Tatranské impresie – domáce i zahraničné v ŠVK

Výstava
1 /

tatry

Galéria v podkroví  Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici pripravila v dňoch 20.apríla  – 26. mája 2017 zaujímavú prezentáciu výtvarných diel, ktoré vznikli počas 19 – tich ročníkov maliarskych sympózií vo Vysokých Tatrách.

Spoluorganizátorom výstavy „Tatranské impresie“ v Galérii v podkroví  Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  je znalec hôr, priaznivec tatranskej prírody  a vysokohorského športu, Peter Kubaško.

Vystavenú  kolekciu  tvoria diela zahraničných i domácich umelcov, ktorým učarila nielen veľkolepá tatranská príroda, ale aj širšie okolie našich veľhôr. Námetmi diel sú okrem  nespútanej krajiny i reminiscencie  z návštev početných slovenských múzeí v prírode,  skanzenov,  zaujímavých objektov  ľudovej architektúry či  mnohé  sakrálne  objekty.

Každé dielo je originálnou a svojskou  poéziou zachyteného  okamihu.  Pestré medzinárodné zastúpenie výtvarníkov na našich slovenských plenéroch, ktorých diela budú vystavené,  podáva zaujímavý pohľad na senzualitu  umelca v determinácii rovnakého priestoru i času. Ide  prevažne o olejomaľby a akvarely.

Zdroj: Ľubica Laššáková ŠVK, Foto: ilustračné