Prevádzka najstaršieho zimného štadióna na Slovensku

SPRÁVY
2 /

04_fasada_po_sml

Zimný štadión v Banskej Bystrici, ktorý je najstarším na Slovensku, v roku 2016 oslávil 50 rokov svojho prekrytia.  Súčasne v tom istom roku zmenil svojho správcu.

Od 1. 1. 2016 sa vlastníkom a prevádzkovateľom štadióna stala mestská obchodná spoločnosť MBB a.s. Vedenie obchodnej spoločnosti po úvodnom roku analyzovania financovania prevádzky nastavila od roku 2017 v spolupráci s Mestom Banská Bystrica nový spôsob financovania tohto športoviska.

Druhé najnáročnejšie športovisko na financovanie prevádzky v meste

Hneď po Krytej plavárni Štiavničky, ktorú rovnako vlastní a prevádzkuje obchodná spoločnosť MBB a.s., je Zimný štadión ďalšou finančne vysoko náročnou prevádzkou. Na chod Zimného štadióna bolo v roku 2016 vynaložených 900 tisíc € celkových výdavkov.

Zmena spôsobu financovania spočíva v pokrytí prevádzkových výdavkov. Od roku 2017 nedostáva obchodná spoločnosť MBB a.s. žiadnu dotáciu na prevádzku z rozpočtu Mesta Banská Bystrica, ale nastavila si štandardné nájomné podmienky so všetkými hlavnými športovými subjektami, ktoré štadión využívajú na svoju športovú činnosť.

„Od športových klubov by príjem na prevádzku v roku 2017 mal dosiahnuť zhruba 595 tisíc €. Najviac prispejú hokejisti HC´05 (A – čko aj mládež) 575 tisíc €, krasokorčuliari Iskry zhruba 12 tisíc € a vysokoškolský UMB Hockey Team 8 tisíc €. Ďalších 215 tisíc € dokážeme získať z komerčnej činnosti na štadióne, čo je hlavne komerčný prenájom ľadovej plochy, komerčný prenájom  nebytových priestorov, verejné korčuľovanie, prenájom tenisovej haly a výpožička priestorov na iné športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Zvyšné prostriedky, pokiaľ nechceme vytvárať dlh, musíme stále presúvať z obchodných činností mimo prevádzku Zimného štadióna,“

vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva MBB a.s. Ing. Dušan Argaláš.

Benefity na podporu športu zo strany MBB a.s.

Zmena spôsobu financovania štadióna prenáša ťarchu financovania jeho prevádzky na plecia športovcov, ktorí ľadovú plochu využívajú na 70 % celkovej prenajímateľnej kapacity. Bez finančnej pomoci z rôznych dotačných a grantových schém a bez aktívnej podpory zo strany rodičov, partnerov a sponzorov je to nezvládnuteľné.

Samotná obchodná spoločnosť MBB a.s. počas roka 2017 poskytuje „svojim“ športovcom tiež niekoľko významných benefitov v celkovej finančnej hodnote zhruba 63 tisíc € ročne:

– všetkým mládežníckym družstvám HC´05, UMB Hockey Teamu a krasokorčuliarom poskytuje MBB a.s. mimoriadnu 70 – percentnú zľavu z cenníkovej ceny nájmu ľadovej plochy (ročne 32 tisíc  €),

– všetkým hokejistom aj krasokorčuliarom pre potreby tréningov mimo ľad je poskytovaná  bezplatne tenisová hala, ktorá sa nachádza v tréningovej hale B (ročne 10 tisíc €),

– MBB a. s. umožnila pokračovanie osvedčeného projektu odstraňovania korčuliarskej negramotnosti, kedy v doobedňajších hodinách je poskytnutá bezplatne ľadová plocha žiakom banskobystrických základných škôl so zapojením trénerov HC´05, „krasa“ a študentov UMB (ročne 17 tisíc €),

– krasokorčuliarom pre nadstavbové komerčné korčuliarske kurzy je poskytovaná celoročne pondelky poobede 1 hodinu ľadu grátis (ročne 2,2 tisíc €),

– vysokoškolákom UMB pripravujúcim sa na kariéru hokejových trénerov sú poskytované celoročne bezplatne hodiny pre praktickú výučbu (ročne cca 2 tisíc €).

