Zimný Večer Nula v LOFT CAFÉ & Winebar s poéziou a hudbou

SPRÁVY
0 /

loft-cafe

Básnická skupina Generácia NULA pôsobí v Banskej Bystrici od roku 2011. Tvorbu jej členov poznajú Bystričania z rôznych verejných  umeleckých vystúpení.

Jedným z nich je Večer NULA spojený s prednesom básní a hudbou. O toto obľúbené podujatie neprídeme ani v roku 2017. V utorok 17. januára sa chystá jeho novoročná premiéra.

„Tešíme sa na Vás na prvom tohtoročnom nuláckom podujatí Zimný Večer Nula – prvý raz v sympatickom podniku LOFT CAFÉ & Winebar, ulica Družby 5/A na Fončorde,“

znie pozvánka pre Bystričanov od skupiny básnikov Generácia Nula na 17. januára 2017  o 18:00 hod. bez vstupného.

Generácia NULA 

Vznikla 21. júla 2011 na Námestí SNP v Banskej Bystrici. v deň výročia narodenia Ernesta Hemingwaya. Zakladali ju bystrickí básnici Marcel Páleš a Peter Papšo. Momentálne je ich viac. Snažia sa o šírenie lásky k literatúre. Tvoria srdcom pre obyčajných ľudí.

V rámci cyklu Ars Poetica Neosoliensis zakladatelia Generácie Nula prečítali svoju  manifestačnú báseň „Nula“, čím vyhlásili vznik tejto generácie. Hneď na začiatku sa k nim pridal básnik Miroslav Kapusta, neskôr aj poetka Janka Olejová.  „Nulákom“  sa stal aj  Pavol Korba, ktorý okrem toho, že je dobrý básnik, je aj kapucínsky mních.

Básnici Generácia NULA  s hudobnými hosťami organizujú v Banskej Bystrici literárno -hudobné večery pod názvom „Večer NULA“, ktoré sa tešia veľkému záujmu. Vystupujú aj v rôznych mestách na Slovensku.

Peter Papšo

Narodil sa v zasneženú januárovú noc v Banskej Bystrici. Dva ročníky základnej školy navštevoval v Podlaviciach (1988 – 1990), potom  pokračoval v Leviciach (1990 – 1996). Tam  neskôr ukončil aj Gymnázium (2000), po ktorom študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Tu získal bakalársky titul v odbore sociálna práca (2003), magisterský titul v odbore sociálna pedagogika (2005), titul philosophiae doctor (PhD.) v odbore pedagogika (2011) a titul doktor filozofie (PhDr.) v odbore sociálna práca (2012). Od roku 2006 až doposiaľ pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB.

Literárne činný začal byť už na levickom gymnáziu, kde sa zapojil do vydávania a bol členom redakčnej rady školského časopisu Preklepy. Postupne publikoval v rôznych regionálnych novinách a časopisoch, zapájal sa aj do rôznych literárnych súťaží. V roku 2004 sa mu podarilo debutovať so svojou prvou básnickou zbierkou „Keď odídeš, zhasni…“.

Druhú básnickú zbierku vydal o 3 roky neskôr pod názvom „Pár slov“. Stal sa členom literárneho klubu LITERA 2 pri Literárnom a hudobnom múzeu ŠVK v Banskej Bystrici. V roku 2007  sa začal venovať aj tvorbe piesňových textov, pričom spolupracoval napríklad s Petrom Cmorikom či banskobystrickou skupinou Ferwido. V roku 2009 ho prijali za člena Spolku slovenských spisovateľov.

V roku 2011 vydal spolu s ďalšími šiestimi autormi (Marcel Páleš, Miroslav Kapusta, Pavol “Hirax” Baričák, Pavol Korba, Michal Ďuga a Stano Háber) básnickú zbierku NULA. V tom istom roku spolu s Marcelom Pálešom založili Generáciu NULA. Spolu s ním v roku 2012 vydali poetickú zbierku „Generácia NULA, ukážka tvorby“. Jeho tretia samostatná zbierka dostala názov „Voľne si lietam“-

Marcel Páleš

Vyštudovaný učiteľ slovenského jazyka a etickej výchovy je členom Spolku slovenských spisovateľov. V súčasnosti pracuje ako redaktor a moderátor RTVS – Rádio Regina.

Debutoval dobrodružným románom KEĎ SLNKO NEZAPADÁ (ilustroval Jaro Slabej). Od roku  2011 spolupracuje s Petrom Papšom. S Generáciou NULA pravidelne prinášajú rôzne kultúrne podujatia, predovšetkým autentické čítanie poézie so živou hudbou  VEČER NULA. V roku 2013 sa narodila jeho samostatná básnická zbierka VEĽKÝ TRESK A MALÁ TRESKA, o rok neskôr je to MALÝ PRÍBEH VEĽKEJ NÁDEJE.

Moderoval a tvoril reláciu SLOVO NA ZAHRYZNUTIE v rádiu Slobodný vysielač, kam pozýval zaujímavých hostí. Je hlavným organizátorom a autorom myšlienky literárneho festivalu SLOVOMfest.

Janka Olejová

Poetka, speváčka, študentka VŠ a absolventka Gymnázia J.G. Tajovského v Banskej Bystrici. Debutovala básnickou zbierkou Šepot dažďa (2009), ktorá vyšla pod jej pseudonymom Eva Červienková – Koctúrová. Od roku 2012 je členkou literárneho zoskupenia Generácia Nula a literárneho klubu Litera 2, v ktorého zborníkoch publikuje. V roku 2014 vydala básnickú zbierku „Nemôžem mať všetko, kam by som to dala“.

Pavol Korba

Narodil sa 13. mája 1971 v Bardejove.  Pracoval v obuvníckom závode a v roku 1997 vstúpil do Rádu menších bratov kapucínov. V roku 2004 zložil doživotné rehoľné sľuby. Momentálne žije v Kláštore kapucínov v Ponikách. Už v pätnástich rokoch napísal svoj prvý text – country pieseň. Prvú básnickú zbierku „Tanec o dušu“  vydal v roku 2009. O rok neskôr vydal ďalšiu zbierku básní „Medonosná sestra“. Tretiu zbierku „Mrazivý karneval“ vydal v roku 2011.

V tomto istom roku vyšla aj zbierka básní viacerých autorov s názvom Nula, kde Pavol Korba publikoval 19 básní. V máji 2013 vyšla jeho zbierka básní s názvom „Výber“. Pavol Korba je členom literárneho zoskupenia básnikov Generácia Nula, ktoré pôsobí v Banskej Bystrici.

Ľudovít Majer

Narodil sa narodil 7. augusta 1953 v Banskej Bystrici, ale rané detstvo prežil v blízkej dedinke Svätý Jakub. Po absolvovaní SPŠ Jozefa Murgaša bol v roku 1977 promovaný na Elektrotechnickej fakulte vtedajšej SVŠT v Bratislave na inžiniera elektrotechniky v odbore technická kybernetika.

Po ukončení základnej vojenskej služby pracoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a neskôr na Povodí Hrona. Od roku 1994 sa živil ako živnostník, dispečer, inštruktor a majiteľ autoškoly. Od roku 2011 je na invalidnom dôchodku.

Písaniu sa venuje približne od roku 1988, kedy začal uverejňovať svoje aforizmy a epigramy na stránkach dnes už neexistujúceho satiricko – humoristického časopisu Roháč, neskôr aj v ďalších vtedajších periodikách. Jeho aforizmy zazneli v zábavných reláciách Slovenského rozhlasu. Príležitostne sa venuje aj poézii, ktorá je taká ako on, svojská.

V roku 2013 mu vyšla knižka jeho už publikovaných aforizmov, epigramov a iných drobností pod názvom „Ľudove slovesnosti“, ktorú vydal pod pseudonymom Ľudo Majer Jakubský, ktorý si zvolil podľa svojej rodnej dedinky.

plagat-generacia-nula

Zdroj: Generácia NULA, Foto: ilust. a FB