Privítajme spoločne jar na výstavách Kvetena a Včely

Výstava
0 /

kvetena a vcely1

Už devätnásty raz prídu do mesta pod Urpínom výstava Kvetena a siedmy raz  výstava Včely. Obidvoma spoločne privítame jar v dňoch  25. – 28. apríla 2017 v areáli Pamätníka SNP .

Organizátor výstav, ktorým je  bystrická firma MEEN, vymenil v roku 2007 výstavné priestory Domu kultúry v Banskej Bystrici za areál Pamätníka SNP. Ukázalo sa, že je priestorom nielen pietnym a reprezentatívnym, ale aj ľudsky prívetivým.

Pozitívne reakcie vystavovateľov i návštevníkov svedčia o dobrej voľbe tohto miesta, ktoré hoci majúc svojho špecifického genia loci, je v záplave kvetín príjemným miestom pre stretávanie sa ľudí.

Záhradnícka výstava ponúkne opäť pre svojich návštevníkov kvety do záhrad i na balkóny, ozdobné kríky, ovocné stromčeky, exoticky pôsobiace bonsaje, ale aj náradie, drobnú mechanizáciu a ďalšie potreby, ktoré s tým súvisia.

Súbežne s výstavou Kvetena sa každoročne koná aj výstava Včely / med a včelárstvo.  Tá ponúka okrem včelích produktov aj úle a náradie pre včelárov, ale aj  mnoho zaujímavých informácií pre odbornú i laickú verejnosť.

Na oboch podujatiach sa prezentuje každoročne okolo 80 – 90 vystavovateľov a predajcov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska a Maďarska. Výstavy sa konajú pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska a  uskutočnia sa v dňoch 25. – 28.apríla 2017 (utorok – piatok). Verejnosti  budú sprístupnené denne v čase od 9:00 – 18:00 hod.

Exkluzívnou súčasťou návštevy oboch výstav bude aj prehliadka expozícií samotného Múzea SNP.

Autor: MEEN, Foto: ilustračné