Výstavba školského športového areálu v Radvani pokračuje

SPRÁVY
0 /

Mesto Banská Bystrica pokračuje v obnove športovísk a výstave nových športových areálov pri školách. V súčasnosti sa dokončuje druhá etapa obnovy športového areálu pri ZŠ Radvanská.

Športový areál jedinej základnej školy v Radvani, ktorý funguje od roku 1987, sa dočkal ďalšej etapy svojej obnovy. Vysúťažený zhotoviteľ začal so stavebnými prácami v júli  a postupne sa črtajú nové ihriská na celej ploche športového areálu, ktorý bol dlhé roky zanedbaný.

stare-ihrisko2

Medzi Radvančanmi dlhodobo rezonovala požiadavka dobudovania športového areálu pri Základnej škole Radvanská. V prvej fáze v roku 2015  sa mestu podarilo časť zastaraného priestoru medzi školou a bytovkami  vďaka vládnej dotácii vo výške 40 000 eur nahradiť multifunkčným ihriskom.

Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a osvetlením, ktoré sa nachádza v areáli ZŠ Radvanská, je určené pre futbal, volejbal, nohejbal a tenis s rozmermi 40×20 m, s umelým trávnikom, mantinelmi, bránkami a oplotením. Cieľovými skupinami tohto projektu sú žiaci I. a II. stupňa ZŠ Radvanská, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci ZŠ, ale aj široká verejnosť predovšetkým zo sídliska Radvaň.

ihrisko

Dlhoročný poslanec za Radvaň Svetozár Dluholucký hovorí:

„Radvaň mala to šťastie aj vďaka primátorovi Jánovi Noskovi a poslancom MsZ, že v roku 2015 sa z vládnych peňazí urobila I. etapa rekonštrukcie starého ihriska pri ZŠ Radvaň a výsledkom bolo moderné multifunkčné ihrisko. Teraz sme v druhej etape, v ktorej sa opäť z vládnej dotácie vo výške 450  000 eur buduje bežecký ovál, doskočište, vrhačsky kruh, minifutbalové ihrisko a ďalšie menšie ihriská vrátane fitka. V dohľadnej dobe, po rekonštrukcii kaštieľa Radvanských, sa plánuje prepojenie tohto už nového školského športového areálu cez potok s parkom okolo kaštieľa a vznikne tu jeden úžasný priestor na šport a relax.“

Svetozar Dluholucky

Vladimír Moravčík, svetový thajboxer a člen komisie pri MsZ  pre školstvo a šport, dodáva:

„To nové multifunkčné ihrisko bolo denne plné detí či už počas vyučovania alebo popoludní, keď sem chodia deti z okolitých bytoviek.  Po jeho vybudovaní dostali Radvančania verejný prísľub od mesta, že sa tu ešte dorobí bežecká dráha a vedľajšie ihriská a to sa teraz napĺňa, čo mňa ako športovca veľmi teší. Raz možno budem aj tu trénovať deti. Banská Bystrica dokazuje, že je oprávnene Európskym mestom športu a pokračuje  v budovaní kvakitných športovísk hlavne pre deti a mládež, v nich je naša budúcnosť.“

vladimir moravcik

Chátrajúci športový areál ZŠ Radvanská dostal silnú oživujúcu injekciu. Vzniká tu kvalitné miesto pre šport a relax. Presviedčajú sa o tom denne najmä školáci a deti z okolia, keď si tu z chuti zahrajú futbal alebo iné športy v bezpečnom prostredí, čo ocenia najmä ich rodičia.

Už v minulom roku banskobystrická samospráva  investovala do obnovy telocviční a športovísk v areáloch základných škôl viac ako 400 000 eur.   Multifunkčné ihriská, ktoré mesto buduje, sú určené pre všetkých obyvateľov mesta a slúžia najmä deťom  aj mimo vyučovania. Ak má niekto chuť zašportovať si alebo prenajať ihrisko, je potrebné kontaktovať vedenie príslušnej školy, ktoré sa zároveň stará o jeho údržbu.

Je správne, že mesto Banská Bystrica chce v tomto nastúpenom trende pokračovať aj v ostatných mestských častiach...

radvan2

Autor: (tom) , Foto: redakčné