SKOK! + Záhrada = O umení tela 2018

KULTÚRA
0 /

skok nebojme sa tanca

Medzinárodne uznávaný slovenský tvorca a performer Jaro Viňarský so svojím občianskym združením SKOK! rozbieha dlhodobý projekt O umení tela. Pilotný ročník s podtitulom „Nebojme sa tanca!“ hostí Záhrada – Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.

O umení tela 2018 – Nebojme sa tanca

Podtitul je zároveň jednoduchým heslom pre nový prístup k dramaturgii pre súčasný tanec na Slovensku, o ktorý sa projekt pokúša. O umení tela je kontinuálne a systematické kultivovanie vzťahu k súčasnému tanečnému umeniu a tomu príbuzných foriem. Prihliada na špecifiká slovenského kultúrneho a spoločenského kontextu.

Zameriava sa v prvom rade na podporu vzniku a prezentácie slovenskej súčasnej tanečnej tvorby, na jej konfrontáciu so svetovou súčasnou tanečnou tvorbou a na aktívnu stimuláciu verejnosti formou ponuky celej škály aktivít.

„Zámerom projektu je postupné vytváranie efektívneho a neustále živého modelu fungovania tanečnej dramaturgie naprieč kultúrnymi centrami na Slovensku,“

hovorí Jakub Turčan z o.z. SKOK!

Vzhľadom na dlhodobú spoluprácu s Jarom Viňarským a o. z. SKOK! sa vedenie Záhrady – CNK podujíma na odvážny krok zveriť svoj celoročný program fyzického a tanečného umenia práve do ich rúk. Okrem Záhrady je partnerom projektu aj kultúrne centrum Stanica Žilina -Záriečie, ktoré uvedie vybranú časť programu.

Popri uvádzaní predstavení poskytnú kultúrne centrá priestory pre tvorivé rezidenčné pobyty umelcov a príležitosti priamo s nimi diskutovať na odborne vedených debatách, či neformálnych stretnutiach. Účelom tohto nového diskusného priestoru je prezentované predstavenia slovenských a zahraničných umelcov priblížiť divákovi aj v širšom kontexte ich vzniku.

Dôležitou súčasťou programu je séria víkendových workshopov pre širokú verejnosť so záujmom o fyzické umenie. Workshows, ako ich SKOK! nazýva, ponúkajú účastníkom okrem možnosti zhliadnuť predstavenie tiež následné dva tvorivé dni priamo s jeho tvorcami.

Podrobné informácie o programe projektu O umení tela 2018 „Nebojme sa tanca!“ nájdete na internete: http://physicalarts-sk.com/ a https://www.facebook.com/physicalartskok/, http://zahradacnk.sk/ a https://www.facebook.com/ZahradaCNK/.

ZÁHRADA-CENTRUM NEZÁVISLEJ KULTÚRY & SKOK! 

ponúkajú v roku 2018 prvý zo série víkendových WORKSHOW #19

PIATOK 16. február, 19:00 hod.

Stanislav Dobák, Jamie Lee a Ofer Smilansky (SK, AU-MY-CA, IL): ‘DIS-EASE’ Spoza hraníc

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

SOBOTA-NEDEĽA 17.-18. február: workshop pod vedením Stanislava Dobáka a Jamie Lee

Sobota: 10-13 prvý blok / 13-15 obedná pauza / 15-18 druhý blok

Nedeľa: 10-13 tretí blok / 13-14 obedná pauza / 14-17 štvrtý blok

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

SOBOTA 17. február, 20:00 hod.

Ofer Smilansky (IL): GIVINIT / audio-vizuálna performance

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

Zdroj: Jakub Turčan, Foto: Eva Racová a ilustračné