovensku. Plavci klubu si úspešne počínali i na zimných majstrovstvách Slovenska mladších a starších žiakov. V klube pôsobia 4 tréneri so skúsenosťami z vrcholných plaveckých podujatí. Tréningy plavcov organizujú v Banskej Bystrici a vo Zvolene. V krytej plavárni na Štiavničkách sa tréningy uskutočňujú 5 x do týždňa v popoludňajších hodinách. Zúčastňuje sa ich 16 plavcov a vo Zvolene 25. Bližšie informácie sa dozviete na www.warriorsbb.sk alebo info@warriors.bb.sk a číslach tel.+421 907 832 757 a +421 911 414 262.

Športový klub Dukla oddiel moderného päťboja

Plávanie je jednou zo súčastí moderného päťboja a preto mu v klube venujú veľkú pozornosť. V súčasnosti je v klube okrem iných aj šesť mladých žiackych talentov,ktorí sa 5x do týždňa v ranných hodinách v krytej plavárni na Štiavničkách špeciálne venujú plávaniu. Klub úzko spolupracuje so školou plávania Kosatka, z ktorej po absolvovaní základného a zdokonaľovacieho kurzu plávania čerpá záujemcov o tento druh športu. Sú však naklonení i prijímaniu detí ktoré zvládli základný a zdokonaľovací plavecký kurz v iných oddieloch a majú záujem sa venovať súčastiam moderného päťboja.

Pre najmladších žiakov je to biathle pozostávajúce z plávania a behu. Pre starších žiakov moderný trojboj, kde sa k spomínaným dvom priraďuje ešte streľba. Pre kategóriu 18 – ročných je to štvorboj s plávaním, behom, streľbou a šermom. V kategórii juniorov a dospelých je to moderný päťboj už i s jazdou na koni. Záujemcovia o uvedený šport majú možnosť informovať sa na adrese polacek@dukla.sk.

Okrem uvedených plaveckých klubov, ktoré sa venujú najmä športovému plávaniu, pôsobia v našom meste i plavecké kluby, ktoré sa venujú výhradne základným a zdokonaľovacím plaveckým kurzom pre deti do 15 rokov. Patria medzi ne:

Banskobystrický športový klub o. z.

Uvedený športový klub vznikol v roku 2016 odčlenením od plaveckého klubu Banby. Zameriava sa na základné a intenzívne plavecké kurzy pre najmenšie deti. Štyria tréneri tohoto klubu zabezpečujú v našom meste plavecké kurzy pre žiakov materských škôl. V krytej plavárni na Štiavničkách sa v súčasnosti 180 najmladších plavcov oboznamuje 5 x do týždňa v dopoludňajších hodinách so základmi plávania. V popoludňajších hodinách organizujú celoročné plavecké kurzy pre deti od 4 do 15 rokov. Po osobnom dohovore organizujú i výučbu plávania pre dospelých.

Bližšie informácie o činnosti klubu si môžete zistiť na www.bsc.plávanie.sk a na otázky rodičov ohľadom prihlásenia ich detí do uvedených kurzov plávania odpovie na čísle telefónu 0910 947 484 jeho šéftréner Ján Kalčok.

Plavecké jasličky Banby

Pôsobia v našom meste od roku 1996. V súčasnosti sa zameriavajú na plávanie dojčiat do 6 mesiacov v domácnostiach v čase večerného kúpania. Organizujú plávanie rodičov s deťmi od 3 do 6 rokov a plavecké kurzy pre žiakov materských a základných škôl. Uvedené kurzy bývajú v krytej plavárni na Štiavničkách 2 x do týždňa v popoludňajších hodinách. V súčasnosti ich navštevuje 50 plavcov. Bližšie informácie môžete získať na www.banby.skpj.banby@gmail.com alebo na telefóne 0915 154 822.

Baby club Žabka

Je detský plavecký certifikovaný klub zameraný na plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku od štyroch mesiacov do šesť rokov.Kurzy sa uskutočňujú v privátnom bazéne s morskou vodou na Internátnej ulici 24 v nákupnom stredisku Astra. Bližšie informácie na www.babyclubzabka.sk alebo info@babyclubzabka.sk a čísle telefónu 0904 256 099.

