Svetový Deň Zeme je 22. apríla

ZAUJÍMAVOSŤ
1 /

svetovy den zeme

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách príchodu jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach problémov našej planéty.

Prečo je práve 22. apríl Svetovým dňom Zeme

História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme.

Prvý Deň Zeme bol v San Franciscu. Táto oslava bola pravdepodobne myslená nielen ako ekologicky zameraný sviatok, ale aj ako ľavicovo orientovaný happening bojovníkov proti vojne vo Vietname. Kampaň spojená s týmto sviatkom si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Táto akcia mala veľký ohlas medzi študentmi

V deň 22.apríla 1970 ekológovia v USA, ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme.

Iniciátorom bol environmentálny aktivista Gaylord Nelson. Z jeho podnetu sa v USA uskutočnili podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete, pripája sa k nej stále viac ľudí a Deň zeme nadobudol celosvetový rozmer. Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch Zeme.

Deň Zeme by mal byť 365 dní do roka

OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.

Je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba  venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť poklady pre budúce generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme. Nie nadarmo sa vraví, že Deň Zeme by sme mali sláviť 365 – krát ročne.

 

Zdroj: wikipedia, Foto: ilustračné