Spoločnosť ZAaRES je pripravená zahájiť kosenie zelene v meste

SPRÁVY
3 /

kosenie

Aj keď studené aprílové počasie trochu zabrzdilo v rozkvete jarnú prírodu, onedlho začnú každoročné úpravy verejných plôch zelene na území Banskej Bystrice. Záhradnícke a rekreačné služby mesta  sú pripravené na prvé jarné kosenie.

Po vlaňajšom nákupe potrebných technických zariadení prispeje k zrýchleniu a skvalitneniu tohtoročnej kosby zelene ďalšia nová technika. Rozšírila sa aj spolupráca ZAaRES s odsúdenými z Ústavu na výkon trestu v Banskej Bystrici.

V mestskom rozpočte na tento rok sa ráta  s finančnými prostriedkami investovanými do kosiacej techniky vo výške 140.000 eur do kosiacej techniky. K tomu riaditeľ spoločnosti ZAaRES  Ivan Šabo hovorí:

„Už vlaňajšia sezóna bola z pohľadu klimatických podmienok náročná a bez novej techniky by sme ju nezvládli. Vďaka poslancom mestského zastupiteľstva sme aj tento rok investovali vyčlenené financie na zakúpenie dvoch ďalších kosačiek, vysokozdvižnej plošiny a troch nákladných motorových vozidiel. Tieto investície nám výrazne pomáhajú znižovať technologický dlh ZAaRES – u.“

Vlani dobré počasie umožnilo začať s kosením mesta v polovici  apríla. Teraz to kvôli ochladeniu a zrážkam bude zrejme o čosi neskôr, ale je to už len otázka času.

„S prvými kosbami sme chceli začať v polovici apríla, všetko však závisí od počasia. Ešte pred nasadením techniky do terénu sa naši pracovníci i odsúdení postarajú o vyhrabanie trávnikov od komunálneho odpadu a lístia. Spolupráca s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody sa nám osvedčila, preto v nej pokračujeme aj v tomto roku. Novinkou je však dvojnásobný počet väzňov, ktorí už s prácami začali v mestskom parku a postupne sa budú presúvať na jednotlivé sídliská,“

dodáva Šabo.

Harmonogram kosieb bude ZAaRES zverejňovať na svojom webe www.zaaresbb.sk a mestskom www.banskabystrica.sk.  Mestská spoločnosť chce promptne riešiť aj najčastejšie pripomienky občanov, ktoré sa týkajú pomalšieho prechodu koscov  do jednotlivých mestských častí.

Riaditeľ Ivan Šabo vysvetľuje:

„Po mojom ročnom pôsobení na čele ZAaRES – u to vidím ako jeden z mnohých problémov. Tento rok preto okrem novej techniky pribudne  k existujúcim strediskám (Centrum, Rudlová -Sásová, Radvaň, Fončorda) ďalšie so sídlom na Švermovej ulici. Chceme ním urýchliť a zlepšiť kosby, ale aj flexibilne reagovať na vzniknuté problémy a podnety. Vylepšujeme aj komunikáciu s Banskobystričanmi. Zúčastňujeme sa rokovaní občianskych rád, máme nový fungujúci web a pracujeme na založení vlastného profilu na sociálnej sieti Facebook.“

 Akonáhle sa v Banskej Bystrici zlepší počasie, na území mesta nasadí ZAaRES takmer stovku koscov s novou technikou. Pre zaujímavosť vlani sa zelené plochy na sídliskách  kosili 4 – krát, mestské až 7 – krát.

 

Zdroj: (tom) a mesto BB, Foto: Mirka Chabadová a ilustr.