Vydavateľstvo CBS Kynceľová je s ručne maľovanými mapami v Knihe slovenských rekordov

ZAUJÍMAVOSŤ
1 /

Maliar_Miroslav_Pazdera_pri_tvorbe_mapy_Vysoké_Tatry

Vydavateľstvo CBS spol. s r. o. v Kynceľovej je známe originálnou výrobou ručne maľovaných máp. V tejto činnosti sa stalo držiteľom Slovenského rekordu v počte vydaných maľovaných máp.

Čo sú ručne maľované mapy a ako vznikajú?

Majiteľ vydavateľstva CBS Milan Paprčka na rekord reagoval slovami:

„Áno, je to tu! Sme držiteľom Slovenského rekordu s najviac vydanými maľovanými mapami. Za 14 rokov existencie sme zrealizovali prípravu a vydanie 286 ručne maľovaných máp zo Slovenska. Ďalšie mapy neustále vytvárame.“

Maľovaná mapa je ručné dielo, do posledného detailu vypracované človekom, nie strojom, alebo programom.

„Samozrejme, pomáhame si aj modernou technikou, aby naše mapy boli čo najpresnejšie. Ako podklad pre maliara používame programom vytvorený 3D model krajiny,“

hovorí Milan Paprčka.

Pri svojej práci ďalej maliar využíva klasickú mapu, ortofotosnímky a tiež letecké pohľady z malej výšky. Každý dom, cestu, potok a každý strom ďalej kus po kuse maľuje aj niekoľko mesiacov, kým mapa nie je hotová. V každej mape nechá maliar doslova kus svojej duše. Originálne dielo je ďalej zoskenované vo vysokom rozlíšení a spracované kartografom a grafikmi do konečnej podoby aj so stovkami nápisov, trás a piktogramov.

Prednosťou maľovaných máp je ľahká orientácia, malebné stvárnenie a široká možnosť využitia. Maľovaná mapa slúži na orientáciu, informácie, aj ako suvenír. Dajú sa v nej zvýrazniť pamiatky, alebo aj komerčné prevádzky. Vďaka jej grafickej pútavosti si ju ľudia radi prezerajú do posledných detailov a porovnávajú jej zobrazenie zo skutočnosťou. Výroba maľovanej mapy je veľmi nákladná záležitosť.

„Okrem vydávania edície máp regiónov a miest vyrábame aj ručne maľované mapy akéhokoľvek územia, podľa konkrétneho zadania klienta. Takto vieme vyrobiť maľovanú mapu lyžiarskeho, alebo rekreačného strediska, intravilánu obce, katastra obce, mikroregiónu, samosprávneho kraja, alebo hoci aj celého štátu,“

vysvetľuje majiteľ vydavateľstva CBS.

Detská tour Petra Sagana v maľovaných cyklomapách

V rozbehnutom projekte edície maľovaných cyklomáp deťom sa vydavateľstvo CBS snaží naším najmenším rozšíriť obzor k športovaniu, cyklistike, ako aj k spoznávaniu našej krásnej krajiny. Do projektu zapája aj deti z detských domovov a spolupracuje s nadáciou Úsmev ako dar. Zapája deti nielen do samotnej tvorby týchto máp, ale chce ísť ešte ďalej.

„Aktívne hľadáme a oslovujeme partnerov, ktorí majú potenciál pomôcť tejto dobrej veci. Nadviazali sme spoluprácu s Detskou tour Petra Sagana. V rámci stretnutia s Petrom Zánickým, riaditeľom série cyklistického podujatia Detská tour Petra Sagana, ktorý bol mládežníckym trénerom Petra Sagana, sme mu predstavili projekt pripravovanej cykloedície máp deťom,“

uvádza Milan Paprčka.

S Detskou tour Petra Sagana našli mnoho prienikov k spolupráci, aby vzájomne šírili nielen športového ducha medzi naše deti, ale rozvíjali aj ich kreativitu a zapájali ich do ďalších aktivít k ich osobnostnému rozvoju.

„Veríme, že aktívna spolupráca prinesie svoje ovocie a deťom dá nové inšpirácie, ako tráviť voľný čas. Keďže zapájame do projektu aj deti z detských domovov, je naším cieľom aby aj oni pocítili, že nie sú na okraji spoločnosti, že aj oni môžu dokázať svoju dôležitosť a jedinečnosť. Domovákov zapájame do projektu maľovaním objektov, ktoré budú niesť naše mapy, a my ich odmeníme sponzorovaním víkendových táborov. Zároveň ich v spolupráci s Detskou tour Petra Sagana zasvätíme do tajov cyklistiky,“

dodáva Paprčka.

Tento projekt je značne rozsiahly a ambíciou vydavateľstva CBS je pokryť maľovanými cyklomapami deťom všetky regióny Slovenska. Preto intenzívne pracujú, aby mohli čo najskôr tieto mapy vydať a potešiť tak našich najmenších.

Certifikat_CBS_sk

Autor: (tom), Foto: CBS