Participatívny rozpočet mesta vstupuje do 5. ročníka prvým diskusným fórom

SPRÁVY
0 /

participativny rozpocet1

Prvé diskusné fórum participatívneho rozpočtu sa uskutoční 5. decembra 2017 o 17:00 hod. vo veľkej sále Mestského úradu, ul. ČSA 26. Cieľom podujatia je zhodnotiť minulý ročník participatívneho rozpočtu a vyhlásiť v poradí už jeho piaty ročník.

Koordinačná rada participatívneho rozpočtu v spolupráci s Mestským úradom pozýva všetkých aktívnych ľudí na prvé diskusné fórum, ktoré sa bude konať dňa 5. decembra 2017 o 17:00 hod.

Diskusné fórum je otvorené nielen pre občanov nad 15 rokov s trvalým bydliskom v Banskej Bystrici, ale aj ľudí s prechodným pobytom v Banskej Bystrici a študentov študujúcich v Banskej Bystrici,“

uvádza Miroslav Šimkovič z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

Toto fórum je priestorom pre zhodnotenie projektov, ktoré boli v tomto ročníku zrealizované z mestom vyčlenenej čiastky.

„Je tiež priestorom pre vyhlásenie nového ročníka participatívneho rozpočtu a určenie tematických skupín, v rámci ktorých sa budú môcť záujemcovia stretávať a pripravovať projekty a diskutovať o nich predtým, než ich predložia do výberového procesu na Druhom diskusnom fóre. Na tomto fóre taktiež prebehne verejná voľba novej Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu,“

 dopĺňa Eva Ščepková z Koordinačnej rady PR.

V aktuálnom roku mohol participatívny rozpočet počítať na projekty s čiastkou 30.000 eur. V návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 figuruje suma 40.000 eur.

PR

Zdroj: Eva Ščepková, Foto: ilust.