V piatok 15. apríla je aj v Banskej Bystrici Deň narcisov

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 20. krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentoraz v piatok 15. apríla 2016 – zaplavia žlté narcisy.

Deň narcisov

Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

V piatok môžete aj v uliciach Banskej Bystrice opäť stretnúť označených dobrovoľníkov Ligy proti rakovine. Jednoduchým pripnutím si žltého kvietku – narcisu, ktorý už roky symbolizuje nádej pre onkologických pacientov, môžete pomôcť mnohým z nich.

Prispieť môžete tak, ako každý rok, aj prostredníctvom vašich mobilných telefónov zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 v hodnote 2 eurá v sieti všetkých mobilných operátorov do 22. 4. 2016. Informácie o Dni narcisov nájdete aj na www.dennarcisov.sk.

Liga proti rakovine

Bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. Ako nezávislá charitatívna nezisková organizácia registrovaná na Slovensku podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (občianske združenie – pokračuje vo svojej práci po rozdelení ČSFR pod názvom Liga proti rakovine SR (LPR SR) s neprerušeným členstvom v ECL a UICC.

V r. 1990 sa Liga proti rakovine pridala k programu Európa proti rakovine. Tým sa stotožnila s kľúčovými úlohami boja proti rakovine a postupne sa začala zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie. Stala sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie.plagat den narcisov

Zdroj: Liga proti rakovine, Foto: ilust.