Aprílové Potulky mestom na Úrade priemyselného vlastníctva

SPRÁVY
0 /

Od nápadu k patentu. Taký názov majú aprílové Potulky mestom, ktoré sa v nedeľu 15. apríla 2018 od 14:00 hod. uskutočnia na banskobystrickom Úrade priemyselného vlastníctva, Švermova 43.

Od nápadu k patentu

V nedeľu popoludní môžete objaviť nepoznaný svet Patentového úradu s Lýdiou Búlikovou. Dozviete sa, ako chrániť vynálezy, čo je ochranná známka, aký je rozdiel medzi dizajnom a úžitkovým vzorom, čo všetko sa skrýva v archíve.

Poplatok je 2 €. Deti do 12 rokov v sprievode rodičov majú vstup zdarma. Potrebné informácie získate na Informačnom centre mesta, Námestie SNP 1 alebo na www.icbb.sk.

Úrad priemyselného vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky bol zriadený 1. 1. 1993. Je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Poslaním Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SR“) je udeľovať ochranu na predmety priemyselného vlastníctva ako sú  vynálezy (patenty),   úžitkové vzory (tzv. malé patenty),  ochranné známky,  dizajnytopografie polovodičových výrobkov,  označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.

ÚPV SR vedie jedinečný fond patentovej a známkovej literatúry v Slovenskej republike, ktorý sprístupňuje verejnosti, a poskytuje služby a produkty verejnosti v oblasti priemyselnoprávnych informácií.

ÚPV SR je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva. Samotný názov úradu „Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky“ je pre bežného človeka ťažko zapamätateľný.

Verejnosť pozná úrad skôr pod neoficiálnym ale viac zaužívaným pomenovaním Patentový úrad. Vo viacerých krajinách je však Patentový úrad oficiálnym názvom úradu (napr. Rakúsky patentový úrad, Maďarský patentový úrad, Belgický patentový úrad …). No takýto názov vyjadruje len jednu, aj keď dôležitú časť činností úradu, ktorou je udeľovanie patentov na vynálezy.

Pojem priemyselné vlastníctvo zahŕňa okrem patentov aj úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov. Názov Úrad priemyselného vlastníctva SR vyjadruje poslanie úradu, ktorým je udeľovať ochranu na predmety priemyselného vlastníctva.

Kontakt: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, Tel.: 048/43 00 131, Fax: 048/ 43 00 403, e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk.

 

plagat potulky mestom

Zdroj: Mesto BB a ÚPV, Foto: ilustračné