Daniel Karas: Budovanie kvalitnej infraštruktúry je pre Fončorďanov a Fončordu dôležité

Blog
31 /

Stretol som sa s názorom, že rozprávať o opravených  chodníkoch či cestách na sídliskách je zo strany mestských poslancov trápne vyťahovanie sa, keď je  to povinnosťou mesta. Nuž chcem uviesť šíriteľov týchto poloprávd do obrazu – kvalitná infraštruktúra napríklad u nás na Fončorde je veľmi dôležitá pre našich obyvateľov a ich každodenný život. 

Preto som sa pred ôsmimi rokmi, keď ma občania prvýkrát zvolili za poslanca v našom volebnom obvode, ako prvé pustil do zabezpečenia obnovy ciest, chodníkov, schodíšť a zábradlí na Fončorde, spolu s budovaním detských ihrísk a športovísk, pridajúc k tomu obnovu škôl a škôlok. 

Videl som, ako je Fončorda zanedbaná, chodníky, cesty a komunikácie vôbec rozbité, ihriská pre malé i väčšie deti zastarané, tak som sa rozhodol s tým niečo urobiť. Dnes po 8 rokoch môžem konštatovať, že Fončorda sa postupne zmenila a stále mení k lepšiemu, aj keď som si vedomý toho, že nás čaká ešte veľa práce. Myslím však, že keď udržíme toto naštartované tempo, tak to všetko zvládneme.

Mojim cieľom nie je každý rok plátať tie isté rozbité diery na  cestách a chodníkoch, ale robiť ucelené plochy. Plátanie tých istých dier ja osobne považujem  za vyhadzovanie verejných financií von oknom. Preto  sme postupne presadili rekonštrukciu ucelených úsekov ciest a chodníkov, čo prinieslo kvalitnejšie a trvácnejšie komunikácie pre Fončorďanov.

Myslím, že tento cieľ sa nám spolu s vedením mesta na čele s primátorom Jánom Noskom darí napĺňať k spokojnosti občanov v Banskej Bystrici. Aj preto mu touto cestou chcem poďakovať za skvelú spoluprácu, z ktorej mali úžitok aj obyvatelia Fončordy

Zároveň mu vyjadrujem plnú podporu do ďalšieho volebného obdobia 2018 až 2022 v jeho opätovnej kandidatúre na bystrického primátora, pretože pre mňa osobne je jedinou zárukou pokračovania rozvoja mesta vrátane našej Fončordy.  Fončorďania, ale aj ostatní Banskobystričania si zaslúžia mat kvalitnú infraštruktúru so všetkým, čo k tomu patrí. 

Som zvyknutý tvrdo pracovať. Za tie roky som sa naučil skĺbiť svoje povinnosti tak, aby som v pohode stíhal profesionálnu aj poslaneckú prácu a samozrejme nezanedbával moju milovanú rodinu. Priznám sa, že pracovať pre ľudí ma baví a niet lepšieho pocitu, ako keď sa nám spoločne s primátorom mesta a Občianskou radou podarí niečo užitočné urobiť na Fončorde alebo v meste.

Budem sa možno opakovať, ale spojenie primátor, občan  a poslanec  je najlepšia trojkombinácia  na vytváranie dobrých vecí v meste  pre ľudí. Za posledné štyri roky sa aj vďaka tejto spolupráci podarilo na Fončorde zrekonštruovať niekoľko desiatok úsekov nových ciest, chodníkov, vonkajších schodísk so zábradliami, ale napríklad aj 22 nových detských ihrísk pre deti a kopec ďalších užitočných vecí.

Som presvedčený, že komunikácia a stretávanie sa s občanmi je veľmi dôležité.  Vytvárajú sa tak tie najlepšie predpoklady na rýchly a kvalitný rozvoj sídliska . Osobne preferujem tento štýl práce vzhľadom na to, že veľa drobných problémov vieme vyriešiť okamžite a nemusíme ako poslanci zbytočne vypisovať na mesto rôzne  interpelácie, čakať aj mesiace na odpoveď, keď to vieme vyriešiť za pár dni bez toho, aby sme zaťažili úradníka zbytočnou prácou, ktorú môže venovať vyriešeniu danej veci priamo na mieste činu. 

Tvrdím a budem tvrdiť, že komunálny poslanec nemá sedieť na stoličke, ukazovať sa len na zastupiteľstve či v médiách alebo predbiehať sa v počte nadbytočných interpelácií úradníkom, ale musí riešiť každodenné problémy občanov priamo v teréne. Na to si ho predsa tí ľudia zvolili.

Preto verím, že v nasledujúcich rokoch sa nám podarí Fončordu spoločne posunúť  ešte viac dopredu nielen v oblasti infraštruktúry, ale aj v ďalších oblastiach komunálnych služieb, ktoré sú potrebné pre kvalitný každodenný život občana.

Autor: Daniel Karas, Foto: ilustračné

Daniel Karas

Daniel Karas