Čistky Sme rodina na úradoch práce: V Bystrici uznávaného riaditeľa vymení 26-ročný hokejový agent

SPRÁVY
31 /

Pred voľbami sme od strán súčasnej vládnej koalície počúvali sľuby o tom, že na úradoch nebudú žiadne politické čistky a vedúce miesta sa budú obsadzovať odborníkmi na základe výberových konaní. Po voľbách je všetko inak.

Sme rodina dosadzuje za riaditeľov úradov práce svojich funkcionárov

Začalo to výmenami všetkých prednostov okresných úradov, ktorých dosadzuje Matovičovo hnutie OĽaNO. Tam to však napriek prísľubom zďaleka nekončí. V máji vládna poslanecká väčšina v NR SR v skrátenom režime schválila novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, do ktorej vsunula aj výmenu generálnych riaditeľov úradov práce vrátane riaditeľov daňových či colných úradov. Inštitút dočasnej štátnej služby umožňuje odvolať súčasných riaditeľov príslušných štátnych úradov a nahradiť ich novými bez výberového konania.

„Vláda neplánuje žiadne plošné čistky, ale riaditelia na úradoch práce, ktoré nefungujú, musia byť vymeniteľní, ak si neplnia svoje úlohy,“

vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny  Milan Krajniak (Sme rodina) po kritike viacerých opozičných poslancov a verejnosti pri schvaľovaní kontroverznej novely zákona o štátnej službe. Ibaže aktuálna situácia v Banskobystrickom kraji usvedčuje ministra z toho, že nehovoril pravdu. Na miesta nových riaditeľov okresných úradov práce nastupujú miesto odborníkov regionálni politici Sme rodina.

Odborníka vymení okresný predseda Sme rodina

Konkrétne v Banskej Bystrici tento týždeň vo funkcii okresného riaditeľa ÚPSVaR končí uznávaný odborník Pavel Červienka, PhDr., ktorého bez výberového konania strieda 26 – ročný okresný predseda a krajský podpredseda Sme rodina Tomáš Gbúr, MBA.

Do očí bijúce je v tomto prípade diametrálne odlišné odborné pozadie odchádzajúceho a nastupujúceho riaditeľa bystrického úradu práce. Napokon posúďte sami.

Odchádzajúci riaditeľ Pavel Červienka, PhDr.

Doterajší nepolitický riaditeľ ÚPSVaR Banská Bystrica bol podľa mnohých z odborného aj ľudského hľadiska človekom na správnom mieste. Po ukončení štúdia  začal pracovať v Regionálnom centre autizmu pri Domove sociálnych služieb Symbia vo Zvolene ako sociálny pracovník a vychovávateľ. Následne pôsobil v Slovenskej utečeneckej rade, n. o., kde implementovali projekt UNHCR.

V roku 2007 začal pracovať na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja ako odborný referent na podporu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Po organizačných zmenách v roku 2010 sa stal vedúcim oddelenia podpory poskytovateľov sociálnych služieb a po absolvovaní výberového konania v roku 2013 dostal možnosť pracovať ako  vedúci odboru sociálnych politík.

Po nástupe nového vedenia kraja a následných organizačných zmenách na BBSK v roku 2014 Pavel Červienka z tohto úradu odišiel a začal pôsobiť na Úrade práce sociálnych vecí Banská Bystrica, od septembra 2016 až doteraz na pozícii riaditeľa úradu. Zúčastňoval sa odborných konferencí a jeho prácu hodnotila pozitívne nielen odborná verejnosť, ale aj samotní klienti. Pod jeho vedením prešla kompletnou rekonštrukciou aj budova úradu na Skuteckého ulici, ktorej prestavba bola úspešne financovaná z európskych zdrojov.

Nastupujúci nominant Sme rodina – Tomáš Gbúr, MBA

Je okresným predsedom a krajským podpredsedom Sme rodina v Banskej Bystrici. Tento 26 – ročný hokejový manažér neúspešne kandidoval za hnutie Borisa Kollára  na 40. mieste kandidátky do NR SR. Ako bývalý hokejista založil Gbur Sports Agency a pôsobí ako profesionálny hokejový agent.

Na Patten University v USA študoval športový manažment a získal titul MBA. Táto univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie pracujúcim v komunitách založených na viere, pridružených ku kresťanským evanjelickým cirkvám Ameriky. Dá sa na nej študovať aj online.

Politické čistky prichádzajú aj do iných okresov nášho kraja. K výmene okresného riaditeľa ÚPSVaR dochádza tiež v Lučenci. Tam nastupuje do funkcie riaditeľa ďalší okresný predseda Sme rodina Patrik Svediak…

Autor: (tom), Foto: ilustračné a FB