RÚVZ v Banskej Bystrici má nové špecializované pracovisko na Clostridum botulinum

Zdravie
1 /

Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici od 15. novembra 2017 zriaďuje Špecializované pracovisko pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli.

Nové špecializované pracovisko

Bude slúžiť pre potreby verejného zdravotníctva a klinickej medicíny. Vedie ho  odborník Jozef Strhársky.

„Pracovníci RÚVZ v Banskej Bystrici sa podrobne zaoberajú problematikou Clostridium botulinum od 13. augusta 2015, pričom výsledky a ich interpretácia sú akceptované aj medzinárodne,”

uviedla pre TASR hovorkyňa RÚVZ BB Mária Tolnayová.

„Po verifikovaní našej schopnosti po vedeckej a odbornej stránke diagnostikovať Clostridium botulinum, ktoré môže slúžiť aj ako biologická zbraň, je tu neklamný prejav dôvery nadriadeného úradu a tiež jeho administratívne ocenenie, ktoré zároveň rozširuje služby verejného zdravotníctva. Ďakujem všetkým za spoluprácu a podporu pri kreovaní tohto pracoviska, čo v istom období nebolo vôbec ľahké,”

povedal regionálny hygienik Cyril Klement.

Špecializované pracoviská RÚVZ  odborne posúdila komisia Slovenskej národnej akreditačnej služby. Po splnení akreditačných kritérií bola Špecializovanému pracovisku pre diagnostiku Clostridium botulinum oficiálne uznaná spôsobilosť dôveryhodne vykonávať molekulárno – biologickú skúšku v zmysle platných noriem na stanovenie DNA Clostridium botulinum typ A, B, E, F. Platnosť akreditácie je do 20. mája 2020.

Clostridium botulinum

Je grampozitívna baktéria, v tvare tyčinky a je schopná vytvárať spóry. Pre svoj rast uprednostňuje anaeróbne prostredie. Je vo forme spór bežne rozšírená v prírode – v pôde, bahne, vode, na koreňovej a inej zelenine. Okrem toho sa nachádza aj v tráviacom systéme zvierat, odkiaľ môže byť vylučovaná do prostredia.

Prenos klostrídií na potraviny sa môže uskutočniť z nedbalosti pri výrobe, pri skladovaní, pri príprave stravy, z neodbornosti a podceňovania dodržiavania predpísaných technologických postupov a pod. Rizikové sú najmä potravinové konzervy bohaté na bielkoviny, ktoré obsahujú mäso, mäsové výrobky, ryby alebo strukoviny. Ďalej sú to hermeticky balené rybie výrobky a huby zabalené vo fóliách.

Klostrídie sa do konzerv dostanú ako spóry, ktoré sa nachádzajú na nedostatočne umytej zelenine alebo ovocí, alebo nedostatočne vymytých čriev zvierat, použitím kontaminovanej vody. Spóry C. botulinum sú termorezistenté, odolajú aj 2 hodinovému varu. Baktérie Clostridium botulinum sú schopné množenia v širokej škále potravín, ak majú optimálne podmienky (t.j. nedostatok kyslíka, keďže sú to anaeróbne baktérie a vhodná teplota).

Nie sú schopné množenia v niektorých kyslých druhoch ovocia pre nízke pH (<C po dobu 10 minút alebo iným ekvivalentným spôsobom.°4,5). Zo spór vyklíčia jeho vegetatívne formy a začnú v konzerve alebo kontaminovanej potravine produkovať toxín botulín. Toxíny C. botulinum sú citlivé na teplo, k ich inaktivácii dochádza zahriatím na teplotu 80 °C po dobu 10 minút alebo iným ekvivalentným spôsobom.

Botulizmus

 Vzniká ako následok pôsobenia botulotoxínu na ľudský organizmus. Je to ťažká, život ohrozujúca otrava jedlom. Inkubačná doba je spravidla 12 až 36 hodín, ale prvé príznaky sa môžu objaviť už o 5 hodín alebo až o 10 dní po konzumácii kontaminovanej potraviny.

Príznaky ochorenia

Spočiatku je to malátnosť, zvracanie, bolesti brucha, závrat. Potom nasledujú príznaky nervové: dvojité videnie, rozšírenie zrenice oka, pokles viečok, suchosť v ústach, chrapľavý hlas, ťažkosti pri prehĺtaní, poruchy dýchania, zastavenie črevnej peristaltiky.

Ochrnutie smeruje od hlavy a postupuje na všetky svaly. Chorý s podozrením na botulizmus musí byť hospitalizovaný. Jedinou účinnou liečbou je skoré podanie špecifického protijedu a podpora dýchania pacienta.

Zdroj: RÚVZ BB, Foto: ilustračné