Nové televízory zabavia deti na infekčnom oddelení v Rooseveltke

SPRÁVY
1 /

dar1

Tri nové TV prijímače a tri DVD prehrávače odteraz spríjemnia pobyt detským pacientom na Oddelení infektológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Elektroniku a 20 kusov edukačných a rozprávkových DVD oddeleniu darovala Nadácia Volkswagen Slovakia.

„Nákupom televízorov na izby detských pacientov sme chceli napomôcť odstrániť pocit osamelosti a syndróm bieleho plášťa, zvýšiť záujem o vzdelávanie cudzích jazykov a pomocou videí prepojiť liečenie s vyučovaním,“

približuje ciele projektu nadácia.

Na banskobystrickej infektológii sú hospitalizované deti s rôznymi infekčnými ochoreniami. Ročne tu hospitalizujú viac ako 500 detí. Vzhľadom na povahu ochorení liečebný proces prebieha v izolácii na izbách. Za tými školopovinnými prichádza nemocničný pedagóg a popri liečbe dobiehajú aj školské učivo.

„Malí pacienti si u nás musia poležať aj niekoľko dní. Možnosť sledovať rozprávky im spríjemni ťažké chvíle trávené v nemocnici a edukačné DVD spestrí vyučovací proces. Chceme sa týmto v mene našich najmenších pacientov Nadácii Volkswagen Slovakia za ich dar veľmi pekne poďakovať,“

uviedla Diana Vološinová, primárka Oddelenia infektológie.

Hodnota daru predstavuje výšku 1.000 €.

Zdroj: Ružena Maťašeje, Foto: Rooseveltova nemocnica a ilust.