Nedeľné Potulky mestom: Banskobystrická autobusová stanica

ZAUJÍMAVOSŤ
1 /

MG_2964-1

Tieto Potulky mestom budú v nedeľu 5. novembra o 14:00 hod. patriť banskobystrickej autobusovej stanici. Záujemcovia o informácie z minulosti i prítomnosti tejto bystrickej „stavby desaťročia“ sa stretnú v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP.

Potulky mestom o Banskobystrickej autobusovej stanici

September 2017 sa otvorením najmodernejšej autobusovej stanice na Slovensku významne zapísal do histórie autobusovej dopravy v meste pod Urpínom. Pri tejto príležitosti si s Elzou Uhorskaiovou zaspomínate na začiatky, ako aj na najvýznamnejšie momenty počas celej éry autobusovej stanice v meste Banská Bystrica.

Poplatok je 2 €, deti do 12 rokov v sprievode rodičov majú  bezplatný vstup.

História výstavby novej autobusovej stanice

1983 – začiatok výstavby AS
1984 – kolaudácia časti stavby
1990 – zastavenie stavebných prác
2002 – privatizácia (ČSAD Ostrava)
27. 3. 2013 – právoplatné územné rozhodnutie na stavbu Terminal Shopping Center Banská Bystrica  pre Jahn Develompment & Consulting, spol. s. r. o.
24. 9. 2014 – nehnuteľnosť  s spolu s vydaným rozhodnutím nadobudla kúpou spoločnosť PRIMUM s. r.o.
17. 8. 2015 – začiatok stavebného konania na prvé stavebné objekty
22. 11. 2015 – zahájenie búracích prác, schválenie kúpy dopravnej časti AS mestom
8. 12. 2015 – mestské zastupiteľstvo schvaľuje vstup mesta do projektu a kúpu dopravnej časti                                                                    16. 3. 2016– položenie základného kameňa novostavby AS                                                                                                                                   21. 9. 2017 – otvorenie hybridného centra Terminal Vlak – Bus – Shopping.

plagat potulky mestom

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová