Zaujímavá prednáška Jozefa Valucha o účinkoch liečebného hladovania

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

jozef valuch

Pobočka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde – Jilemnického 48 pozýva Bystričanov a Bystričanky na zaujímavú prednášku RNDr. Jozefa Valucha, CSc. z oblasti zdravého životného štýlu a zdravotnej prevencie pod názvom „História a súčasnosť liečebného hladovania“. Uskutoční sa vo štvrtok 20. apríla o 16:30 hod.

Doktor Jozef Valuch

Je vyštudovaným biochemikom a pracuje ako toxikológ na Súdnom lekárstve v Bratislave. Od roku 2010 sa každoročne zúčastňuje Všeruského kongresu dietológov s medzinárodnou účasťou, kde prezentuje vlastné skúsenosti z dlhodobého hladovania podložené vlastnými výskumnými výsledkami

Liečebné hladovanie vyskúšal sám na sebe ako onkologický pacient. Od roku 2009 každý rok hladoval 30 – 50 dní, každý týždeň má navyše 36 – hodinové hladovanie. Dnes sa ako 64 – ročný cíti fit.

„Okolo metódy liečebného hladovania sa nahromadilo už veľa nezrovnalostí. Vyjadrujú sa k nej ľudia, ktorí sú síce laici, ale majú praktické skúsenosti, ale na druhej strane sa k tejto téme často vyjadrujú aj odborníci vzdelaní v biologických systémoch, ale absolútne neznalí metódy liečebného hladovania a jej pôsobenia na ľudský organizmus,“

hovorí Jozef Valuch.

Ďalej pokračuje:

„Táto metóda má hlbokú fyziologicko – biochemickú podstatu. Liečebné hladovanie je hladovanie bez príjmu potravy a s pitím neobmedzeného množstva vody. Iba toto takzvané úplné hladovanie našlo uplatnenie v klinickej praxi. Už na tretí deň pri ňom dochádza k prepnutiu organizmu na vnútornú – endogénnu výživu, čiže telo začne takpovediac tráviť samo seba. Je to pre telo stres, ale má na to potrebné adaptačné mechanizmy.“

Liečebné hladovanie

V posledných rokoch sa znovu oživuje v medicínskej praxi záujem k širšiemu používaniu  prírodných metód  liečenia. Treba konštatovať, že pri celom rade neuro -psychických chorôb a chorôb vnútorných orgánov, ich liečebný efekt nielenže nezaostáva efektu široko používanej medikamentóznej terapii, ale často ju prevyšuje. Toto sa v plnej miere týka liečebného hladovania .

Pod  hladovaním  sa rozumie stav organizmu, pri úplnej absencii alebo nedostatočnom príjme potravín, ale tiež pri výraznom narušení ich zloženia alebo trávenia. Rozlišujeme absolútne, neúplné, úplné alebo čiastočné (kvalitatívne) hladovanie:

  • pod absolútnym hladovaním sa rozumie hladovanie pri úplnom prerušení príjmu vody a potravy do organizmu;
  • úplné hladovanie je pri úplnej absencii potravy, bez ohraničenia príjmu vody;
  • neúplné hladovanie je hladovanie keď energetický obsah prijímanej potravy nepokrýva všetky  energetické potreby organizmu;
  • čiastočné (kvalitatívne) hladovanie je  hladovanie s nedostatkom niektorých mikro nutrientov (vitamíny, minerály, stopové prvky) alebo makro nutrientov (bielkoviny, cukry, tuky) v potrave, pri adekvátnom energetickom obsahu  denného príjmu.

Viac o histórii a súčasnosti liečebného hladovania sa dozviete na http://www.liecebnehladovanie.sk/ alebo priamo od samotného doktora Jozefa Valucha vo štvrtok 20. apríla 2017 o 16:30 v pobočke VKMK na Jilemnického 48. Vstup je voľný.

plagat liecebne hladovanie

Zdroj: (dem) a VKMK BB, Foto: illust.