Nová konečná zastávka autobusu v Malachove s pomocou PSS

Z regiónu
0 /

Malachov (2)

Obec Malachov sa pýši novou konečnou zastávkou autobusu. Slúžiť bude nielen miestnym obyvateľom, ale aj turistom, ktorí odtiaľ zvyknú vyrážať na výlety do krásnej okolitej prírody. S realizáciou projektu finančne pomohla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Malachov neďaleko Banskej Bystrice je známy krásnym prírodným prostredím okolitých Kremnických vrchov a banskou históriou. Práve tu, na konečnej zastávke autobusu, pri obchode s potravinami, začína niekoľko obľúbených turistických trás. Napriek tomu, že ide o frekventované miesto, po dlhé roky nepôsobilo veľmi  atraktívne. V priestore sa okrem prístrešku z vlnitého plechu z rokov 70 – tych nachádzali už len smetné kontajnery. Našťastie, to je už minulosť.

Vďaka financiám z grantového programu PSS, a. s., zameraného na revitalizáciu verejných priestorov obcí a miest, dostala konečná zastávka v Malachove podobu primeranú svojmu významu. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., prispela na realizáciu tohto projektu sumou 2 370 eur, čo predstavuje 70 % celkových nákladov. Obec a Občianske združenie Malachovská dolina poskytli náklady na prácu a drevo použité na smerovník, odpadový kôš a nástenku, spolu v hodnote 985 eur.

„Konečná zastávka už nevyhnutne potrebovala revitalizáciu. Som veľmi rada, že vďaka šikovným a zanieteným obyvateľom obce, ktorí vložili do prác svoj čas a nadšenie, sa nám podarilo urobiť z nej nádherné miesto. Pýšiť sa ním môžeme aj vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľne, ktorej v mene všetkých občanov našej obce ďakujem,“

 hovorí starostka obce Malachov Lucia Ferenc Gajdúšková.

 Nová zastávka postavená v tradičnom historickom štýle je prispôsobená aj funkcii východiskového a oddychového miesta pre turistov. Drevený prístrešok pokrytý šindľom je doplnený posedením, turistickou mapou a smerovými tabuľami umiestnenými na samoraste. Úpravou prešlo aj okolie. Súčasťou revitalizácie daného priestoru je i drevená socha symbolizujúca jeden z charakteristických útvarov v doline, ktorú dostala obec ako dar od miestneho sochára Miroslava Bárdiho.

„Krása slovenskej prírody je naším bohatstvom a turizmus je našou veľkou príležitosťou. S radosťou sme preto využili možnosť financovať tento pekný projekt, ktorým sme podporili nielen miestnych obyvateľov, ale i turizmus v tejto obci,“

uvádza Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS, a. s.

Slávnostné otvorenie novej autobusovej zastávky a oddychového miesta sa uskutočnilo  17. mája za účasti starostky obce Lucie Feranc Gajdúšikovej a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša.

Zdroj: Radovan Slobodník, Foto: PSS