Škola plávania Kosatka

Pôsobí v našom meste od roku 2002. Jej cieľom je zvýšenie plaveckej gramotnosti, pohybovej úrovne detí a vybudovanie kladného vzťahu detí k športu. Okrem plávania sa venujú i športovým hrám, atletike, bežeckému lyžovaniu, streľbe a jazde na koni. Plavecké tréningy organizujú v krytej plavárni na Štiavničkách 5 x do týždňa. Okrem kondičného plávania sa venujú i rehabilitačnému plávaniu.detí. Bližšie informácie na www.kosatkabb.sk alebo na tel. čísle 0915 800 359.

Hodnotenie uvedených plaveckých oddielov na základe dosiahnutých športových umiestnení na majstrovstvách Slovenska a v Slovenskom plaveckom pohári žiakov bolo informatívne pre rodičov, ktorí chcú dať svoje deti na športové plávanie.

K hodnoteniu

Z vlastnej športovej a trénerskej činnosti viem, že hodnotenie žiackych športových oddielov a ich trénerov by nemalo byť na základe zisku medailí z majstrovstiev Slovenska hlavným kritériom ich úspešnosti. Dnes zle nastavený systém v ktorom si tréneri musia na svoju činnosť zarobiť, ich potom v snahe udržať si svoje trénerské miesta núti splniť požadované kritériá majiteľov klubov alebo tých, ktorí ich riadia.

U niektorých trénerov prevláda snaha prezentovať sa pred verejnosťou úspechmi i za cenu zvýšenej tréningovej záťaže kladenej na mladý detský organizmus.Takéto počínanie často vedie k tomu, že mladí 9 – 12 roční športovci dosiahnu rýchlo výborné výsledky, ale po 3 – 4 rokoch takéhoto neúmerného tréningu so športom končia.

Žiacki tréneri by mali byť hodnotení podľa toho ako ich zverenci zvládnu prechod do vyšších vekových kategórií a ako v nich napreduje ich výkonnostný rast. Sú tréneri žiakov, ktorí dosahujú výborné výsledky. Keď to robia na základe postupnosti a veku primeraného zaťažovania mladého organizmu, ich zverenci pri športe ostávajú i po prechode do vyšších kategórií. Pri získavaní podkladov pre tento článok som dospel k poznaniu, že to, čo tu v minulosti úspešne fungovalo, dnes absentuje.

Kluby sa voči sebe správajú ako konkurenti a rivali. Vo väčšine prípadov si chránia svoje know – how, talentované deti až na malé výnimky neponúkajú do oddielov, ktoré majú lepšie tréningové, trénerské či ekonomické podmienky pre rozvíjanie ich talentu. Práve naopak. Snažia sa takéto deti si čo najdlhšie udržať. Oni sú totiž často meradlom úspešnosti klubu a tým i možnosti získania väčších finančných prostriedkov.

Banskobystrickým športovým klubom a ich trénerov by prospelo , keby sa pred sezónou spoločne stretli, vymenili si skúsenosti a informácie, ktoré by potom mohli využiť nielen v tréningovom procese, ale i pre lepšiu informovanosť rodičov detí, ktoré ukončili základný a zdokonaľovací plavecký kurz.

Mohli by ich potom nasmerovať nielen na pokračovanie v športovom plávaní, ale i do oddielov, kde plávanie je jednou zo zložiek ich športových disciplín, duatlon akvatlon, triatlon, plutvové plávanie, biathle, moderný trojboj, štvorboj či päťboj. Potešiteľným zistením a radostným konštatovaním je fakt, že v súčasnosti sa v našom meste viac ako 500 detí predškolského a mladšieho školského veku zúčastňuje plaveckých kurzov. Keď k tomu pripočítame žiakov základných škôl, ktorí sa v rámci vyučovacieho procesu tiež zúčastňujú plaveckých kurzov, dospejeme k veľmi peknému počtu.

Na základe osobných kontaktov, písomných a telefonických rozhovorov so zástupcami uvedených plaveckých klubov, som sa snažil získať objektívne základné informácie o ich činnosti a ponúknuť ich rodičom detí, ktorí ich chcú dať do jednotlivých plaveckých oddielov pôsobiacich v našom meste či už pre výučbu plávania v základných a zdokonaľovacích plaveckých kurzoch alebo pre športové plávanie. Je len na rodičoch, aby si bez ovplyvňovania z uvedenej ponuky vybrali takú, ktorá im a ich deťom bude najviac vyhovovať.

Autor: Jozef Ivan, Foto: ilustračné

Jozef Ivan

Jozef Ivan