FOTO: Bystrický Deň Rodiny 2017

Tradičný Deň rodiny sa v Banskej Bystrici uskutočnil v sobotu v parku pod Pamätníkom SNP a v nedeľu pokračoval svätou omšou v Radvani.