Divadlo v Petrovci má 150 rokov

Výstava
0 /

divadlo7

Spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s Múzeom vojvodinských Slovákov v srbskom Báčskom Petrovci má dlhú a  úspešnú tradíciu.  Tieto inštitúcie v spolupráci so Slovenským kultúrnym klubom v Srbsku pripravili lahôdku tentokrát pre priaznivcov divadla.

Výstava v ŠVK

Vojvodinskí Slováci totiž hrajú ochotnícke divadlo už od augusta 1866, kedy sa prvýkrát predstavili v Báčskom Petrovci divadelným predstavením Starý vozka Petra III. od nemeckého dramatika Augusta Kotzebueho. Organizátorom predstavenia bol paleontológ, lekár a neskôr univerzitný profesor v Prahe Jozef Viktor Rohoň.

„V ochotníckom divadle sa vystriedalo niekoľko generáciíhercov, scenáristov i režisérov, ale nadšenie ochotníkov pretrvalo  dodnes. O tom, čo všetko má za sebou 150 rokov divadla v Petrovci sa môžete dozvedieť na rovnomennej dokumentárnej  výstave – 150 rokov divadla v Petrovci (1966-2016),“

hovorí Ľubica Laššáková z ŠVK Banská Bystrica.

Výstavu, ktorá sa uskutočňuje s finančným prispením Úradu pre  Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad a  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Nový sad, otvorili v átriu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  5. septembra 2017 . Pozrieť si ju môžete do 6. októbra 2017.

Petrovské divadlo

Bohaté dejiny petrovského divadla poznačili mnohé osobnosti, ktoré sa divadlu venovali už v 19. storočí. Spomenieme Jozefa Viktora Rohoňa, Felixa Kutlíka, Jána Straku, Karola Medveckého či Sama Kotasa.

Osobitnú kapitolu v dejinách divadla, začiatkom minulého storočia zohral petrovský spevokol. Okolo spevokolu sa zoskupovali hlavne učitelia (Garay, Kubányi, Kellenberger, Greisinger, Čajak) a ich rodiny, ale i remeselníci a rolníci. Každý rok bola aspoň jedna premiéra, na ktorú dochádzali hostia zo Sriemu, Banátu ba až z Nadlaku. Na repertoári boli výlučne veselohry. Z vtedajších hercov treba spomenúť Adelu Greisingerovú, Teréziu Garayovú, Ľudmilu Kvačalovú, Zuzanu Slavkovú, Jána Slavku, Jána Kováča, Emu Kubániovú, Vilmu Čániovú-Šrenkovú, Alexandra Híla a ďalších.

Pred prvou svetovou vojnou sa v Petrovci okrem iného hrali predstavenia Diablik (1908), Amerikán (1909), Oklamaní klamári, Starý zaľúbenec, Súboj na pivo (1910), V službe, Sirota (1911), Polovica vína polovica vody, Martin Ľuba (1912), Pacientka alebo Mariša (1913). Po prvej svetovej vojne sa nadväzovalo na predvojnovu tradíciu, ale v novom štáte, ktorý s kulturologického hľadiska viac žičil divadlu.

Tak v Petrovci, v medzivojnovom období, divadlo hrali predškoláci, žiaci základnej školy, gymnazisti, akademici, dorastenci Sokolskej jednoty, Červeného kríža, členovia Petrovského spevokolu, Kupeckej mládeže, MO Matice slovenskej, Remeselníckeho spolku, Spolku žien.

Vtedy do Petrovca prichádzajú aj súbory z iných slovenských osád vo Vojvodine, Česi z Belehradu a Daruváru, Rusíni z Ruského Kerestúra, aj hostia zo Slovenska. Pri inscenovaní Peknej novej maľovanej kolísky (VHV) v predstavení, okrem domácich hercov už hrali aj Kovačičania a Hložančania. Opona v inscenácii bola maľovaná v Prahe, kostýmy prichádzali z novosadského a belehradského Národného divadla.

V tomto období sa najviac hrali Urbánkove hry, nasledoval Tajovský a Stodola, Horváth, VHV, Nušić, ale na petrovskej scéne sa hral aj Shakespeare, Molier, Čapek, Čechov, Gogoľ, Pirandello, Wallace, Werner. Hry režírovalo 21 režisérov, hralo vyše 200 hercov. Objavujú sa aj prekladatelia a upravovatelia hier, najmä Vladimír Godra, Adela Čajaková-Petrovičová, Ján Čajak ml. alebo Andrej Sirácky. V medzivojnovom období sa často hrali aj detské a bábkové inscenácie.

Povojnové obdobie

Po druhej svetovej vojne 25. marca roku 1948 sa v Petrovci zakladá Slovenské ústredné divadlo, ktoré sa v roku 1968 premenúva na Divadlo VHV Petrovec. Roku 1956 v Dome kultúry divadlo dostáva svoje stále priestory.

Od roku 1970 sa v Petrovci začína organizovať Prehliadka slovenských divadelných súborov. Divadlo v Petrovci je už v tomto období organizované na pevných základoch a predstavuje hybnú kultúrnu silu prostredia. Vynikajú režiséri Pavel Bartok, Michal Filip, Andrej Privratský, Ivan Majera, Ján Vitéz a iní.

Herecký subor bol mimoriadne početný. Najviac hrali Ondrej Kišgeci, Michal Kyseľa, Samuel Miklovic, Ján Čáni, Samuel Bujzáš, Mária Kaňová, Mariša Struhárová, Milina Bartoková, Pavel Varga, Pavel Labát, Ondrej Koroš, Andrej Prihratský, Elena Tordaiová, Ondrej Kaňa, Pavel Hric, Juraj Tušiak, Pavel Čiliak, Anna Labátová, Mariena Lavircová a Vladimír Dorča.

V roku 1978 na petrovskú divadelnú scénu nastupuje režisér Ľuboslav Majera, ktorého rukopis silne poznačil a prispel k rozvoju divadelného umenia v Petrovci. Je to obdobie najväčších úspechov divadla v celej bývalej Juhoslávii. K tomu prispeli aj ďalši režiséri z Petrovca, ako sú Andrej Privratský, Ivan Hansman Jesenský, Ján Makan ml., Jano Čáni.

V Petrovci režírovali aj Matúš Oľha, Michal Babiak, Ilija Maleš a iní. Silný herecký súbor manželia Častvenovci, Ondrej Koroš, Pavel Čiliak, Vladimír Sabo, Viera Balážová, Katarína Melegová-Melichová, Miroslav Babiak, Muluška Anušiaková-Majerová, Ondrej Brna dominoval v každom predstavení.

V súčasnosti sa Divadlo snaží otvoriť voči svetovým prúdom s dalšou generáciou mladých hercov ako sú Jaňa Urbančeková-Fejzulahi, Andrej Matúš, Zuzana Tárnociová, Samer Hamadeh, Ján Hansman, Ivan Sabolčki, Ivana Vindišová, Ružena Šimoniová-Černáková, Samuel Medveď, Stanislav Krivák, Lýdia Urbančeková, Elena Majerová, ale v súbore sú aj naďalej činní skúsení herci Miroslav Babiak, Ondrej Brna a Pavel Čiliak Pevné režisérske miesto si vydobyla Vladislava Feketeová, ale v divadle aj naďalej režírujú Ľuboslav Majera, Ján Makan ml. či Ivan Hnasman Jesenský.

plagat

 

 

Zdroj: ŠVK Banská Bystrica a Divadlo VHV Petrovec, Foto: ilustračné