FOTO: Vydarený Deň matiek v Rudlovej – Sásovej

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

26

V utorok 16. mája sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Karpatskej 3 tradičné podujatie Deň matiek.

Akcia začala varením bryndzových halušiek ženami z Denného centra seniorov a ZŤP Púpava,  Centra zdravej výživy a poradkyňami Tupperware z distribučného strediska Banská Bystrica, ktoré zapožičali aj pomôcky k vareniu. Takto prvýkrát v histórii knižnica v Rudlovej – Sásovej zažila varenie a ochutnávku bryndzových halušiek, ktoré sú typické pre naše slovenské rodiny a mamičky ich radi varia. Všetkým prítomným náramne  chutili.

Slávnostný program za organizátorov otvorila Elena Púchyová, predsedníčka občianskej rady Rudlová – Sásová II. Vystúpenie detí z MŠ Karpatskí navodilo príjemnú sviatočnú atmosféru. Za to patrí veľké poďakovanie pani riaditeľke Alene Oravcovej s učiteľkami.  Medzi deťmi boli skvelí speváci, za čo si zaslúžili si sladkú odmenu s darčekom a veľký potlesk všetkých prítomných.

Následne riaditeľ Divadla pod balkónom Ján Haruštiak  predniesol báseň o mame. Keď začala hrať hudba vytancoval mamičky. Počas programu boli oslovené mamičky, ktoré dlhodobo pomáhajú pri akciách organizovaných Občianskou radou Rudlová – Sásová, aby krátkosti poinformovali o svojich koníčkoch a záľubách.

Prítomným ženám sa za Občiansku radu Rudlová – Sásová  II prihovoril aj jeden z organizátorov tohto podujatia  Andrej Refka:

Prijemný pekný podvečer vám všetkým prajem, hlavne tu prítomným dámam, ktorým by som chcel aj keď oneskorene, ale o to srdečnejšie popriať len to najlepšie ku Dňu matiek. Pri zázraku zrodenia som  bol svedkom  dvakrát aj ja, keď  mi moja milovaná manželka porodila dvoch synov, za čo jej z celého srdca ďakujem. Preto si myslím, že každá matka si zaslúži  vďaku a úctu, veď priviedla na svet  nový život.“

 Následne odovzdal kyticu kvetov a poďakoval pani Haruštiakovej, pani Haverlovej, pani Lapinovej, pani Figuliovej, pani Babčanovej a pani Oremovej  za ich činnosť pre obyvateľov Rudlovej – Sásovej a každej mamičke v závere odovzdal kvetinkový darček, potom si s nimi zakrepčil.

Spestrením programu bolo vystúpenie pani Kántrikovej s veselou príhodou zo svojho života. Knižnicou sa ozýval spev a tanec do samého večera. Štvorica hudobníkov páni RuskoKrižanFľaška a Mojžiš zahrali do tanca i spevu.

Organizátormi podujatia boli Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, Spoločenstvo a občianska rada Rudlová – Sásová, Denné centrum seniorov, ZŤP Púpava,   v spolupráci s Mestom Banská Bystrica, poslancami volebného obvodu Rudlová – Sásová a Verejnou knižnica Mikuláša Kováča.  Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a hlavne knižnici za poskytnutie priestoru a pomoc.

 

Zdroj: (ar), Foto: OR RU – SÁ II.