Prvý december – Medzinárodný deň boja proti AIDS

Zdravie
0 /

Búranie bariér, stavanie mostov – tak znie tohtoročné heslo Medzinárodného dňa boja proti AIDS, ktorý si pripomína celý svet v prvý decembrový deň. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete.

Kampaň o AIDS

Je jednou z najúspešnejších kampaní zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV / AIDS a možnosti prevencie. TASR o tom informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová s tým, že spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o tejto problematike je červená stužka.

„Ku koncu septembra tohto roku bolo na Slovensku evidovaných 1046 HIV pozitívnych ľudí, z toho u 116 osôb už prepuklo ochorenie AIDS. V Banskobystrickom kraji evidujeme 67 HIV pozitívnych ľudí, u 12 z nich prepuklo ochorenie,“

uvádza Pavol Lokša z odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ, ktorý zároveň vedie Poradňu pre prevenciu HIV / AIDS.

aids2

Človek môže požiadať o anonymné vyšetrenie

Podľa neho k 26. novembru požiadalo o konzultáciu celkom 165 klientov, odobraných bolo 81 vzoriek krvi, z toho anonymných bolo 18 odberov.

Vyšetrovanie anti – HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom,“

dodal Lokša.

Ako zdôraznil, prevencia je stále založená na vernosti partnerovi, bezpečnejšom sexe s použitím prezervatívu, vyhýbaniu sa intravenóznemu užívaniu drog či aplikácii tetovania a piercingu od neznámych ľudí. Poradenstvo v Banskej Bystrici poskytujú odborníci na vyhradenej telefonickej linke 048 415 42 26.

aids4

AIDS

Z angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí  vírusového pôvodu. V roku 2007 žilo na celom svete približne 33,2 milióna ľudí s touto chorobou a zabila asi 2,1 milióna ľudí, vrátane 330 000 detí

AIDS je charakteristický postupným oslabovaním imunitného systému, ktorého funkčnosť nakoniec poklesne natoľko, že sú mu nebezpečné aj také typy infekcií alebo zhubného bujnenia, ktoré sa u zdravého človeka vôbec nevyskytujú, napríklad kandidózy, Kaposiho sarkóm či zápal pľúc spôsobený Pneumocystis carinii.

aids

HIV sa prenáša pri styku telesných tekutín obsahujúcich vírusové častice darcu (krv, spermie) s otvoreným krvným obehom alebo lymfotropným tkanivom príjemcu. K prenosu preto najčastejšie dochádza nechráneným pohlavným stykom a používaním spoločných injekčných striekačiek.

Dnes už vďaka testom skoro vôbec nedochádza k infekcii transfúziou krvi (kvôli diagnostike založenej na prítomnosti protilátok však transfúzia potencionálne môže spôsobiť prenos AIDS aj v súčasnosti, pozri kapitolu diagnóza). K prenosu vírusov HIV nedochádza bežným fyzickým kontaktom s infikovanou osobou, nemôže ho prenášať hmyz (napríklad komáre).

Zdroj: (dem) a TASR, Foto: ilustračné