Predvianočná Ars Poetica Neosoliensis na Radnici

KULTÚRA
0 /

miroslav kapusta2

Mesto Banská Bystrica pozýva milovníkov krásneho slova a hudby na poslednú Ars Poeticu Neosoliensis v tomto roku. Uskutoční sa vo štvrtok 14. decembra 2017 o 17:00 hod. v Cikkerovej sieni historickej Radnice na Námestí SNP 1. Organizátori podujatia pripravili pre návštevníkov príjemné prekvapenie – voňavý vianočný punč.

Program

 program ars poetica

Ars Poetica Neosoliensis

Tento projekt vznikol v máji 2011. Jeho zakladateľom bol básnik Miroslav Kapusta s prvotnou organizátorskou spoluúčasťou Igora Šimega, v tom čase režiséra STV, herca, speváka a zároveň člena kultúrnej komisie mesta Banská Bystrica. On prišiel s návrhom  koncipovať Ars Poeticu  ako súčasť Banskobystrického kultúrneho leta, s priamou produkciou na Námestí SNP aj s podporou mesta Banská Bystrica.

Cieľom projektu bolo vyhľadávanie poetov z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, dať im priestor k vlastnej prezentácii sa čítaním  svojich autentických textov a to bez ohľadu na vek a či sa jedná o pokročilých, alebo začiatočníkov.

Od samého začiatku bola súčasťou Ars Poetica i hudobná produkcia mladých muzikantov, najmä poslucháčov konzervatória J. L. Bellu či Akadémie umení z Fakulty múzických umení, ale aj iných. Tiež sa dal priestor výtvarnej zložke, dotvárajúcej charakter “happeningového” podujatia za výdatnej spoluúčasti Verejnej knižnice M. Kováča Banská Bystrica, najmä z hľadiska propagácie.

Dnes je Ars Poetica Neosoliensis trvalou súčasťou kultúrneho a umeleckého života v Banskej Bystrici.

Autor: (dem), Foto: ilust.