Najvyššie výdavky na nutné opravy a údržbu od rekonštrukcie v roku 2014

Od poslednej rozsiahlejšej rekonštrukcie v roku 2014, kedy bola zrekonštruovaná severná tribúna a vymenené komplet chladiace zariadenie v oboch halách, bude rok 2017 určite rekordným, čo sa týka investícií do nutných opráva a údržby.

Spolu za tento rok by suma nutných opráv a údržby mala dosiahnuť čiastku do 200 tisíc €  (pre porovnanie v roku 2016 to bolo 48 tisíc € a v roku 2015 len 35,9 tisíc €).

Najvýznamnejšie opravy a údržby počas roka 2017

–  rozšírenie systému chladenia o chýbajúci rezervný vysoko-výkonný kompresor /technicky umožní udržať ľad počas celého roka a bude vytvorená rezerva pre prípad havarijných situácií/ (97,2 tisíc €),

– elektroinštalácia chýbajúceho núdzového osvetlenia Haly A, opravy osvetlenia ľadovej plochy v oboch halách, ostatné elektroinštalačné práce, revízie, porevízne opravy (30 tisíc €),

– stavebné opravy fasád, chodieb interiéru, maľovanie šatní a chodieb, čistenie vzduchotechniky v šatniach, montáž odsávania v práčovni, klampiarske práce a opravy striech a žľabov (49 tisíc €),

– úpravy v tréningovej hale B ako odvetranie strechy, výmena plexiskiel na mantineloch, nové odkladacie skrinky pre korčuliarsku verejnosť, zasklenie vybitých okien, nová ochranná sieť na časomieru, digitálne hodiny  (7 tisíc €),

– údržba a starostlivosť o vozový park rolieb – dvoch starých a jednej relatívne novej (4,5 tisíc €)

– ostatná vybavenosť ako nová plošina pre imobilných fanúšikov, nové hokejové bránky, ventilátory, ochranná sieť do hľadiska tribúny „B“ (3,7 tisíc €),

– dočasná úprava parkovacej plochy asfaltovou drťou (2,9 tisíc €).

Novinky novej hokejovej a korčuliarskej sezóny

Letné obdobie spoločnosť MBB a.s. využila hlavne na dočasnú úpravu parkovacej plochy za Zimným štadiónom a úpravu systému chladenia o rezervný kompresor. Pre hokejistov a ich fanúšikov bola nainštalovaná nová plošina pre imobilných divákov, kúpili sa nové ventilátory, hokejové bránky a ochranná sieť do hľadiska. Pre korčuliarsku verejnosť boli v Hale B zakúpené nové odkladacie skrinky, ktoré sú bezplatne k dispozícii formou vratnej zálohy za kľúčik.

AKTUÁLNOU novinkou je, že od 12. 11. 2017 MBB a.s. rozširuje dni VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA v tréningovej hale B okrem stredy a soboty aj na NEDELE v čase 16:00 -17:30 hod. s výnimkou tých nedieľ, kedy sa hrá domáci zápas ,,A“ tímu HC´05 iClinic Banská Bystrica.

Rozpis verejného korčuľovania

STREDA        17:30 – 19:00 hod.

SOBOTA        17:00 – 18:30 hod.

NEDEĽA         16:00 – 17:30 hod. (mimo domáce zápasy „baranov“)

Vstupné je nezmenené: dospelí a deti nad 15 rokov 2 €, ostatní + ZŤP 1 €.  Viac na www.zimnystadionbb.sk.

logo mbb1

 

Autor: Dušan Argaláš, Foto: MBB a.s.