Miro Toman: Župan Lunter sa zahráva s dôverou ľudí v našom kraji

Komentár
25 /

Kto si prečíta najnovšie číslo novín BBSK „Dobré správy pre náš kraj“ a najmä úvodné články „Chcem kraj ochrániť pred miliónovými pokutami“ a „Ako ďalej s autobusovou dopravou?“ nadobudne dojem, že župan Ján Lunter transparentne háji právo obyvateľov tohto kraja na kvalitnú a dostupnú verejnú autobusovú dopravu, že stráži zákonnosť procesov „nanajvýš odborne a zodpovedne“.

Pochybnosti nastanú až vo chvíli, keď sa začnete hlbšie zaoberať celou šírkou konfliktu vedenia kraja so zmluvnými autobusovými dopravcami SAD Zvolen (pôsobí v 9 okresoch) a SAD Lučenec (v 4 okresoch).

Ján Lunter tvrdí, že po právnej analýze zmlúv s predĺžením ich platnosti do roku 2023, podpísaných jeho predchodcom Marianom Kotlebom na konci minulého volebného obdobia, dospel k záveru, že tieto odporujú  zákonom SR i nariadeniu Európskej únie, preto ich kraj v tejto časti považuje za neplatné. Pôvodné zmluvné vzťahy tak trvajú len do konca roka 2018.

Podľa župana Luntera nastala krízová situácia, ktorú je nutné urýchlene riešiť priamym výberom nového dopravcu a podpisom zmluvy o výkone verejnej dopravy pre BBSK na dva roky od 1. januára 2019. Preto kraj oslovil desiatky autobusových dopravcov na Slovensku i v zahraničí vrátane oboch súčasných, aby predložili svoje ponuky. Zároveň Úrad BBSK na rok zverejnil v Európskom vestníku verejné obstaranie nového dopravcu.

Lunter sľubuje občanom, že s dopravcami, ktorí zareagovali na jeho výzvu, už čoskoro uzavrie právoplatné zmluvy a verí, že k rokovaciemu stolu prídu aj dopravcovia z nášho kraja  Jedná sa o dopravné výkony vo verejnom záujme v hodnote viac ako 20 miliónov eur ročne.

Súčasne platné dodatky s dopravcami podpísal ešte bývalý župan Marián Kotleba. Ten po dlhých rokovaniach s nimi dospel k vzájomným dohodám a predĺženiu zmlúv, čo následne potvrdilo aj krajské zastupiteľstvo.

Zo zápisníc zasadnutí krajského zastupiteľstva 14. augusta 2017 v Iliji a 16. októbra 2017 v Banskej Bystrici vyplýva, že v prípade SAD Zvolen i SAD Lučenec obaja dopravcovia optimalizovali odpisový plán zo 6 na 10 rokov a na návrh vtedajšieho predsedu BBSK zastupiteľstvo schválilo predĺženie zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme do roku 2023.

Týmito dodatkami BBSK v najbližších rokoch ušetrí milióny eur na preplácaní dopravných výkonov obom dopravcom, ktorí môžu ďalej zmluvne prevádzkovať verejnú dopravu v kraji s prijateľnejšími cenami za kilometrovné. Pre zaujímavosť za dodatok k zmluve so SAD Zvolen hlasovalo jednomyseľne všetkých 41 prítomných poslancov, za dodatok k zmluve so SAD Lučenec bolo zo 45 prítomných poslancov 37 za, proti 2 a zdržalo sa 6 poslancov. Aj s konštatovaním, že je to v súlade so zákonom a európskou smernicou, čo teraz nové vedenie BBSK napáda.

Po roku od nástupu do funkcie prichádza nový župan Ján Lunter so spochybnením zmlúv uzavretých svojím predchodcom a zriaďuje krízový tím v zložení: Ondrej Lunter (poradca a poslanec BBSK) Radovan Pala (advokát Taylor Wessing) a Matúš Hollý (riaditeľ Úradu BBSK).

Ján Lunter sa opiera o nezverejnenú právnu analýzu zmluvnej advokátskej kancelárie Taylor Wessing na čele s advokátom Radovanom Palom, ktorý hovorí o neplatnosti predĺženia zmlúv so súčasnými dopravcami. Oproti tomu stojí zverejnené právne stanovisko advokáta Milana Ružbárskeho – právneho zástupcu SAD Zvolen, ktorý jednoznačne trvá na platnosti uzatvorených zmlúv v súlade so zákonmi SR i nariadením EÚ.

Každému normálnemu človeku musí byť zrejmé, že v tomto právnom  spore dvoch resp. troch zmluvných strán, pokiaľ sa nedohodnú, môže v právnom štáte právoplatne rozhodnúť iba nezávislý súd. Pokiaľ sa tak nestane, zostávajú v platnosti doposiaľ uzavreté zmluvy.  Ak nedôjde k mimosúdnej dohode hrozí, že 1. januára 2019 môžu vyraziť na cesty autobusy súčasných dopravcov aj toho nového, ktorého si teraz vyberá vedenie BBSK.

Na jednej strane sa kraj obáva vysokých pokút zo strany EÚ za údajné porušenie jej smernice, na druhej strane mu reálne hrozia ešte väčšie sankcie zo strany súčasných dopravcov za marenie dopravných výkonov vo verenom záujme v zmysle uzatvorených zmlúv, ak by uspeli na súde.

Súčasne beží správne konanie o vydaní dopravnej licencie pre autobusy SAD Zvolen a SAD Lučenec. Bežnou praxou je, že pokiaľ dopravca splní zákonné podmienky, kraj musí licenciu vydať. Vedenie BBSK však podmieňuje vydanie licencie novou zmluvou a jeho úradníci na príkaz svojich nadriadených robia žiadateľom o licenciu zjavné obštrukcie. Dokonca im niekoľko krát ako jedinému účastníkovi konania  odmietli nahladnuť do spisu. Podľa riaditeľa Úradu BBSK Matúša Hollého je to vraj štandardný postup…

Bude zaujímavé sledovať, či takto budú krajskí úradníci postupovať aj voči prípadnému novému dopravcovi, ktorého si chce vedenie kraja vybrať miesto súčasných. Je však nereálne, aby taký prišiel do konca roka aj s potrebným vozovým parkom (v prípade SAD Zvolen a SAD Lučenec sa jedná o stovky autobusov s vodičmi) a vybudovanými základňami v jednotlivých okresoch.

A čo existujúci systém čipových kariet pre cestujúcich v autobusoch s potrebným softvérom? Ako k tomu prídu obyvatelia Banskobystrického kraja každodenne využívajúci linky oboch dopravcov, že od Nového roka tu zrazu budú mať ďalšieho so svojimi autobusmi? Veď doposiaľ nikto neavizoval nespokojnosť so službami SAD Zvolen a SAD Lučenec!

Dva mesiace pred koncom roka župan zvoláva tlačovky, jeho úrad posiela do firmy dopravcu písomné výzvy a finančnú kontrolu. Chýba štandardné osobné stretnutie štatutárov, na ktorom by spoločne posúdili vzniknutú situáciu a hľadali východisko. Župan obviňuje druhú stranu z vyhýbania sa rokovaniu, predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny vyhlasuje, že krízu vo verejnej autobusovej vyvoláva sám Ján Lunter…

Vo vzduchu visia otázky, ako vyzerá županom sľubovaný projekt integrovanej dopravy v kraji a s kým ho chce uskutočňovať, ako je to s (ne)čerpaním eurofondov na dopravu, prečo sa v „transparentných“ výberových konaniach na vedúce úradnícke posty dodatočne zmäkčujú podmienky pre budúcich víťazov a prečo štatutár kraja zveruje niektoré právomoci svojmu poradcovi a synovi zároveň, keď má dvoch podpredsedov? Prečo je Ondrej Lunter jediný poslanec, ktorý má k dispozícii právnu analýzu a pred zvyšnými poslancami je analýza utajená?

Najhoršie na celej veci je to, že pred rokom dostal župan Ján Lunter širokú občiansku i politickú podporu vo volebnom súboji s Marianom Kotlebom. Aj keď nie všetci voliči boli presvedčení o správnosti svojho rozhodnutia, zvíťazil vyšší princíp občianskej zodpovednosti za voľbu slušného župana.

Po roku sa zdá, akoby župan túto voličskú zodpovednosť necítil. Opiera sa iba o „svojich“ ľudí z mimovládneho sektora, ktorí mu radia, čo má robiť. V prípade „vojny“ s dlhoročnými autobusovými dopravcami to môže znamenať aj jeho politickú prehru a chaos medzi ľuďmi. Ján Lunter si asi neuvedomuje, že takto pozvoľna otvára dvere Marianovi Kotlebovi, ktoré sa mu s pomocou voličov podarilo na Úrade BBSK v novembri 2017 zabuchnúť…

Autor: Miro Toman, Foto: ilustračné